Adevărata stemă a Statului Moldovenesc

/ Vizionări: 5878

 

Настоящий герб Молдавского государства 

 

Stema (herbul) Moldovei – capul de bour, însoţeşte şi marchează întreaga istorie multiseculară a Moldovei, fiind elementul compoziţional emblematic al însemnelor naţional-statale moldoveneşti: sigiliul de stat, drapelul, moneda – ca dovadă a continuităţii Statului Moldovenesc, a moldovenilor, a aspiraţiilor lor de colaborare, bună înţelegere cu alte popoare din familia europeană, de consolidare interetnică şi pace.

 

Peisaje fantastice din Moldova (Foto)
Peisaje fantastice din Moldova (Foto)

Cea mai veche pecete domnească păstrată este cea atîrnată de un document semnat de Petru I Muşat la 1384.

Imprimanta (urma) pecetei pe ceară albă cuprinde un scut triunghiular cu un cap de bour, avînd între coarne o stea, însoţit la stînga de o roză (mai tîrziu – soarele), la dreapta – de semilună. Specialiştii consacraţi au descifrat legenda ce înconjoară la margini sigiliul: „Petru voivoda Moldaviensis.” Această amprentă sigilară o vedem şi pe primele monede moldoveneşti – groşi – bătuţi de Petru I Muşat.

Pe parcursul veacurilor stema a suferit unele modificări neesenţiale, dar, elementele de bază – scutul, capul de bour cu mobilele însoţitoare (soarele, semiluna) – au rămas, practic, constante şi definitorii, reprezentînd dintotdeauna Simbolul Statalităţii Moldoveneşti.

Surse de energie regenerabile pentru Moldova
Surse de energie regenerabile pentru Moldova

Se poartă discuţii despre steaua care încoronează stema Moldovei: este una cu cinci colţuri, cu şase, sau opt colţuri. Trebuie să luăm aminte că steaua Moldovei – este cu cinci colţuri, deoarece reprezentările stemei, care s-au păstrat încă de la întemeierea statului moldovenesc în anul 1359 pînă în prima jumătate a secolului al XVII-lea indica în mod clar acest lucru. Imaginile de mai tîrziu cu stele cu şase şi opt colţuri pot fi explicate prin faptul că, pictorii şi sculptorii care reprezentau stema nu acordau importanţă numărului de colţuri.

 

Stema Moldovei istorice − album foto

 

 

Sursa: moldovenii.md