Agricultura consumă 92% din apă în lume

/ Vizionări: 8548
Tag-uri: ,

Agricultura foloseşte 92% din totalul apei dulce consumate în lume. Cele mai intensive culturi „acvatice” sunt grîul, orezul şi porumbul, care utilizează 27% din apa dulce consumată. Obţinerea cărnii necesită 22%, lapte - 7% din consumul de apă dulce din lume. Aceste date privind cantitatea apei consumate în lume au fost prezentate de colaboratorii ştiinţifici ai catedrei de gestionare a resurselor acvatice de la Universitatea din Twente (Ţările de Jos).

 

Agricultura consumă 92% din apă în lume 

Amprenta acvatică în perioada 1996 - 2005. Datele sunt prezentate în mm / an pentru fiecare 5x5 de suprafaţă".

 

38% din consumul mondial de apă revin următoarelor ţări: China, India şi Statele Unite ale Americii. SUA este liderul mondial în consumul de apă pe cap de locuitor (2842 m3, media mondială - 1385 m3).

În plus, articolul a sonorizat ideea importantă că ţările secetoase sunt dependente de apă în mai mare măsură, decît ar putea părea la prima vedere. În aceste ţări, vin cantităţi mari de "apă virtuală", conţinută în bunuri importate. Majoritatea locuitorilor din ţările aride nici nu sunt conştienţi de faptul că consumă apa altor state.

 

Agricultura consumă 92% din apă în lume 

Bilanţul de apă virtuală, potrivit ţărilor lumii. Fluxurile de "apă virtuală" leagă producătorii produselor agricole şi industriale cu consumatorii. Harta arată doar fluxurile majore de apă virtuală (> 15 GM3 / y [15 gigametri cub de apă pe an]).

 

 

Sursa: priroda.su