Ce înseamnă certificat ISO şi de ce standardele ecologice sunt impuse întreprinderilor?

/ Vizionări: 22924

Ce înseamnă certificat ISO şi de ce standardele ecologice sunt impuse întreprinderilor?

 

Ce înseamnă certificat ISO şi de ce standardele ecologice sunt impuse întreprinderilor?Beneficiile oferite companiei de un certificat ISO:

- competitivitatea companiei la nivel naţional şi internaţional;

- este un semn de calitate al produselor şi al serviciilor pentru consumatori, o garanţie suplimentară de siguranţă şi de competenţă profesională.

- băncile şi companiile de asigurări sunt, de asemenea, interesate în disponibilitatea certificatelor pentru a lua decizii cu privire la determinarea condiţiilor de creditare şi de asigurare.

Cum standarde reflectă cerinţele de protecţie a mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei procesului de producere?

Standarde din seria ISO 9000 şi ISO 14000 sunt un pachet de documente privind asigurarea calităţii şi a managementului mediului înconjurător.

Certificarea ISO 9000

ISO 9000, 9004:2000. Sistemul de management al calităţii.

Sistemul de calitate, care se aplică pentru toate tipurile de activităţi şi de recomandări pentru atingerea performanţei înalte a companiilor.

Certificarea ISO 14000

Standardele internaţionale privind sisteme de management ecologic contribuie la protecţia mediului înconjurător şi prevenirea poluării, asigurând în acelaşi timp necesităţile sociale şi economice ale întreprinderii.

Care sunt principalele cerinţe ISO, impuse companiilor:

- dezvoltarea politicii ecologice - un document special cu privire la definirea scopurilor şi obiectivelor ecologice;

- elaborarea şi respectarea procedurii pentru identificarea impactul semnificativ asupra mediului înconjurător;

- evidenţa tuturor cerinţelor legislative legate de aspectele ecologice ale activităţilor;

- elaborarea unui program de management ecologic. Programul ar trebui să identifice persoane responsabile, mijloace şi termene pentru a atinge scopuri şi obiective.

De ce standarde ISO 14000 sunt impuse întreprinderilor:

- certificarea ISO 14000 va fi una din condiţiile obligatorii de comercializare a produselor pe pieţele internaţionale (de exemplu, recent UE a anunţat intenţia de a deschide acces pe piaţa ţărilor comunităţii numai companiilor, certificate ISO);

- îmbunătăţirea imaginii companiei în domeniul respectării cerinţelor ecologice privind economisirea energiei şi resurselor;

- Creşterea valorii fondurilor fixe ale întreprinderii.

 

 

Sursa: green-vita.ru