Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

/ Vizionări: 16246

Centrul Moldovei. Atracţiile turistice ale centrului Moldovei

 

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Nordul Moldovei. Atracțiile turistice din nordul Moldovei
Nordul Moldovei. Atracțiile turistice din nordul Moldovei

Peisaj linga sat. Bălanești, Nisporeni

În mijlocul Moldovei se află Colina Centrală − Codrii − cu înălţimile maxime pentru republica Moldova de 350-430 m. În partea de vest a Codrilor se află cel mai înalt punct de (429,5 m) – stînca de lîngă satul Bălăneşti, Nisporeni. Relieful este complicat, cu creste deluroase, e puternic brăzdat de văi adînci şi hîrtoape.

Zona Codrilor acoperă complet raioanele Nisporeni şi Călăraşi, o parte ale raioanelor Orhei, Ungheni, Teleneşti, Ialoveni şi Străşeni. Aici se află 2 dintre cele mai vechi rezervaţii naturale ştiinţifice din Moldova – „Codrii” şi „Plaiul Fagului”.

În imediata apropiere de această zonă se află raioanele Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni şi Hînceşti.

Anume această zonă tradiţional este considerată ca fiind tipică pentru Moldova în plan geografico-natural. Întreaga regiune e deosebit de pitorească şi variată, se distinge prin bogăţia lumii animale şi vegetale, anume, aici este cel mai frecvent răspîndită viticultura şi horticultura, iar specificul reliefului a creat impresia mai multor cercetători şi oaspeţi ai acestui ţinut, că teritoriul are un caracter „muntos”.

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Mănăstiera Țigănești, Orhei, in rezervația naturală Codri

Întrega Colină Centrală face parte din zona de silvostepă în care predomină pădurile, care cîteva secole în urmă erau mult mai multe, acum însă n-a rămas decît o treime din ele. Chiar şi părţile cele mai împădurite ale pădurii − zonele de pădure nu depăşesc 50% din teritoriu, iar la periferie şi mai puţin.

Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Peisaj linga sat. Capriana, StrașeniCentrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Bahmut si Veverita, Calarași

Satul Bahmut se află la aproximativ 70 km de Chişinău, dacă e să mergi în direcţia orăşelului Ungheni şi la 20 de km de Călăraşi. La 1,5 km de sat se află gara feroviară cu acelaşi nume. Împrejurimile satului şi cele ale gării Bahmut (astăzi satul Pojorîta), sînt deosebit de pitoreşti, pentru că este împrejmuită de Codri. Între sat şi gara feroviară, la 3 km de şosea, în pădure se află satul Veveriţa. Specificul său constă în faptul, că el practic este construit în pădure. În sat încă în anii 60 ai secolulului al XX-lea exista o biserică veche, care începînd cu anii 50 a fost folosită ca depozit, dar avea încă acoperiş. În prezent din ea au rămas doar ruine. Începînd din anul 2000 a început construcţia mănăstirii.

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Dolna, Nisporeni

Satul Dolna a fost fondat în secolul al XV-lea şi este situat în Codrii Moldovei, pe pantele dealului împădurite. A devenit cunoscut în întreaga lume datorită poetului de geniu rus A. S. Puşkin care a vizitat aceste locuri în perioada exilului său la sud, în gubernia Basarabia (pe timpuri).

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Șerpeni, Anenii-Noi

Localitatea Anenii Noi a fost amintită la 27 iunie 1731 cu denumirea de Paşcani pe Bîc. În anul 1965 a fost schimbat statutul Anenilor Noi din sat în oraş. În anul 1973 numărul de locuitori constituia 6,1 mii de oameni. Conform datelor din anul 2009 în Anii Noi locuiau mai mult de 8 mii de oameni.

 

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Satul Speea. Spre Nistru

Centrul Moldovei. Atracțiile turistice ale centrului Moldovei

Telenești - natura și satele

Oraşul Teleneşti este unul dintre cele mai vechi din Moldova. Încă D. Cantemir a presupus, că pe locul lui s-a aflat cîndva o aşezare a geto-dacilor, ceea ce a şi fost confirmat prin nenumărate vestigii arheologice: obiecte de uz casnic şi unelte găsite în preajma oraşului. La începutul secolului al XIX-lea la Teleneşti locuiau aproximativ 4,5 mii de locuitori. Conform datelor anului 2006 la Teleneşti locuiau 8,4 mii de locuitori, Iar în total pe teritoriul raionului Teleneşti aproximativ 90 de mii.

 

 

Sursa: moldovenii.md