Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1

/ Vizionări: 5528

Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1  

 

Colectarea separată a deşeurilor în Perm. Partea II
Colectarea separată a deşeurilor în Perm. Partea II

Ideea de bază a unei campanii de informare pentru a introduce colectarea separată a deşeurilor în oraş a fost aria de acoperire a unui public larg prin diferite mijloace şi canale de comunicare, legate de un obiectiv comun. Sloganul tuturor campaniilor de informare a fost următor: colectarea separată a deşeurilor este corectă, necesară, simplă şi uşoară.

Partea practică a lucrărilor de cercetare privind introducerea colectării separate a deşeurilor pe teritoriul oraşului Perm a fost lansată în decembrie 2010 şi încheiată oficial în iunie 2011, şi a durat în total şase luni. Totuşi, în ciuda finalizării studiilor experimentale, containerele specializate continuă să fie folosite.

Experimentul a fost iniţiat de către administraţia publică din Perm în scopul de a sensibiliza fezabilitatea punerii în aplicare a colectării separate a deşeurilor solide în cadrul oraşului. Se presupune că rezultatele experimentale vor servi drept bază pentru introducerea colectării separate a deşeurilor pe tot teritoriul oraşului Perm. Toate lucrările de cercetare au inclus trei etape: trainingul de pregătire, partea practică şi analiza rezultatelor.

 

Pregătirea experimentului

Norii Mammatus au speriat locuitorii din Perm
Norii Mammatus au speriat locuitorii din Perm

 

Faza de pregătire a inclus mai multe acţiuni diferite. În primul rînd, a fost efectuat studiul metodic al experimentului, care a inclus analiza informaţiilor disponibile privind colectarea separată a deşeurilor în general şi studierea experienţei de aplicare în Federaţia Rusă, precum şi elaborarea normelor experimentului, care ar reflecta aspectele principale ale realizării lui.

În al doilea rînd, a fost pregătită baza tehnică, inclusiv au fost selectate platformele experimentale pentru containere, marcate cu etichete conţinînd informaţii explicative. La toate containerele au fost puse autocolante speciale fabricate dintr-un film special pentru utilizarea în medii dure. În conformitate cu practicile internaţionale stabilite, au fost alese două culori: albastru - pentru hîrtie şi carton, portocaliu-pentru material plastic, sticlă şi metal. În afară de inscripţii, pe etichete au fost plasate ilustraţii cu o descriere detaliată ce trebuie şi ce nu trebuie să se pună în container. De asemenea, au fost oferite linii telefonice fierbinţi pentru accesare la problemele emergente. Pentru a verifica condiţiile sanitare şi tehnice adecvate ale containerelor experimentale şi eliminarea operativă a încălcărilor s-a efectuat monitorizarea zilnică a stării lor. Fiecare tip de container a fost servit separat, deşeurile nu au fost amestecate. Deşeurile colectate separat au fost direcţionate spre sortare manuală şi apoi - la reciclare. Deşeurile mixte au fost eliminate la depozitul de deşeuri orăşeneşti.

În al treilea rînd, a fost dezvoltat conceptul pentru activităţi de cercetare sociologică, chestionarul pentru anchetarea populaţiei, a avut loc primul din cele trei sondaje planificate, a fost elaborat un plan de campanie de informare şi de cercetare, organizată pentru relaţii cu publicul.

Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1

Pentru efectuarea experimentului au fost selectate 20 terenuri container experimentale, care deservesc mai mult de 100 de case, cu aproape 20 de mii de rezidenţi.

 

Cu dragoste faţă de natură. Acţiunea ecologică „Să ajutăm natura” invită din nou la curăţenia de primăvară
Cu dragoste faţă de natură. Acţiunea ecologică „Să ajutăm natura” invită din nou la curăţenia de primăvară

Drept teritoriu al realizării experimentului au fost considerate două raioane separate, unul din care este situat în zona centrală a oraşului şi este construit în principal cu case de 4 şi 5 etaje fără conducte de gunoi. Al doilea raion - aşa-numita zonă de dormit cu clădiri de 9-etaje şi mai sus, cu conducte de gunoi.

 

Astfel, în cadrul experimentului se presupunea să se dezvăluie cum tipul de construcţie rezidenţială afectează eficienţa colectării separate. Rezultatele obţinute arată că procentul deşeurilor colectate separat este mai mare în clădirile rezidenţiale cu puţine etaje, comparativ cu clădirile echipate cu conducte de gunoi.

 

Campania de informare

 

Pentru o explicaţie a dispoziţiilor principale ale experimentului privind colectarea separată a deşeurilor s-a efectuat un sprijin informaţional. Obiectivul campaniei informaţionale a fost informarea publicul privind natura de colectare separată a deşeurilor, explicaţia modului cum se face acest lucru, precum şi motivaţia de a participa activ la colectarea separată.

Dezvoltată pe parcursul experimentului, campania de informare a inclus următoarele:

 

• crearea şi introducerea materialelor promoţionale cu accent asupra colectării separate a deşeurilor în mass-media (articole în ziare locale, publicaţii pe Internet);

• crearea şi difuzarea în sistemul de radio-televiziune al publicităţii sociale dedicate colectării separate a deşeurilor. La crearea scenariilor pentru publicitate socială ca principal motiv a fost folosită tema de siguranţă ecologică, care se garantează prin intermediul colectării separate a deşeurilor;

• dezvoltarea şi desfăşurarea la un canal de ştiri tv a temelor care reflectă experimentul;

• realizarea acţiunilor promoţionale printre locuitorii teritoriului pe care se desfăşoară experimentul cu distribuirea foilor volante şi detaşarea posterelor informaţionale.

 

Toate materialele informaţionale (video, broşuri, postere, etc.) au avut o soluţie de design şi o melodie unică care le-a făcut uşor recunoscute şi unite într-o singură temă. De exemplu, culoarea etichetelor - portocaliu şi albastru - a fost utilizată la proiectarea foilor pliante şi afişelor de informare. Autocolante, foile pliante şi posterele cu un stil pozitiv şi ilustraţii ar trebuit să explice regulile de bază privind colectarea separată a deşeurilor oamenilor care locuiesc pe teritoriul experimental.

 

Răspîndirea materialelor imprimate s-a efectuat în două moduri: cutii poştale fără destinatar şi răspîndirea materialelor de către promotori în zilele de odihnă. Distribuirea a fost făcută lunar pe tot parcursul desfăşurării experimentului.

 

Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei a fost însoţită de răspîndirea informaţiilor şi materialelor analitice în presa scrisă, care au explicat principiile de bază ale colectării selective a deşeurilor solide: ce această campanie poate oferi cetăţeanului de rînd şi cum ea s-a desfăşurat. În dezvoltarea acestor elemente au fost luate în considerare şi întrebările cele mai frecvente postate pe Internet, şi sondajele, şi participarea oamenilor la activitatea liniilor telefonice fierbinţi.

 

Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1

Pentru o actualizare instantanee a experimentului în rîndul locuitorilor din Perm, în buletinele de ştiri au fost actualizate subiectele dedicate evenimentelor curente, precum şi discutate întrebările adresate de către rezidenţi pe o linie telefonică fierbinte. În activităţile pe teren au fost atraşi şi profesionişti din diverse domenii, ceea ce a permis examinarea problemei privind colectarea separată a deşeurilor solide din diferite puncte de vedere.

 

La tv a fost prezentat un film televizat din patru părţi, după vizionarea căruia spectatorul a putut să-şi facă o idee despre sectorul infrastructurii de gestionare a deşeurilor, începînd cu pubela de gunoi şi terminînd cu activitatea depozitului orăşenesc de deşeuri. Materialul descria problemele ecologice actuale ale oraşului Perm, experienţa soluţionării lor, îmbunătăţirea sistemului de colectare şi de reciclare a deşeurilor în regiunea Perm. Idea de participare responsabilă a fiecărui orăşean la gestionarea deşeurilor a fost promovată pretutindeni.

 

Pentru reflectarea completă a proiectului, obţinerea opiniilor imediate din partea populaţiei a fost creat un site special pe internet în care au fost postate informaţii detaliate despre proiect, scopul lui, locul de desfăşurare, contactele persoanelor responsabile. În plus, au fost organizate discuţii pe Internet din FR şi, în special, din oraşul Perm.

 

 

Sursa: zelife.ru

 


Dacă acest articol de pe site-ul nostru ecology.md a fost util pentru Dvs., atunci vă propunem cărțile geniului Parmaculturii și a agriculturii naturale, fermierului-milionar din Austria Sepp Holzer.