Colectarea separată a deşeurilor în Perm. Partea II

/ Vizionări: 4292

 

Colectarea separată a deşeurilor în Perm. Partea II

Cu dragoste faţă de natură. Acţiunea ecologică „Să ajutăm natura” invită din nou la curăţenia de primăvară
Cu dragoste faţă de natură. Acţiunea ecologică „Să ajutăm natura” invită din nou la curăţenia de primăvară

Rezultatele campaniei de informare privind colectarea separată a deşeurilor au fost monitorizate de sondajele sociologice în care mai mult de jumătate din locuitori (57,8% din respondenţi), cu reşedinţă pe teritoriul experimentului, au dat un răspuns afirmativ la întrebarea dacă au primit informaţii despre sistemul de colectare separată a deşeurilor. Cel mai frecvent citate de intervievaţi s-au dovedit a fi foile volante (40,6%), tv (37,4%), ziarele (18,3 %), Internetul (9,1%).

Relaţii cu publicul

Pentru a identifica atitudinea populaţiei faţă de activităţile desfăşurate a fost organizată o legătură inversă cu populaţie prin mai multe căi:

• linia telefonică fierbinte, numărul căreia a fost postat pe fiecare container pentru colectarea separată;

• forum pe Internet;

Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1
Colectarea separată a deşeurilor în oraşul Perm. Principalele rezultate ale experimentului. Partea 1

• informaţii pe pagina web cu o adresă de e-mail.

Cel mai mare interes a prezentat activitatea liniei telefonice. Un mare număr de întrebări primite prin telefon "Linia fierbinte" pe durata experimentului a fost dedicat problemei de stare tehnică a terenurilor cu containere. În special, rezidenţii au raportat oportun despre încălcările stării sanitare a terenurilor şi întîrzieri de colectare a deşeurilor.

Populaţia şi-a exprimat în mod activ opiniile cu privire la comoditatea structurii containerelor experimentale exploatate pentru colectarea separată a deşeurilor. Majoritatea apelurilor referitoare la utilizarea recipientelor au cuprins comentarii despre complexitatea stocării sticlei, plasticului şi metalelor prin petalele de plastic în găurile containerului (în special, în timpul iernii), precum şi dificultatea de a deschide capacele containerelor de metal. Rezidenţii, de asemenea, au spus că nu doresc să arunce în deschizătura profilată cîte un singur flacon, precum şi să deschidă capacul recipientului închis cu mîna.

Norii Mammatus au speriat locuitorii din Perm
Norii Mammatus au speriat locuitorii din Perm

Mulţi au dorit să ia parte la experiment: să organizeze colectarea separată a deşeurilor la locul de reşedinţă sau pur şi simplu să distribuie foi volante şi au dat sfaturi cum să fie îmbunătăţită campania de informare publică pentru a face aceasta mai eficientă şi mai largă. Au fost apeluri de la companii comerciale implicate în prelucrarea materialelor reciclabile. În general, activitatea liniei telefonice a arătat că oamenii nu au rămas indiferenţi faţă de experiment, în mod activ s-au interesat de soarta ulterioară a deşeurilor sortate, au exprimat mulţumiri şi au dorit succese în activitatea viitoare.

Prezenţa unei linii telefonice fierbinte a făcut posibilă monitorizarea eficientă a experimentului privind colectarea separată a deşeurilor, identificarea din timp a situaţiilor de urgenţă şi luarea măsurilor adecvate pentru a reacţiona rapid şi a le soluţiona.

Temele şi problemele similare au fost discutate la forum pe Internet. Subiectul special creat pe parcursul experimentului a provocat o discuţie amplă cu privire la necesitatea creării unui sistem de sortare şi de reciclare a deşeurilor în Perm, aspectele pozitive şi negative ale situaţiei actuale, oportunitatea introducerii colectării separate a deşeurilor.

Principalele rezultate ale sondajelor de opinie au arătat o atitudine pozitivă a populaţiei în cadrul proiectului.

Cel mai des, colectarea separată a deşeurilor a fost estimată de rezidenţi ca o oportunitate de a face curtea (oraşului) mai curată (39,5%) sau ca o modalitate de a reduce poluarea mediului înconjurător (33,6%).Totodată, principalul factor care îi motivează pe oamenii să colecteze gunoiul separat, sunt motivele interne (satisfacţie morală de la protejarea naturii).

Cu toate acestea, printre adversarii introducerii de colectare separată a deşeurilor pot fi evidenţiaţi rezidenţii care nu sortează deşeurile din cauza lenei (16,7%), nu înţeleg cum se sortează deşeurile diferite şi cum şi unde se aruncă (12,5% ), nu văd nici un sens în colectarea separată a deşeurilor (10,8%).

Ca dezavantaj principal al sistemului a fost numită munca anevoioasă, complexitatea de sortare a gunoaielor la domiciliu (35,3%).Populaţia nu vede nici un motiv serios de a tolera incomodităţi şi a avea cîteva recipiente diferite pentru gunoi diferit la domiciliu, să cheltuiască timp pentru sortare. Printre factorii care împiedică sortarea deşeurilor, 40% au menţionat amplasarea incomodă a containerelor pentru colectarea separată, precum şi construcţia lor nereuşită. O treime din respondenţi (36,2%) cred că containere pentru colectarea separată a deşeurilor pot fi îmbunătăţite. Ca defecte au fost menţionate, în special, volumul mic (37,5%), necesitatea de a mări deschizătoare proliferate(37,5%). Fiecare al cincilea (18,8%) consideră că recipientele existente sunt neigienice şi incomode pentru a le deschide.

În general, sondajele au arătat dorinţa populaţiei de a accepta inovaţii propuse în sistemul de colectare a deşeurilor solide şi au determinat principalele probleme care apar în procesul punerii în aplicare a colectării separate, au evaluat aspectele pozitive ale măsurilor desfăşurate.

Evaluarea recipientelor pentru colectarea separată a relevat problemele majore în funcţionarea lor, care pot fi împărţite în două grupe:

• problema fiabilităţii componentelor structurale la efectele factorilor negativi - temperaturi joase şi înalte, flacăra deschisa, vandali, etc., de exemplu, un furt masiv de roţi; actualizarea completă a etichetelor în fiecare an;

• probleme de uşurinţă în exploatare, cauzate de soluţii constructive la echipamentul original.

 

Colectarea separată a deşeurilor în Perm. Partea II 

 

Termenul de exploatare a containerelor pentru colectarea separată, declarat de producător - 5 ani. Experienţă în exploatare a diferitor tipuri de containere pentru colectarea separată a arătat că cele mai practice sunt recipientele galvanizate, cele din plastic suferă la incendiere, se sparg la lovituri mecanice şi se deformează la temperaturi scăzute. Mai satisfăcătoare, potrivit apelurilor publice, au fost recipientelr cu o pedală. Trebuie de remarcat faptul că structura recipientului nu a afectat puritatea resurselor secundare selectate. Experienţa dobîndită indică faptul că utilizarea containerelor şi pubelelor de gunoi cu deschizături profilate este adecvată pentru colectarea separată a gunoaielor în stradă, dar pe platformele speciale ar trebui să fie prevăzute containere cu acces facil.

Deci în ciuda declaraţiilor sceptice cu privire la participarea oamenilor, experimentul privind colectarea separată a deşeurilor a arătat că populaţia este gata să participe la sortarea deşeurilor şi treptat se alătură pe deplin la acest proces.

 

 

Sursa: zelife.ru

 


Dacă acest articol de pe site-ul nostru ecology.md a fost util pentru Dvs., atunci vă propunem cărțile geniului Parmaculturii și a agriculturii naturale, fermierului-milionar din Austria Sepp Holzer.