Coronavirusul a oprit lumea veche, descoperind noile posibilități ale viitorului!

Коронавирус остановил старый мир, открывая новые деятельности и смысл существования каждого жителя планеты Земля

Coronavirusul a oprit lumea veche, descoperind noi activități și sensul existenței fiecărui locuitor al planetei Pămînt. Coronavirusul a încetat conceptual starea de război, externă și internă, împotriva fezabilității, reunindu-i pe toți într-o carantină unică pe planeta Pămînt. Însăși planeta, împreună cu populația sa, își schimbă aspectul chiar acum, în aceste minute, schimbîndu-se și curățindu-se de emisiile de gaze, de murdăria din sufletele oamenilor, de imposibilitatea de a deveni "un paradis"!

Deci, prieteni, mulțimea de cuvinte tari și emoții puternice de frică și depresie pe care acest virus le-a adus cu el din China, devin perioada noilor oportunități.

Indienii americani – civilizația distrusă (Video)
Indienii americani – civilizația distrusă (Video)

Cît de mult vă deranjează aceste noi oportunități? Pe nimeni nu mai interesează deja acest lucru, deoarece a fost stabilită o nouă ordine de existență a omului în întreaga lume, indiferent de cetățenie, starea portofelului și opiniile cu privire la viață.

Timpul posibilităților...

Închid ochii și îmi amintesc cum, doar cu o lună în urmă, ziua mea a constat din sute de acțiuni diferite, zeci de mișcări în oraș și în orașe, participarea socială la mai multe evenimente sociale și o scurtă retragere în tăcere pentru a calma gîndurile și ideile inteligente despre ziua următoare. Poate că activitățile voastre zilnice a fost oarecum diferite, dar odată cu ”venirea" coronavirusului pe întreaga planetă, acestea, cel mai probabil s-au schimbat. Astăzi observăm un rezumat al deceselor cauzate de epidemie, respectăm regimul de carantină, stăm la distanță, iar activitatea noastră s-a limitat la două domenii: internetul și viața cu familia sau acei oameni cu care ne împărțim acoperișul de deasupra capului. Adică sfera socială a implicării noastre personale s-a mutat deja în spațiul virtual al Internetului, ca cel mai sigur spațiu social, și în relațiile cu cei mai apropiați oameni. Într-un mod forțat, coronavirusul a scufundat personalitățile oamenilor în aceste două sfere, concentrîndu-le atenția acolo, limitînd și înlăturînd toate celelalte posibilități.

Caznele gunoiului: pașii anevoioși spre civilizație
Caznele gunoiului: pașii anevoioși spre civilizație

Evoluția omenirii

Și cum a fost lumea, nimeni nu-o va mai vedea așa. Oamenii, ființele de ordin superior fizic și divin, au devenit umili în fața coronavirusului și a consecințelor acestuia. În această stare a capacităților anterioare suprimate, ei vor continua să trăiască cu noile beneficii. Foarte curînd epidemia se va retrage, dar credeți-mă că lumea nu va fi la fel. Nu va mai exista în felul în care o căutați după vechile închipuiri despre el. Oamenii au atins limita utopiei producției și consumului în masă, ei nu știu că nu mai există cale de întoarcere în acea lume veche. Scăderea cererii din cauza stopării producției din întreaga lume se datorează pandemiei. Acele bunuri materiale pe care societatea umană le-a produs în mod continuu, iar conținutul cărora ajungeau foarte curînd la gunoiști și emisiile în atmosferă nu mai sînt actuale. Haideți sincer și cu adevărat să ne bucurăm de acest fapt.

Creșterea economiei prin producție și consum este o etapă a umanității care a trecut. Societatea care ne-a oferit utopia anterioară, inițial și întotdeauna desenează utopii. Dar cu singura noastră lume-planeta Pămînt, întotdeauna totul este bine. Adică, o altă stare care este servită cu sosul disbalanței umane este mult mai mică decît consecința stării planetei, care este susținută de procesele naturale cu caracter restaurator și creativ, cea mai pură conștiință pe care o radiază Pămîntul și ne recreează și pe noi înșine.

În Franța, toți cei infectați cu coronavirus au fost vindecați
În Franța, toți cei infectați cu coronavirus au fost vindecați

Și nu contează, dacă originea coronavirusului este naturală sau artificială, nu contează capacitatea și proprietățile sale de a muta, este important doar că de acum înainte lumea va fi diferită. Toate aceste clarificări nu sunt actuale pentru viitor. De acum înainte, coronavirusul este punctul de unire a două părți opuse. Ca urmare a acestei uniri, va apărea un NOU VIITOR AL OMENIRII. La unirea a două obiecte cu mai multe poluri, crește potențialul energetic. Și, drept consecință, apar resurse energetice pentru naștere și creare a Noului. Adică, coronavirusul este o Forță. Această forță a determinat Noul nostru mediu și condiții, prin care sînt declanșate anumite mecanisme ale forței. Despre mediul și condițiile de activitate vom vorbi în continuare, însă mecanismele pe care fiecare persoană va trebui să le susțină vor avea nevoie de alegerea conștientă a fiecărei personalități. Și aici voi, și numai voi veți decide unde să vă orientați eforturile, munca și gîndurile în viața voastră. Este foarte important să vă găsiți mediul de aplicare și să continuați să evoluați în acesta cu condițiile sale concrete.

După cum vedem cu toții, în mod forțat, la dispoziția autorităților, am fost aruncați într-o lume virtuală. Astăzi ne este permis să ne ocupăm cu orice tip de activitate, fiind în casă în carantină, fapt ce a lansat un nou val de contacte pe internet, în loc de comunicare, tot acolo s-a mutat activitatea tuturor păturilor populației. Prima a ieșit online educația elevilor noștri. Online ar putea deveni o normă constantă, pentru prima dată din cauza coronavirusului. Pe procesele online ar putea trece în viitorul apropiat întregul sistem al economiei, nu numai educația, ci și antreprenoriatul, businessul, producția de servicii și produse. Spațiul digital virtual este inofensiv și ecologic.

Să analizăm la ce va servi activitatea oamenilor în spațiul virtual digital în viitorul nostru apropiat. De ce am fost cu toții plasați acolo și fac din internet un birou online, o școală, o fabrică? Pentru dezvoltarea tehnologiei, cel mai probabil. De asemenea este probabil că aceste tehnologii vor fi digitale. Astăzi, nivelul de dezvoltare a tehnologiei determină eficiența economiei și calitatea vieții omului. De aceea, viitorul tehnocratic, pregătit pentru om, este mecanismul căii evolutive a multor oameni care vor alege ca mediu de dezvoltare confortabilă – mediul virtual digital.

Anul Nou într-o civilizaţie nouă (Video)
Anul Nou într-o civilizaţie nouă (Video)

Avantajele dezvoltării evolutive virtuale sînt siguranța existenței la nivelul fizicii. Tehnologiile evoluează rapid, iar cele digitale le depășesc de zeci de ori după viteză pe toate cele cunoscute în ziua de azi. Ingineria genetică plus capitalul informațional digital și este foarte probabil că în curând oamenii se vor proteja atît de mult încît nu se vor îmbolnăvi și nu vor muri. Inteligența artificială, de îndată ce va deveni realitatea zilnică a unei persoane, va deveni un instrument atît de puternic în dezvoltarea tehnologiei, încît oamenii din epoca digitală nu vor trebui să se înmulțească, iar reproducerea naturală a unei persoane va fi înlocuită de copierea conștiinței în virtual. Ei bine, cu siguranță am sărit prea departe, indicînd consecințele căii evolutive digitale a dezvoltării omenirii, dar motive pentru astfel de ipoteze există. Vectorul dezvoltării unui astfel de mediu este "paradisul" digital pentru locuitorii planetei Pămînt.

Este prevăzută și a doua cale evolutivă de dezvoltare a viitorului omenirii. Mediul pentru evoluția acestei căi este spațiul biologic viu al planetei Pămînt. Toți cei care preferă să se dedice ființelor vii care populează pămîntul, ecologiei, plantelor și mineralelor, solului și agriculturii, pădurilor, omului — bine ați venit în spațiul biologic al planetei.

Prima etapă a dezvoltării evolutive în acest mediu material va merge sub egida ECO. Calea ecologică a evoluției este la fel de necesară pentru planetă ca și cea tehnologică, dar este oarecum diferită. Diferența sa primară este sensul diferit al evoluției. Acest sens va fi! El va susține viața de pe planetă și legile sale naturale. Purtătorii acestui sens, oamenii, vor trăi pe terenurile lor în spații vii și ritmuri cosmice naturale. Probabil stilul lor de viață se va asemăna cu cel descris de Anastasia, eroina seriei de cărți V. Megre "Cedrii sunători ai Rusiei". Așezările ecologice ale oamenilor viitorului se vor deosebi de orașe prin faptul că oamenii vor popula întreaga suprafață a pămîntului și o vor înnobila, transformînd-o într-o grădină înfloritoare, parfumată, o pădure unică, și un climat favorabil și auto-susținător, un spațiu care creează siguranța biologică a planetei. Vectorul dezvoltării prospere a acestui mediu este "paradisul" biologic pentru locuitorii planetei Pămînt. Avantajele unei astfel de "direcții" evolutive a dezvoltării pe copacul planetei vor fi securitatea ecologică, mediul prietenos pentru diversitatea speciilor de ființe vii, premisele naturale pentru continuitatea lor pe Pămînt.

Sidorov G.A. Civilizaţii necunoscute (Video)
Sidorov G.A. Civilizaţii necunoscute (Video)

Ascultarea păsărilor și a vîntului va deveni ascultarea începutului natural în interiorul omului. A acelui început natural, și, în același timp potrivit. În "paradisul" biologic, începutul natural va căpăta trăsături creative și va da multe descoperiri și epifanii adecvate. Paradisul biologic înseamnă paradis, iar acolo nimeni nu se va mai gîndi la supraviețuire, la cum va deveni aerul curat și rîurile pline. Totul va fi măsurat independent în regimul de fundal de auto-înnoire. Gîndul omului se va elibera pentru cele mai puternice și mai răsunătoare impulsuri ale sufletului. Probabil că contemporanii ar numi oamenii acestui paradis biologic al viitorului nostru, prin generațiile ulterioare, maeștri ai spiritului.

Totul și întotdeauna în lumea noastră este interconectat, chiar dacă nu înțelegem. Ambele ramuri evolutive ale dezvoltării copacului vieții planetei vor "crește" în paralel. Între ele nu va exista concurență. Necesitățile de bază ale trecutului lor istoric comun vor fi înlocuite de necesități de ordin superior. Noua ordine mondială va fi mult mai sigură, iar mecanismele de asigurare a acesteia vor fi mai perfecte. Această ordine va afecta și principiile de conducere a comunităților care vor fi altfel. Acestea vor fi dictate de oportunitatea dezvoltării reciproce și, probabil, nu numai dictate, ci mai degrabă, de a avea o formă directă de dictatură. Dictatura oportunității este un instrument universal de gestionare, care nu are nevoie de talmudirea legilor și de explicația lor sub formă de politică și interdicții. Adîncimea sincronizării acestor mecanisme va deveni parte a oportunității Uniunii și a sprijinului reciproc a lumii în curs de dezvoltare de pe planeta Pămînt.

Nimeni nu va rămîne aparte în aceste vremuri uimitoare. Coronavirusul a oprit vechea lume a utopiei, devenind o intersecție evolutivă a unei alte realități. Sîntem cu toții martori și participanți la schimbările care au loc. Și cu toții vom putea face o alegere cînd vom vedea cealaltă realitate. Omul este vioi și deșteptat atunci cînd conștiința îi permite să înțeleagă ce se întîmplă în lumea lui, printre oameni, care sînt aspirațiile sale personale. În ce mediu le poate implementa cu succes.

Există oameni în care trăiește tehnologia... Există oameni în care trăiesc păduri de poveste...Iminentul se va întîmpla cu siguranță. Și unii și alții se trezesc, sub țintirea fricii pandemiei, și se îndreaptă pe calea obținerii fericirii. Toate la timpul lor.

Alăturați-vă!

Autor: Anna Kunț