Din nou sunt dovedite riscurile OMG-urilor

/ Vizionări: 5054

Din nou sunt dovedite riscurile OMG-urilor

Liderii Asociaţiei Naţionale pentru Securitatea genetică au prezentat rezultatele unor studii independente cu privire la influenţa furajelor, care conţin componente ale organismelor modificate genetic, asupra parametrilor biologici şi fiziologici ale mamiferilor.

Rezultatele cercetărilor, efectuate în comun cu Institutul de Ecologie şi Evoluţie A.N. Severţov al AŞR în perioada 2008-2010, arată un impact negativ semnificativ al furajelor, care conţin componentele organismelor modificate genetic, asupra funcţiei de reproducere şi de sănătate a animalelor de laborator.

Studiul experimental a fost realizat asupra populaţiilor de laborator de hamster Campbell (Phodopus campbelli), selectate deoarece acestea au o alternanţă rapidă a generaţiilor, care permite observarea consecinţelor pe termen lung. În timpul experimentului au fost înregistrate parametrii generali biologici şi fiziologici, cum ar fi numărul, mărimea, decese, dezvoltarea şi alţi parametri, starea de pui de diferite generaţii în fiecare dintre grupuri. Din aceste pui se formau cupluri noi de reproducere pentru generaţiile următoare, care în continuare au fost hrănite cu alimente din soia transgenetică.

 

“La animale au fost descoperite o dezvoltare şi creştere înapoiată, încălcarea raportului de sex, cu o creştere a proporţiei femelelor, reducerea numărului de pui, până la lipsa completă a generaţiei a doua, - spune directorul adjunct al Institutului de Ecologie şi Evoluţie al Academiei de Ştiinţe, dr. în ştiinţe biologice Alexei Suvorov. – De asemenea, s-a dovedit o reducere semnificativă a funcţiei reproductive a masculilor”.

Analizând rezultatele cercetărilor efectuate, experţii Asociaţiei au ajuns la concluzia despre oportunitatea strategică de dezvoltare în Rusia a proiectului “Tehnologii genetice inofensive”.

Proiectul “Tehnologii genetice inofensive” presupune dezvoltarea sistemului de siguranţă, care vizează protejarea cetăţenilor ruşi de la efectele negative posibilele ale influenţei OMG-urilor. Proiectul implică în special:

• evoluţia dezvoltărilor din Rusia cu privire la detectarea şi controlul răspândirii OMG-urilor în mediul înconjurător şi pe pieţile de produse alimentare şi de mărfuri;

• dezvoltarea culturilor modificate genetic inofensive pentru mediul înconjurător şi organisme vii, cu perspectiva de a intra pe piaţa internaţională;

• dezvoltări în domeniul bioinformaticii - modelarea pe calculator a proceselor biologice - pentru a analiza genome, dezvolta OMG-uri noi şi evalua riscuri, impactul negativ al OMG-urilor asupra biodiversităţii.

Asociaţia Naţională pentru Securitate genetică a fost fondată în martie 2004 şi este o organizaţie non-profit. Din organizaţie fac parte oameni de ştiinţă şi experţii în domeniul molecular, genetică populistă şi medicală, fiziologie şi biochimie vegetală, dietologie, alergelogie şi alte discipline şi domenii ştiinţifice.

Începând cu anul 2004, Asociaţia duce o activitate publică privind informarea guvernului şi a publicului din Rusia referitor la biosecuritate. Specialiştii Asociaţiei, în mod repetat, au pus problema lipsei de dovezi de siguranţă a OMG-urilor pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor.

 

Sursă