Energia regenerabilă ar trebui să fie dezvoltate, chiar şi în vremuri de criză

/ Vizionări: 2888

Acest articol a fost tradus prin intermediul Google translate

Energie alternativă WWF sprijină lui Putin, pentru a creşte cota de energie regenerabilă până la 4,5% până în 2020 şi speră că la finalul crizei, autorităţile ruse va pune mai ambiţioase chiar.

Uragan devastatoare in Europa, din nou, a reamintit politicienilor de necesitatea de a combate schimbările climatice. Prim-ministrul rus încă două săptămâni înainte de uraganul amintit despre climatice şi de prim ordin a noului an a decis că până în 2020 ponderea surselor regenerabile de energie la 4,5% din producţia totală de energie.

01.8.2009 Vladimir Putin a semnat un decret N1, potrivit căruia "în 2020 a stabilit următoarele valori de obiective de producţie şi consumul de energie electrică din surse regenerabile de energie (cu excepţia hidroenergia capacitate instalată de 25 MW):
în 2010 - 1,5 la sută;
în 2015 - 2,5 la suta,
în 2020 - 4,5 la sută.

"WWF este optimist în privinţa viitorului, dacă primul-ministru, chiar şi într-o criză începe anul cu energie regenerabilă", - spune Alexei Kokorin, şef al Rusiei WWF climatice şi energie.

Acum, Rusia are doi parametri de bază la Conferinţa ONU privind schimbările climatice de la Copenhaga, în cazul în care în decembrie 2009 va fi dezvoltând o nou acord global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Primul - reducerea intensităţii energetice cu 40%, iar al doilea - creşterea ponderii energiei regenerabile până la 4,5%. Pe baza acestor cifre este deja posibil să se estimeze emisiile noastre în 2020 şi să ia angajamente corespunzătoare.

"Dar, după câţiva ani, atunci când criza este de peste, parametrii, desigur, trebuie să fie revizuit", - spune Alexei Kokorin. Atunci când este posibil preţuri mai mari la petrol, Rusia dispune de toate oportunităţile, până în 2020 ponderea energiei regenerabile la 10% şi a emisiilor de gaze cu efect de seră să se stabilizeze la un nivel de 20-25% sub 1990. Acest lucru este complet în conformitate cu recomandările de oameni de ştiinţă şi ar aduce o contribuţie demn la problema globală a schimbărilor climatice, spune WWF.


Sursa: World Wildlife Fund (WWF) http://www.wwf.ru/