În Transnistria este permis pescuitul sportiv în timpul interdicţiei pe perioada de reproducere a peştilor

/ Vizionări: 7308

În Transnistria este permis pescuitul sportiv în timpul interdicţiei pe perioada de reproducere a peştilorConform Ordinului Nr. 81 al Ministrului Resurselor Naturale şi Mediului al Republicii Moldoveneşti Nistrene din 17 mai 2011, au fost introduse modificări în Regulamentul de pescuit şi de protecţie a stocurilor de peşti din Transnistria.

Conform Ordinului, începînd cu 23 mai 2011 (data publicării oficiale), în rezervoarele de apă din Transnistria se permite pescuitul amator, în timpul perioadei de reproducere, de pe mal cu o undiţă (spinning), cu cel mult două cîrlige.

Totodată, reamintim că pe parcursul întregului an, pescuitul este interzis în următoarele rezervoare de apă (sectoare):

a) rîul Nistru – pe sectorul de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari pînă la podul şoselei Poltava-Chişinău;

b) lacul de acumulare Dubăsari:

1) de la lacul Iagorlîc – 500 metri în aval şi 500 metri în amonte, şi 150 metri adîncime în lacul de acumulare;

2) pe o porţiune de 500 m în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari;

c) braţul Turunciuc: de la praguri artificiale în partea sa superioară în aval pînă la podul Hlinaia-Răscăieţi;

d) pe teritoriul Rezervaţiei de Stat ”Iagorlîc”;

e) lacul de acumulare Cuciurgan:

1) în faţa gurilor de vărsare a canalelor de descărcare ale Centralei de la Cuciurgan: canalul de sud - la 150 metri la stînga şi la 100 metri la dreapta de-a lungul malului spre dig şi 100 metri adîncime în lacul de acumulare, canalul de nord – la 100 metri la dreapta şi la 150 metri la stînga de-a lungul malului spre oraşul Pervomaisc şi 100 metri adîncime în lacul de acumulare;

2) în zona de 100 metri de la staţiile de mal de pompare ale Centralei de la Cuciurgan;

e) în canalele de alimentare şi cele magistrale, canalele gospodăriilor piscicole şi sistemelor de drenaj, centralelor termice şi hidroelectrice;

g) în apropierea barajelor, ecluzelor, podurilor şi pragurilor fluviale de mai puţin de 500 metri;

h) în gurile rîurilor de pe teritoriul Transnistriei care se varsă în Nistru.

 

 

Sursa: noi.md cu link pe ecology-pmr.org