Mod de viață sănătos

/ Vizionări: 1466

Здоровая жизньровая жизнь

Modul de viață sănătos – este existența conform calităților înnăscute, realizarea lor permanentă și completă, o stare în care viața este o plăcere. Doar în acest caz organismul funcționează ca un mecanism, pentru a-și îndeplini rolul pentru care a fost creat. Fiecare celulă își îndeplinește funcția stabilită, funcționînd pentru întregul organism și fără a consuma mai mult decît are nevoie pentru existența ei.

Procesul de realizare a calităților psihice date de natură susține procesele biochimice ale creierului în stare echilibrată, sporește capacitatea de rezistență a organismului la stres și contribuie la funcționarea tuturor organelor și sistemelor în regim stabil, caracteristic pentru persoana concretă.

Cel mai important pas spre modul de viață sănătos poate fi făcut doar prin conștientizarea naturii scopului său, a înțelegerii necesităților lui și satisfacerii acestora în funcție de nivelul de dezvoltare a omului contemporan.

Cunoașterea de sine înseamnă să-ți permiți să trăiești în armonie cu sine însuți, deci și cu lumea înconjurătoare.

Doar trăind PROPRIA viață, noi suntem capabili să aducem un folos maxim organismului complet al omenirii și să simțim pe deplin bucuria acestui mod de viață.