Moldova este lider la capitolul reducerea efectelor poluanţilor organici persistenţi

/ Vizionări: 3544

Moldova este lider la capitolul reducerea efectelor poluanţilor organici persistenţi

 

Moldova este lider la capitolul reducerea efectelor poluanţilor organici persistenţiPeste 2200 de tone de deşeuri din categoria poluanţilor organici persistenţi (POP) au fost colectate şi eliminate din ţară, în urma semnării Convenţiei de la Stockholm cu 10 ani în urmă. Potrivit colaboratorilor proiectului, rezultatele obţinute în aceşti ani au plasat Republica Moldova în fruntea ţărilor lumii conform progreselor înregistrate în domeniul reducerii impactului POP. „Acest proiect este unicul în Europa şi Asia Centrală care a fost implementat cu succes şi are deja rezultate concrete cu care poate să se laude”, a menţionat coordonatorul de proiecte al Băncii Mondiale, Anatol Gobjilă. Ministrul Mediului, Gheorghe Şalaru, a menţionat, că activităţile exercitate în cadrul Convenţiei au identificat cca 1600 de obiecte poluate cu pesticide din categoria POP şi cca 30 000 de unităţi de echipamente electroenergetice au fost luate la evidenţă. Potrivit ministrului, bazele de date care cuprind această informaţie vor servi autorităţilor de diverse niveluri ca punct de plecare pentru elaborarea şi realizarea unor măsuri de remediere la aceste obiecte. „Ministerul va depune şi în continuare eforturi substanţiale pentru realizarea obiectivelor stabilite în acest domeniu. În următorii 3-5 ani noi preconizăm eliminarea a 2000 tone de pesticide aflate încă în 22 de depozite centrale raionale”, a spus Şalaru. El a accentuat că recent Ministerul Mediului a lansat două proiecte privind colectarea, ambalarea şi distrugerea a circa 50 de tone de substanţe chimice învechite şi inutilizabile din instituţiile preuniversitare din RM.

Șapte greșeli de educație care împiedică copiii să devină lideri
Șapte greșeli de educație care împiedică copiii să devină lideri

La 28 aprilie curent, la Geneva, Moldova a obţinut Premiul Mare pentru rezultate în domeniul implementării prevederilor Convenţiei de la Stockholm în Republica Moldova şi Premiul de excelenţă în calitate de membru al reţelei de eliminare a bifenililor policloruraţi (BPC), pentru realizările deosebite în gestionarea ecologic inofensivă a bifenililor policloruraţi. Aceste activităţi au fost realizate în baza mijloacelor alocate de Guvern din bugetul de stat şi Fondul Ecologic Naţional, dar şi cu un suport substanţial din partea organismelor internaţionale, în special Banca Mondială, Fondul Global de Mediu (GEF), Agenţia Canadiană pentru Dezvoltare, ţările membre NATO, Guvernul Olandei, Guvernul Republicii Cehe. Suma mijloacelor financiare, utilizate pentru implementarea prevederilor Convenţiei a constituit pînă în prezent cca. 15 milioane de dolari SUA.

 

 

Sursa: noi.md