Moldova va colabora cu Ucraina în domeniul protecţiei şi dezvoltării bazinului rîului Nistru

/ Vizionări: 2934

Р.Молдова и Украина будут сотрудничать в области охраны и развития бассейна реки Днестр 

 

Republica Moldova şi Ucraina vor colabora în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru.

 

Nistru se transformă într-un lac
Nistru se transformă într-un lac

Un acord în acest sens a fost semnat astăzi între Guvernele celor două state, informează tv7.md.

Acordul a fost semnat în cadrul celei de-a şasea sesiuni a Reuniunii Părţilor Convenţiei privind Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi a Lacurilor Internaţionale, care se desfăşoară la Roma (Italia).

Documentul are drept obiectiv crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului rîului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor Părţi Contractante.

Localităţile din bazinul rîului Bîc ar putea fi aprovizionate cu apă potabilă din Nistru
Localităţile din bazinul rîului Bîc ar putea fi aprovizionate cu apă potabilă din Nistru

Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor bazinului rîului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul rîului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali şi antropogeni.

Pentru realizarea obiectivelor Acordului, părţile vor elabora şi realiza planuri comune de administrare a bazinului rîului Nistru, proiecte şi măsuri de utilizare, protecţie şi restabilire a resurselor de apă, altor resurse naturale şi ecosistemelor din bazinul rîului Nistru.

 

 

Sursa: moldovenii.md