Moldova va colabora cu Ucraina în domeniul protecţiei şi dezvoltării bazinului rîului Nistru

/ Vizionări: 3926

Р.Молдова и Украина будут сотрудничать в области охраны и развития бассейна реки Днестр 

 

Republica Moldova şi Ucraina vor colabora în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru.

 

Rîul Nistru se află în pericol ecologic
Rîul Nistru se află în pericol ecologic

Un acord în acest sens a fost semnat astăzi între Guvernele celor două state, informează tv7.md.

Acordul a fost semnat în cadrul celei de-a şasea sesiuni a Reuniunii Părţilor Convenţiei privind Protecţia şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi a Lacurilor Internaţionale, care se desfăşoară la Roma (Italia).

Documentul are drept obiectiv crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului rîului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor Părţi Contractante.

Nistru se transformă într-un lac
Nistru se transformă într-un lac

Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor bazinului rîului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul rîului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali şi antropogeni.

Pentru realizarea obiectivelor Acordului, părţile vor elabora şi realiza planuri comune de administrare a bazinului rîului Nistru, proiecte şi măsuri de utilizare, protecţie şi restabilire a resurselor de apă, altor resurse naturale şi ecosistemelor din bazinul rîului Nistru.

 

 

Sursa: moldovenii.md