Sera pe energie solară (Partea II)

/ Vizionări: 2230

Există două tipuri de sere solare:

  • alăturate la peretele de sud al casei;
  • serele solare independente.

 

Sera pe energie solară (Partea II) 

Fig. 3.Structura serei solare alăturate clădirei:

a. cu ziduri translucide, înclinate;

b. cu pereţii cilindrici translucizi;

c. cu acoperiş în pantă şi perete vertical frontal transparent;

d. cu perete frontal înclinat transparent;

e. cu perete frontal izolat:

Companiile germane intenţionează să construiască în Sahara cea mai mare reţea de centrale electrice pe energie solară
Companiile germane intenţionează să construiască în Sahara cea mai mare reţea de centrale electrice pe energie solară

1 - izolaţie translucidă; 2 - acoperiş transparent; 3 - perete izolat.

 

Fig. 3 prezintă diferite forme geometrice ale serelor solare alăturate. Acestea diferă în gradul de utilizare a radiaţiei solare, utilizarea eficientă a spaţiului interior şi prin urmare, în proiectare. Unghiul de declivitate al suprafeţei vitrate în partea de sud, depinde de latitudinea zonei şi pentru partea centrală a Rusiei, poate fi egală cu 50 ... 60 °, unghiul acoperişului - de 20- 35 °. Raportul optim între suprafaţa solului şi suprafaţa translucidă, este de 1:1,5. Acest lucru asigură un echilibru optim de energie, adică o diferenţă între energia solară captată şi pierderile de căldură, precum şi buna utilizare a spaţiului interior. La un aranjament vertical al peretelui din faţă, nu este asigurată captarea maximă a energiei solare.

Trebuie să ţinem cont de faptul că sera solară adiacentă (sau construită lîngă casă) este o parte a casei şi toată construcţia este percepută ca un ansamblu coerent, prin urmare, o importanţă deosebită capătă arhitectura ansamblului.

 

Sera pe energie solară (Partea II) 

Fig. 4. Sera solară separată :

Bricheta care funcţionează pe energie solară sau Solar Spark Lighter
Bricheta care funcţionează pe energie solară sau Solar Spark Lighter

1 - izolaţie translucidă; 2 - perete frontal izolat; 3 - perete izolat în partea de nord; 4 – acoperiş; 5 – termoizolare; 6 - subsol termoizolat; 7 - acumulator de căldură.

 

Partea de sud a serei are o izolaţie transparentă, bazată pe perete. Peretele de nord şi acoperişul sunt realizate din materiale de construcţie opace şi din interior, sunt acoperite cu un strat de izolaţie termică. Pentru a reduce pierderile de căldură este necesar să izolaţi termic, de asemenea, peretele şi suprafaţa exterioară a fundaţiei. Lîngă peretele de nord în seră se instalează acumulatorul de căldură, de exemplu, un număr de butoaie sau bidoane cu apă. Valorile optime ale unghiurilor de înclinare a suprafeţei, sunt alese conform unghiului maxim de elevaţie solară în timpul lunilor de iarnă pentru zona în cauză. Sera solară ar trebui să aibă o locaţie mai bună: aceasta este instalată pe un loc plat, neumbrit, cu o protecţie naturală împotriva vîntului, de exemplu, cu ajutorul tufişurilor sau a unui gard din partea de nord. Pentru a maximiza captarea energiei solare, creasta de pe acoperiş trebuie să fie orientată de-a lungul axei est-vest. 

 

 

Sursa: green-dom.info