Sera pe energie solară (Partea II)

/ Vizionări: 3132

Există două tipuri de sere solare:

  • alăturate la peretele de sud al casei;
  • serele solare independente.

 

Sera pe energie solară (Partea II) 

Fig. 3.Structura serei solare alăturate clădirei:

a. cu ziduri translucide, înclinate;

b. cu pereţii cilindrici translucizi;

c. cu acoperiş în pantă şi perete vertical frontal transparent;

d. cu perete frontal înclinat transparent;

e. cu perete frontal izolat:

10 gigawaţi de energie solară în anul 2010!
10 gigawaţi de energie solară în anul 2010!

1 - izolaţie translucidă; 2 - acoperiş transparent; 3 - perete izolat.

 

Fig. 3 prezintă diferite forme geometrice ale serelor solare alăturate. Acestea diferă în gradul de utilizare a radiaţiei solare, utilizarea eficientă a spaţiului interior şi prin urmare, în proiectare. Unghiul de declivitate al suprafeţei vitrate în partea de sud, depinde de latitudinea zonei şi pentru partea centrală a Rusiei, poate fi egală cu 50 ... 60 °, unghiul acoperişului - de 20- 35 °. Raportul optim între suprafaţa solului şi suprafaţa translucidă, este de 1:1,5. Acest lucru asigură un echilibru optim de energie, adică o diferenţă între energia solară captată şi pierderile de căldură, precum şi buna utilizare a spaţiului interior. La un aranjament vertical al peretelui din faţă, nu este asigurată captarea maximă a energiei solare.

Trebuie să ţinem cont de faptul că sera solară adiacentă (sau construită lîngă casă) este o parte a casei şi toată construcţia este percepută ca un ansamblu coerent, prin urmare, o importanţă deosebită capătă arhitectura ansamblului.

 

Sera pe energie solară (Partea II) 

Fig. 4. Sera solară separată :

Sera pe energie solară (Partea III)
Sera pe energie solară (Partea III)

1 - izolaţie translucidă; 2 - perete frontal izolat; 3 - perete izolat în partea de nord; 4 – acoperiş; 5 – termoizolare; 6 - subsol termoizolat; 7 - acumulator de căldură.

 

Partea de sud a serei are o izolaţie transparentă, bazată pe perete. Peretele de nord şi acoperişul sunt realizate din materiale de construcţie opace şi din interior, sunt acoperite cu un strat de izolaţie termică. Pentru a reduce pierderile de căldură este necesar să izolaţi termic, de asemenea, peretele şi suprafaţa exterioară a fundaţiei. Lîngă peretele de nord în seră se instalează acumulatorul de căldură, de exemplu, un număr de butoaie sau bidoane cu apă. Valorile optime ale unghiurilor de înclinare a suprafeţei, sunt alese conform unghiului maxim de elevaţie solară în timpul lunilor de iarnă pentru zona în cauză. Sera solară ar trebui să aibă o locaţie mai bună: aceasta este instalată pe un loc plat, neumbrit, cu o protecţie naturală împotriva vîntului, de exemplu, cu ajutorul tufişurilor sau a unui gard din partea de nord. Pentru a maximiza captarea energiei solare, creasta de pe acoperiş trebuie să fie orientată de-a lungul axei est-vest. 

 

 

Sursa: green-dom.info