Valeriu Lazăr: Efectul economic multiplicator al investiţiilor în eficienţa energetică în domeniul IMM-urilor este de ordinul miliardelor

Инвестиции в энергоэффективность малого и среднего бизнеса генерируют миллиарды леев – Валерий Лазэр

 

 

BERD a alocat 5 milioane de dolari pentru sporirea eficienţei energetice în Moldova
BERD a alocat 5 milioane de dolari pentru sporirea eficienţei energetice în Moldova

Efectul economic multiplicator al investiţiilor în eficienţa energetică în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii este de ordinul miliardelor. Despre acesta a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului de supraveghere pentru eficienţa energetică a întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Potrivit Agenţiei "Infotag", ministrul a menţionat că pe lîngă obiectivele de mediu, eficienţa energetică înseamnă pentru Republica Moldova şi sporirea competitivităţii, căci fiind importatoare netă de resurse energetice, economia moldovenească mai este şi foarte energofagă.

"Paradoxul Republicii Moldova este că fiind foarte săraci în resurse energetice, avem o intensitate energetică de trei ori mai mare decît media Uniunii Europene. Vom ţinti nu doar această medie, ci performanţele ţărilor care au excelat în domeniu", a remarcat Lazăr menţionînd că "politicile de dezvoltare economică cu mai puţine costuri energetice reprezintă o componentă a dezvoltării durabile".

Ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, a declarat că "investiţiile în eficienţă energetică înseamnă securitate energetică şi reducerea dependenţei de resurse energetice din import".

Şeful oficiul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) din Chişinău, Julia Otto, a remarcat că "iniţiativa pentru Resurse Durabile, implementată de Bancă, oferă soluţii pentru o serie de probleme cu care se confruntă economiile în tranziţie - de la accesul la finanţare pentru IMM, la modernizarea infrastructurii şi dezvoltarea pieţei emisiilor de carbon".

Ea a salutat crearea Consiliului de Supraveghere şi a remarcat că "este o iniţiativă foarte importantă pentru BERD deoarece strategia Băncii se pliază pe priorităţile ţării".

"Eficienţa energetică, accesul la finanţare, expertiza şi cunoştinţele sunt importante pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor şi reprezintă o responsabilitate comună a Ministerului Economiei şi a partenerilor de dezvoltare", a declarat Julia Otto.

Consiliul de Supraveghere pentru eficienţă energetică a IMM-urilor va fi o platformă consultativă pe bază permanentă, care se va reuni de două ori pe an în format extins pentru a coordona activităţile donatorilor în domeniul eficienţei energetice şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, care reprezintă 98% din întreprinderile înregistrate în Republica Moldova.

În cadrul şedinţei au fost examinate programele derulate în Moldova de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Programul Statelor Unite pentru Dezvoltare USAID, alţi donatori, precum şi programele de susţinere a businessului desfăşurate de autorităţile publice, printre care Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

 

 

 

Sursa: noi.md