Vermicultura — o îmbunătățire rapidă a solului

/ Vizionări: 10546

Вермикультура

 

În natură humusul se formează la degradarea resturilor vegetale moarte, cum sînt frunze căzute sau plante moarte, excrementele animalelor ş.a.m.d.. În ecosistemele naturale la acest proces participă un şir de organisme, cum sunt vermii inelaţi, alte insecte de sol cît şi microflora specifică proceselor de fermentare şi putrefacţie din sol. Biohumusul poate fi obţinut prin manipularea artificială a acestui process. Acesta este un produs care poate fi folosit ca aditiv pentru amestecurile specializate de soluri, servind la îmbunătăţirea facturii acestuia şi fertilităţii acestuia. Humusul are proprienăţi de tamponarea a mediului din sol şi menţinerii constante de pH.

Aliaţii invizibili — muşchi, alge şi licheni — purifică aerul şi cresc fertilitatea solului
Aliaţii invizibili — muşchi, alge şi licheni — purifică aerul şi cresc fertilitatea solului

Biohumusul poate fi obţinut prin două metode, cea de compostare simplă şi vermicultură, ultima este mai rapidă în timp şi rezultă cu o cantitate de 2-4 ori mai mare a NPK în compost.

Procesul de copostare cu viermi poate fi descris astfel. Resturile vegetale ca paie, fîn, frunze căzute, resturi vegetale de mîncare, compost se amplasează într-un box sau ladă de plastic destinată compostării. Lada trebuie sa aibă un drenaj bine asigurat, orificiile din dosul lăzii vor permite surplusului de apă să se scurgă, şi substratul să rămînă doar umed. Substratul aranjat în lăzi, se lasă pe vreo cîteva zile pentru a verifica dacă temperatura acestuia nu creşte brusc, în cazul în care temperatura creşte şi apare miros neplăcut, este un indiciu că acesta nu este condiţionat bine şi au început procese de fermentare anaerobă. Substratul în acest caz se afînă bine şi se lasă pe cîteva zile să se răcească. În caz contrar viermii introduşi în substrat vor muri... temperatura critică pentru viaţă fiind de 32 grade Celsius.

La următoarea etapă se introduc viermii la suprafaţa substratului, în cîteva minute aceştia vor dispărea de pe substrat. La substrat se mai adaugă puţin sol sau nisip acesta trecînd prin intestinul viermilor participă la macerarea hrănii. Viermii pot procesa o cantitate de substrat egală cu masa corpului său în 24 de ore. Aceştia ating maturitatea sexuală în jur la 3 săptămîni şi populaţia de viermi se dublează în jur la o lună - o lună jumătate, după care creşte în progresie geometrică. Viermii sunt hrăniţi cu regularitate adaugînd substrat în lada de compost.

La formarea totală a compostului cu obţinere de biohumus, acesta are un miros placut de sol şi o culoare închisă. Viermii se colectează, şi se refolosesc la următoarele cicluri de compostare.

Puteţi încerca să obţineţi biohumus chiar acasa aruncînd resturile bucătăriei de la curăţarea legumelor şi fructelor într-o ladă destinată compostării şi adaugînd viermi în aceasta.

Вермикультура

Вермикультура

Вермикультура

 

 

Sursa


Dacă acest articol de pe site-ul nostru ecology.md a fost util pentru Dvs., atunci vă propunem cărțile geniului Parmaculturii și a agriculturii naturale, fermierului-milionar din Austria Sepp Holzer.