limba moldovenească

Despre limba moldovenească

24-03-2016 в 09:00 | Vizualizări:2234

О молдавском языкеLimba moldovenească, alături de vlahă (în nord-vestul Bulgariei şi în Voievodina), de cea valahă (rebotezată oficial „română” în jumătatea a două a veacului al XIX-lea, astăzi fiind limba de stat a României), de cea dalmată (a dispărut în veacul al XIX-lea) etc., alcătuiesc un grup aparte de limbi...

O carte unică despre istoria limbii moldovenești de Vasile Stati

03-04-2015 в 13:19 | Vizualizări:11212

O carte unică despre istoria limbii moldoveneștiEste primul şi, deocamdată, unicul studiu privind apariţia şi statornicirea realităţilor etnice, lingvistice în arealul carpato-nistrean şi în zona dintre Carpaţi şi Dunăre din veacurile XI ‒ XIII pînă în zilele noastre. Ea cuprinde doar o mică parte din imensul masiv informaţional istorico-geografic şi etnolingvistic moldovenesc, sistematizat cronologic şi tematic: ştiri despre Moldova, despre moldoveni şi limba moldovenească...

 

Cîte limbi vorbea Ştefan cel Mare?

03-10-2014 в 16:53 | Vizualizări:6424

Какими языками владел Штефан Великий?În unul din primele documente păstrate din epoca lui Ștefan (din 12.08.1457), emis de Cancelaria Moldovei, Ştefan al III-lea se intitula „Стефан воевода, Господарь Земли Молдавской” şi-l semna, bizuindu-se pe credinţa marilor săi dregători, „a tuturor boierilor noştri moldoveni, mari şi mici”...

Despre limba moldovenească. „Mama limbii românești”

05-06-2011 в 17:05 | Vizualizări:13298

Despre limba moldovenească. Mama limbii româneștiConcluziile lingviştilor N. Corlăteanu, N. Raevskii confirmă constatarea academicianului român Iorgu Iordan privitor la limba vie a moldovenilor în care şi-a făurit Letopiseţul Ion Neculce: „Limba vorbită dincolo şi dincoace de Milcov (hotarul dintre Moldova şi Valahia) prezintă particularităţi caracteristice fiecărei provincii... În ciuda caracterului local pe care îl avea, prin forţa împrejurărilor, graiul moldovenesc îndeplinea, pentru locuitorii provinciei unde se vorbea, rolul de limbă a întregului popor.

Despre limba moldovenească. Elementele latine și slave

04-06-2011 в 17:27 | Vizualizări:6692

Despre limba moldovenească. Elementele latine și slaveÎn limba moldovenească fondul lexical latin a fost şi rămîne cel mai impunător, cantitativ şi calitativ. O bună parte din această componentă a limbii moldoveneşti are un caracter general: fie în fonetică, gramatică sau în lexic. Cuvintele de origine latină, unităţile cu rădăcini traco-dacice şi elementele împrumutate formează fondul lexical de bază al limbii moldoveneşti.

Temeliile limbii moldoveneşti

03-06-2011 в 17:09 | Vizualizări:7204

Temeliile limbii moldoveneştiLimba moldovenească este o limbă indo-europeană care are la temelie graiurile tracice din Europa de Sud-Est, înrudite cu limbile protolatine (protoitalice, iraniene). Strămoşii moldovenilor, geto-dacii, vorbeau o limbă asemănătoare celei „latine” mult înainte de expansiunea romană în regiunile Dunării. Ipoteza privind existenţa unei legături strînse dintre limba geţilor şi limba latină a fost expusă de mulţi cercetătorii din secolele XIX şi XX şi este susţinută de proiectul www.moldovenii.md.

Despre limba moldovenească

02-06-2011 в 17:55 | Vizualizări:6264

Despre limba moldoveneascăLimba moldovenească, alături de vlahă (în nord-vestul Bulgariei şi în Voievodina), de cea valahă (rebotezată oficial „română” în jumătatea a două a veacului al XIX-lea, astăzi fiind limba de stat a României), de cea dalmată (a dispărut în veacul al XIX-lea) etc., alcătuiesc un grup aparte de limbi.