ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

70% de asigurare cu apă cu ajutorul energiei solare şi eoliene70% de asigurare cu apă cu ajutorul energiei solare şi eoliene


Energia solară şi eoliană la 70% asigură alimentaţia cu apă la ferma agricolă belorusă "Agro- Box  Zooteh ", la care este realizat un experiment privind implementarea surselor alternative de energie. Despre acest fapt a relatat şefa  Secţiei de organizare şi activitate juridică, legături cu mass-media a Departamentului pentru eficienţă energetică din Standardul de Stat al Republicii Belarus, Jeane Zenkevici.

Gospodăria agricolă "Agro-Box Zooteh" din satul Cernova, regiunea Minsk, este un exemplu de realizare cu succes a măsurilor de conservare a energiei şi a soluţiilor tehnice de utilizare a surselor de energie regenerabile. Anul trecut acolo a fost introdus un sistem complex de răcire a laptelui şi de încălzire a apei cu utilizarea pompei de căldură, a cazanului de încălzire a apei de 23 kW, care funcţionează pe peleţi (biocombustibil solid – trad.), şi colectorul solar de o suprafaţă de 25 m2 . Sistemul de alimentare cu energie electrică, cu folosirea energiei generate de panouri solare şi instalaţia eoliană de  3,6 kW a început activitatea sa.

Sistemul de răcire a laptelui şi a încălzirii apei, răceşte instantaneu laptele care în timpul mulsului trece prin schimbător de căldură rapid în rezervorul pentru depozitare, la o temperatură de 4 grade şi foloseşte căldura, luată din lapte, pentru a încălzi apa. Menţinerea temperaturii dorite a apei se efectuează de către colectoarele solare de încălzire a apei şi cazanul pe peleţi. Apa încălzită este folosită pentru adăparea bovinelor şi în scopurile gospodăriei. Utilizarea sistemului de adăpare cu apă caldă a contribuit la creşterea cantităţii de lapte muls cu 2-3 litri de lapte pe zi de la fiecare vacă.

Sistemul de alimentare cu energie electrică acumulează energie de la soare şi vânt pentru a pune în funcţiune pompa, care pompează apa din sondă. Totodată, economisirea energiei electrice, consumate de pompa din reţea centrală, constituie 65-70% (până la 38,5 kWh pe zi).

Jeane  Zenkevici a remarcat că în ultimii cinci ani, în Belarus a fost realizată o serie de proiecte privind politica de conservare a energiei. Activitatea sistematică în această direcţie a contribuit la menţinerea consumului resurselor energetice la nivelul anului 1997, cu o creştere a PIB de mai mult de 2 ori, în timp ce consumul de energie s-a redus cu mai mult de 50%.

Ca urmare a implementării programelor sectoriale şi regionale privind conservarea energiei pentru anii 2006-2010, ţara a salvat 7768 de mii de ruble (după plan:77550). Ponderea resurselor energetice naţionale în balanţa combustibilului pentru sobe şi cazane a fost de 20,6% (după plan: 20,5%) şi a crescut cu 3,6% comparativ cu 2005.

În prezent, lucrările privind eficienţa energetică, în conformitate cu cerinţele Directivei 3, continuă intens în cadrul Programului de stat pentru construcţia surselor de energie pe combustibili locali pentru perioada 2010-2015; Programul de construcţii al surselor de energie, care funcţionează pe biogaz, pentru perioada 2010-2012; Programul Naţional de economisire a energiei pentru anii 2011 -2015. Departamentul pentru eficienţa energetică a dezvoltat şi a prezentat spre examinarea guvernului Programul Naţional de Dezvoltare a  surselor locale şi regenerabile pentru perioada 2011-2015, care prevede, inclusiv introducerea pompelor de căldură şi geleo colectoarelor.

"Punerea în aplicare a sarcinilor atribuite necesită consolidarea absolută a eforturilor întregii societăţi, acţiuni bine coordonate, începând cu o întreprindere individuală şi terminând cu complexul economiei naţionale în ansamblu", - a spus Jeane Zenkevici.

 

 

Sursa: rf-energy.ru cu link pe Ambasada Republicii Belarus în Federaţia Rusă

Sâmbătă, 18 iunie 2011
Vizualizări: 2158

Știrile partenerilor noștri

Citiţi de asemenea

Consilierul municipal din partea PSRM Vasile Chirtoca se pronunță pentru deschiderea grădinițelor și reluarea procesului...
162
Specialiştii susţin că pentru Moldova coeficientul de împădurire trebuie să nu fie mai mic de 25%, şi nu ca acum - 12,7%...
134
În următoarea perioadă, pînă în a.2039, schimbările climatice ar putea afecta grav pădurile din nordul Republicii Moldov...
133
Puțin este cunoscut faptul, că Republica Moldova este cea mai despădurită țară din Europa! Și asta ne afectează puternic...
145