ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Avem nevoie de ecovillages? Sau locuitorii planetei Pămînt pot rămînea fără Pămînt… (Patea III) 


 

 

Şi există o soluţie : revenirea zecilor de milioane de oameni la pămînt, ferme private mici, bazate pe agricultură ecologică (organică sau permacultură), refuzul complet la pesticide, plante modificate genetic şi, treptat, îngrăşăminte chimice.

Oare este reală această cale? Fără nici o îndoială! Pînă în prezent, în Rusia mai mult de jumătate (!) din toate produsele agricole sunt cultivate în gospodării private. Avînd în vedere că suprafaţa ocupată constituie aproximativ 2,5% din totalul terenurilor agricole. Statisticile confirmă că randamentul, pe care îl solicită proprietarii gospodăriilor mici, uneori este de zeci de ori (!) mai mare decît productivitatea medie a culturilor la întreprinderile agricole mari. Însă calitatea alimentelor cultivate pe pămînt bine-îngrijit şi îngrăşat cu materie organică este mult mai înaltă decît produselor crescute cu îngrăşăminte şi pesticide.
Dar toate acestea se referă la legume şi fructe. Iar cereale şi plante industriale? Şi aici problema se rezolvă. Mici cîmpii de fermieri, înconjurate de perdele forestiere de protecţie împotriva vînturilor, cu garduri vii, utilizarea asolamentului corect, îngrăşămîntului verde, prelucrarea redusă a solului - toate acestea nu sunt deja o problemă şi au fost dezvoltate în istoria omenirii.

Revenirea oamenilor la pămînt nu înseamnă retragerea din civilizaţie. În primul rînd, nu toţi vor merge să trăiască în zonele rurale. În al doilea rînd, mutîndu-vă într-o casă proprie, pe terenul propriu, puteţi continua să lucraţi la întreprindere sau în orice alt loc de muncă. Pentru stat va fi chiar mai profitabil să asigure omului posibilitatea de a ajunge la locul de muncă, ceea ce este mult mai uşor şi mai ieftin decît să menţină întreaga infrastructură urbană, inclusiv încălzire, alimentaţie cu apă, canalizare şi aceeaşi reţea de transport urban. În plus, locuitorii din comunităţile rurale ar putea lucra la distanţă (în lumea modernă acest lucru este foarte dezvoltat) şi crea întreprinderi mici de producţie localizate.

Întoarcerea masivă a oamenilor la pămînt, renaşterea satului tradiţional (la un nou nivel tehnic şi moral), sprijinirea micilor gospodării de fermieri, organizarea diferitelor aşezări ecologice - acest lucru în prezent nu este un experiment sau un divertisment, ci o singură modalitate de a evita dezastrul agro-ecologic şi pur şi simplu a supravieţui . Acest lucru este evident pentru oricine care nu trece cu vederea faptele şi are curajul de a înfrunta adevărul.

Ce fel de opţiuni pot exista?

Varianta unu - dezvoltarea afacerilor agricole.

Cu 15-20 ani în urmă această iniţiativă a fost promovată pe scară largă în ţara noastră. Însă nu a existat nici un sprijin guvernamental, în special, în ceea ce priveşte vînzările. Dar şi acest lucru nu este important. Fermierul trebuie să fie o persoană foarte puternică, care ar face faţă tuturor aspectelor vieţii şi activităţii: construcţii şi tehnică agricolă, oferte şi comercializare, precum şi reparaţia tehnicii, curăţarea zăpezii în timpul iernii şi transportarea copiilor la şcoală ... Entuziasmul ajunge doar pentru o scurtă perioadă de timp şi apoi totul devine mai dificil.

O altă opţiune – stabilirea la ţară.

Satul modern nu ne atrage, nu inspiră optimism, dorinţă de a trăi şi a se bucura de viaţă. Beţia, sărăcia, invidia pentru cei care au obţinut succes. Nu voi continua, totul este cunoscut deja.

A treia opţiune - a merge la pămînt în grupe. Împreună, cu mai multe familii care ar fi vecini şi asociaţii la o afacere.

Şi a patra opţiune - a crea noi aşezări rurale,
stabilind de la început principiile care vor încălzi sufletul şi vor corespunde ideilor dvs. despre o comunitate armonioasă umană.

Anume aşa şi am procedat, organizînd o aşezare ecologică „Kovceg”.
Vă sugerez cîteva sfaturi practice.

În primul rînd, şi este convingerea mea fermă, la pămînt trebuie sa mergeţi în grup Aşezarea din patruzeci sau mai multe terenuri este mult mai viabilă decît cea mică.

În al doilea rînd, trebuie să lăsaţi deoparte varianta de dacea. Aşezarea devine convenabilă şi interesantă atunci cînd în ea locuiesc permanent oamenii. Cu cît mai multe persoane sunt (pînă la o limită rezonabilă), cu atît mai interesantă şi mai variată devine viaţa în ea.

În al treilea rînd,toate problemele serioase ar trebui să fie discutate în prealabil pentru a evita conflictele ulterioare.

În al patrulea rînd, acordurile încheiate iniţial, ar trebui să fie înregistrate. Acest lucru va crea un suport pentru soluţionarea litigiilor care vor apărea inevitabil în viitor.

În al cincilea rînd, ar trebui să fie bine gîndită forma juridică adecvată pentru înregistrarea terenurilor, precum şi pentru o auto-guvernare internă.

Ce urmează?

Sarcina oamenilor care merg la pămînt este de a dovedi în mod concret că există o altă cale în afară decît cea care duce la distrugerea planetei şi a oamenilor. Că există o cale de ieşire din criza ecologică şi socială iminentă, de care nu ne vor salva nici garduri impenetrabile, nici maşini occidentale şi conturi bancare în străinătate ...

Sunt absolut sigur că experienţa pozitivă a unei vieţi reuşite şi fericite pe pămînt, producerea alimentelor fără utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor, auto-asigurarea ecologică inofensivă va impune persoanele oficiale şi oamenii de afaceri să privească viaţa altfel. La urma urmei, şi ei au familii şi copii. Cu acţiunile viguroase treptat vom schimba situaţia şi politica de stat faţă de Pămînt în întregime.

 

Lazutin Fedor, ianuarie 2009.
Regiunea Kaluga, raionul Maloiaroslaveţki, aşezare ecologică Kovceg.

 

 

Sursa: ecofriendly.ru

 

ABONAȚI-VĂ
Joi, 19 ianuarie 2012 16:59
Vizualizări: 2133

Citiţi de asemenea

Unde țintește Republica Moldova în proiectele de eficiență energetică? Criza energetică, preturile înalte la resurse ene...
155
Învăţînd să gîndească creativ şi incluzîndu-şi canalele de percepţie, omul capătă posibilitatea de a obţine o cantitat...
85391
Pentru producerea uleiului de palmier se foloseşte un soi special de palmier de Guineea. Acest produs este singurul ulei...
26873
  La înmulțirea plantelor din butași uneori apare problema de înrădăcinare. Pentru a accelera procesul, puteți recu...
39079