ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Ce va urma: oameni modificaţi genetic sau o planetă vie?

În timp ce politicienii ne distrează cu jocul de-a luptele interstatale, creînd o iluzie durabilă a unei concurenţe eterne dintre naţiuni şi popoare, războiul real se desfăşoară pe alt teren. Opinia publică este focusată permanent asupra imaginii problemelor legate distribuirea controlului asupra resurselor pentru sistemul global de menţinere a vieţii. Între timp, în liniştea cabinetelor, departe de opinia publică, sînt elaborate şi deja se implementează proiecte cu perspective mult mai periculoase pentru omenire, ca specie. Despre aceasta noi dorim să discutăm cu cititorii noştri.

Meritele trecutului nuclear

Generaţia precedentă, în condiţiile războiului rece şi a unei concurente acerbe, a găsit forţe şi a făcut alegerea strategică în favoarea dezvoltării şi mişcării înainte în baza tehnologiilor nucleare.

Sunt executăm o sarcină strategică, aceasta produce imediat o explozie în societate şi dă naştere unei economii noi, iar din ţara care a realizat această sarcină devine o super-putere. Acest fapt îl putem vedea din exemplul inventării bombei atomice, care s-a dezvoltat, iniţial, în energetica atomică, apoi în sinteza termonucleară, apoi în zborul în cosmos, iar în prezent se dezvoltă într-o direcţie tehnologică nouă. Iar calculatorul şi matematica de calcul au apărut doar pentru că trebuiau create calculele caracteristicilor termofizice ale reactoarelor nucleare şi a traiectoriei ieşirii în spaţiu. Tehnologiile nucleare sunt destul de dirijabile, deoarece necesită cheltuieli enorme pentru baza tehnică, instalaţii, specialişti, transport şi procesare. Doar două super-puteri au putut crea şi deservi toate acestea. Celelalte state, care au participat în această goană a înarmării, şi-au obţinut şansele de la o super-putere, doar pentru că aceasta a contribuit. Astfel, tehnologiile atomice au fost controlate şi nu s-au răspîndit haotic. Însuşi proiectul nuclear constituie un salt. Unde ne-a adus acesta, noi ştim, deoarece noi culegem roadele acestuia. Dar ce va fi mai departe?

Noile sarcini strategice ale dezvoltării omenirii

Iar pe viitor omenirea are nevoie de realizări, ce, inevitabil, vor fi stimulate de către cei, care conştientizează clar necesitatea lor. Acum, căutarea direcţiilor strategice ale dezvoltării omenirii se face pe calea soluţionării problemelor legate de limitarea resurselor naturale.

Tehnologiile naturale se deosebesc prin faptul că constituie un circuit închis al resurselor, independente, similare cu procesele din natură. Aceste tehnologii trebuie să aibă o calitate net superioară şi anume să nu dăuneze mediului înconjurător. Acestea nu trebuie să fie atît de periculoase pentru omenire ca deşeurile nucleare – produse ale proiectului nuclear. Mai mult, acest nou nivel se caracterizează prin folosirea armonioasă a tehnologiilor ce vor restabili echilibrul distrus de om.

Iar acum să vorbim despre metodele de trecere la strategiile naturale.

Aşadar, principalele direcţii strategice au fost trasate şi e timpul să stabilim tactica. Sunt multe soluţii tactice. Portalul nostru http://ecology.md/ susţine poziţia unui nou model de viaţă a omului într-op localitate ecologică, unde toate acţiunile comunităţii umane nu depăşesc ecosistemul, normele etice şi a modului sănătos de existenţă în mediul natural. Într-o asemenea comunitate, totul se înscrie în egală măsură într-o viaţă decentă. Toţi se simt utili, sunt implicaţi şi respectaţi: copiii, bătrînii, maturii se află pe poziţii aproape egale. Oamenii sunt în armonie cu flora şi fauna, fără a exploata şi a suprima, fără a se distruge unii pe alţii. Omul trăieşte pe o anumită suprafaţă de pămînt, înconjurat de plante şi animale, pe care le perfecţionează, îşi dezvoltă gospodăria şi traiul. Însă acest model nu este o reproducere tehnologică a naturii, ci un model firesc, viu, evolutiv. Omul este creatorul acestui spaţiu, munceşte şi se dezvoltă ca personalitate, ca suflet, ca un organism sănătos, îşi perfecţionează habitatului.

Acest sistem ecologic prezintă o dimensiune vie cu mecanismele biologice de reproducere şi evoluţie. Însă, desigur, nu toţi oamenii sunt pregătiţi de această metodă nouă de evoluţie în viitorul apropiat, de aceea majoritatea lor se află în căutarea alternativelor de a include omenirea în ciclul tehnologic natural. Şi unii dintre ei prezintă cele mai nefireşti metode de trecere în viitorul luminos…

Există pericolul implicării directe în activitatea umană şi chiar în evoluţie, prin crearea sistemelor vitale artificiale cu proprietăţi programate şi inexistente. Datorită numeroaselor studii asupra creierului uman, asupra subconştientului, practic, apare posibilitatea de a influenţa asupra sferei psihofiziologice a omului. De exemplu, prin crearea unei imagini false a mediului înconjurător. Este un domeniu foarte complicat şi delicat – dirijarea subconştientului.

Noile tehnologii necesită noi specialişti. Cum sunt pregătite cadrele pentru noi realizări

În prezent, guvernarea liberală din Occident, condusă de SUA, din contul resurselor externe – bugetele statelor suverane, pregătesc în şcolile şi universităţile din statele europene, din Rusia şi Moldova, persoane, care ulterior dezvoltă ştiinţa şi tehnologiile pe teritoriul SUA, unde sunt angajaţi în condiţii financiare avantajoase. Cei mai bun specialişti migrează benevol încolo şi îşi oferă potenţialul uman pentru dezvoltarea şi prosperarea acestui stat, servind doar interesele lui.

În ultimii 15 ani (de la apariţia Internetului), americanii creează un mediu de studii pe internet, pentru ca ulterior să transfere şi să implementeze aceste cunoştinţe direct în creierii copiilor noştri. Iar cu ajutorul unor imagini false a lumii, să dirijeze direct subconştientul. Miza se face pe copii, anume ei au prioritate faţă de părinţi şi generaţiile precedente. Copiii vor avea un statut aparte, iar ceilalţi îi vor deservi. Cum se va întîmpla acest lucru puteţi să vedeţi pe exemplul proiectului „Copilărie – 2030” – un proiect internaţional, lansat în Rusia de către reprezentanţii elitei liberale. Proiectul a fost elaborat cu susţinerea Camerei Reprezentanţilor din FR şi prezentat de Rusia în cadrul expoziţiei „Expo-2010” de la Shanghai.

Principala sarcină a proiectului este modificarea în conştiinţa socială a noţiunilor învechite şi monitorizarea schimbărilor structurale din societate. Viitorilor părinţi li se propune să-şi modifice genetic copiii, înainte şi după naştere, pentru a obţine calităţile dorite. În locul actualei forme de studii, pe care o consideră învechită, autorii proiectului propun implantarea chipurilor în creierul copiilor şi transferul direct al informaţiei de pe Internet.

Dmitri Medvedev a dispus elaborarea şi implementarea reţelelor neurale în şcoli. Reţeaua neurală artificială va constitui generaţia viitoare a Internetului. E aceeaşi reţea globală, doar că nodurile ei nu vor fi smartphonurile, planşetele şi notebook-urile, ci creierii oamenilor. Astfel, vor fi extinse posibilităţile internetului, în special, va devenit posibilă transmiterea directă de la creier la creier a experienţei de viaţă şi a emoţiilor. Anume la acest nivel pot fi influenţaţi copiii. Or, ei cunosc lumea mai repede prin emoţii.

Reţeaua neurală artificială va spori eficienţa activităţii în echipă. „Inteligenţa colectivă” prin protocolul schimbului de gînduri ale elevilor va bune bazele lumii virtuale, sub forma unui spaţiu virtuale de joc, în care procesul de studii va fi mai eficient şi mai captivant. În această lume virtuală, în locul profesorilor va veni inteligenţa artificială. Pentru fiecare copil va fi scris un scenariu individual de dezvoltare, educaţie, cel mai optim pentru el.

Pentru părinţi, programul „Copilărie -2030” va introduce un nivel de calificare pentru părinţi, cu instruirea lor obligatorie şi controlului din partea „organizaţiilor internaţionale”. Conform proiectului, copiii vor creşte în comunităţi educaţionale, iar institutul familiei tradiţionale va fi înlocuit cu o diversitate de forme a vieţii familiale. Copiii nu vor fi educaţi de părinţi, ci de oameni complet străini (sau chiar de roboţi) în rezervaţii speciale pentru copii, unde aceştia vor beneficia de o atitudine privilegiată din partea celor maturi.

Un copil armonios, creat în cadrul programului „Copilărie-2030”, este adeptul consecvent al lumii „multiculturale”. În unele aprecieri negative ale acestui program, copilul este comparat cu un robot sau anti-om. Această imixtiune în evoluţia umană la nivel genetic, psihofiziologic şi intelectual poarte efectuată în orice loc de pe globul pămîntesc, de orice grup de specialişti. Apare problema pierderii controlului asupra procesului. Consecinţele acestui proces ar putea fi foarte periculoase sau problematice. Super omul, super inteligenţa, super posibilităţile generează inevitabil un nou lanţ de descoperiri şi salturi în orice direcţie. Într-un asemenea rezultat ar putea fi interesate multe grupări şi comunităţi de oameni, fapt ce va conduce la apariţia noilor confruntări şi conflicte.

Toate eforturi şi programe în domeniul ştiinţei şi educaţiei sînt menite să creeze o nouă specie de homo sapiens –„om de serviciu”. Particularitatea oamenilor din această specie este conştiinţa limitată. Pentru a obţine o nouă subspecie de oameni, din punct de vedere biologic, este nevoie de imixtiunea în procesul de înmulţire şi de hrană ieftină din produse modificate genetic. Baza biologică a fost pregătită deja. Rămîne doar de schimbat vectorul principiilor morale cu valori alternative, aşa ca: absolutismul libertăţii personale. Libertatea personală – mai presus de tot. Ea are o valoare atît de mare, încît prevalează asupra intereselor statului, familiei şi a altor instituţii sociale tradiţionale. Iar acest fapt, la rîndul lui conduce la distrugerea suveranităţii statelor, ca singurul instrument de protecţie a comunităţilor. Dacă există doar personalităţi şi nu există stat, naţiuni, sau familie, sau alte idei comune, atunci aceşti oameni sunt izolaţi şi lor le rămîne altceva decît soarta unor relaţii concurenţiale, în care ei se vor epuiza. Oamenii cu personalităţi epuizate, cu conştiinţa limitată, bazată pe necesităţi primare, sunt foarte uşor de manipulat.

Este imaginea societăţii moldoveneşti, incapabile să schimbe ceva, nu-i aşa? Sau imaginea multor familii moderne, în care oamenii îşi protejează interesele meschine şi divorţează, fără a putea crea o familie ca mediu favorabil pentru educaţia copiilor.

Şi în cele din urmă, în această lume s-a decis să rămînă doar instituţii, firme, instituţii, în care sub-specia oamenilor „de serviciu”, păşind cu succes pe treptele creşterii personale şi de carieră, execută sarcinile trasate, salturi şi tot ce va fi necesar …

Este un proces continuu, care, probabil, nu va putea fi oprit. La fel ca şi trecutul nuclear, acesta se va transforma într-o goană a înarmărilor, iar o viitoare omenire post-genetică s-ar putea să nu existe. În paralel însă se dezvoltă o altă direcţie, netehnocrată. Aceasta, deocamdată, nu este promovată de liberali, însă se înscrie perfect în imagina generală a dezvoltării omenirii. Este vorba de o civilizaţie biologică, care are şi alternativă, şi perfecţiune, şi potenţial, şi loc pentru omul creator, dar nu pentru bioroboţi, dar cel mai important – aceasta este o continuare vie a planetei noastre.

Catruc Valerii

Sâmbătă, 13 februarie 2016
Vizualizări: 1201

Citiţi de asemenea

Și Pascal, și Pușkin, și Lomonosov, și Mendeleev.Dar o oarecale Lenocika de șaptesprezece ani spune: "Mă cam îndoiesc că...
199
Rezultatele sînt uimitoare!Astăzi, adesea consumăm alimente dăunătoare, prelucrate, precum și numeroase băuturi dulci și...
336
Legumele prezentate în acest articol sînt din ce în ce mai puțin prezente pe mese în zilele noastre. Dar în zadar, pen...
433
Fiecare are nevoie de momente pentru relaxare și detașare de rutina zilnică. Pentru realizarea acestui lucru, fiecare op...
232