ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

China vrea să creeze şase oraşe-aglomeraţii pînă în 2020

China şi-a pus sarcina să creeze pînă în 2020 şase aglomeraţii de oraşe-păduri, din care vor face parte trei cele mai dezvoltate raioane ale ţării.

Această sarcină ambiţioasă poate fi îndeplinită datorită faptului că în prezent suprafaţa zonelor împădurire în oraşele chineze se extinde vertiginos. Crearea aglomeraţiilor din oraşe-păduri va constitui o contribuţie la realizarea programului naţional „Crearea comunităţii cu venituri medii şi a unei Chine civilizate, ecologice şi frumoase”.

Potrivit autorităţilor, în prezent, 118 praşe din ţară au obţinut titlul de „oraş-pădure naţional”, iar alte peste 180 de oraşe doresc să ajungă în această categorie, extinzîndu-şi în fiecare an suprafeţele împădurite cu circa 13 mii de hectare sau cu un procent din suprafaţa lor totală.

În conformitate cu programul național forestier pentru al 13-lea plan cincinal, China își propune să creeze până în 2020, șase aglomeraţii de orașe-pădure, 200 de orașe-pădure naţionale şi 100 de sate şi orașe model.

Elementele-cheie în crearea unor astfel de aglomeraţii sînt munți, sistemele de apă, rețele de drumuri și păduri. În fiecare dintre aceste aglomerări se realizează conexiuni pe distanțe lungi ale ecosistemelor, prin crearea coridoarelor ecologice și extinderea înverzirii urbane. Totodată este vorba despre crearea pădurilor dese și a zonelor umede între orașe.

 

Sursa: russian.news.cn

Citiţi de asemenea

Nu se știe cum animalul a ajuns atît de departe de apă.Foca  nu avea un comportament agresiv, dar a intrat în panic...
66
Bolile oncologice sînt rezultatul acidificării organismului și sînt tratate ca toate bolile fungice, prin alcalinizare...
88
Marca de îmbrăcăminte Dich din Sankt Petersburg a hotărît să facă nasturi din cutii de aluminiu.Pentru primul lot a fost...
72
Ce-i unește pe Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston, Chris Evans, Charlize Theron și alți actori?Toți au luat cîte un...
178