ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Conceptul aşezărilor ecologice din Rusia. Partea III

 

 

Infrastructura

 1. Centrul de muncă creativă - un centru de cultură, acţiuni colective de creaţie, adunări, clubul internet, televiziune prin satelit, centrul de artă teatrală, şcoală şi centrul educaţional şi ştiinţific.
 2. Centrul medical.
 3. Centrul administrativ.
 4. Centrul de afaceri.
 5. Centrul de cercetare ştiinţifică.
 6. Terenuri sportive.
 7. Teritorii şi edificii pentru recreare (parcuri).
 8. Drumuri.
 9. Acareturi şi edificii gospodăreşti.
 10. Întreprinderi.

 

Activităţi naturale.

 1. Cultivarea plantelor pentru produse alimentare este cel mai natural tip de activitate pentru un colonist. Tehnologiile moderne vor permite să obţineţi de pe teritoriul moşiei produse, atît pentru auto-asigurare, cît şi pentru vînzare. Pot fi legume, fructe, ciuperci, pomuşoare, nuci.
 2. Produsele alimentare ecologice cultivate la moşia sunt o componentă necesară a unui stil de viaţă sănătos al coloniştilor ecologici.
 3. Creşterea şi întreţinerea animalelor de casă. Reproducerea animalelor pentru sacrificare, în special pentru alimentaţie, nu se potriveşte cu ideologia de simbioză armonioasă dintre om şi natură. Prin urmare, se presupune întreţinerea animalelor în scopul obţinerii laptelui, ouălor, lînii, pentru transportare, păzirea moşiilor, lupta cu dăunătorii, cu animalele rozătoare, etc. Se permite pescuitul neindustrial şi apicultura.
 4. Cultivarea plantelor pentru preparatele medicale şi aromatice, pentru fabricarea parfumurilor, plantelor pentru curăţarea rezervoarelor de apă, producerea ţesăturilor şi altor tipuri de plante speciale.
 5. Floricultura, cultivarea plantelor decorative.
 6. Creşterea materialului săditor, soiurilor de plante de elită pentru seminţe.

 

 

Prelucrarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare. 

Secţii pentru uscarea, păstrarea şi conservarea produselor, fabricarea băuturilor, brutării, fabrici de brînzeturi, secţii de producere a pastelor făinoase, etc.

Depozitarea produselor. Este necesară efectuarea cercetărilor speciale, dezvoltarea şi introducerea în masă a celor mai bune practici de stocare a produselor, care nu necesită costuri deosebite de energie electrică, deoarece acest lucru este legat cu soluţionarea problemelor de auto-suficienţă şi independenţă financiară.

 

Agricultura la moşia.

Conservarea structurii vii a solului va permite să recuperaţi fertilitatea fără utilizarea îngrăşămintelor chimice. Pentru a restabili fertilitatea, folosiţi humusul, obţinut într-un mod natural sau cu ajutorul compostării. Compostarea poate recicla, de asemenea, toate deşeurile organice ale moşiei, precum şi hîrtii, cârpe, etc.

Scopul strategic al cercetărilor agricole ştiinţifice în cadrul aşezărilor ecologice va fi crearea unor astfel de sisteme biologice, în care convieţuirea şi interacţiunea diferitelor microorganisme, plante, animale şi oameni va rezulta cu un minim de timp şi de eforturi umane întru asigurarea vieţii omului.

 

Activităţi legate de tehnologii informaţionale. 

Omenirea a intrat în era informaţională. Şi modul de viaţă în aşezările ecologice nu contravine erei informaţiilor. Utilizarea computerului este mai preferabilă decît producţia industrială, deoarece nu poluează mediul înconjurător, nu consumă materiale, nu necesită costuri financiare semnificative pentru echipament, încăperi, nu produce zgomot. Rezultatele muncii sunt multiplicate cu uşurinţă. Inovaţii de succes pot fi exportate şi timp de mulţi ani să fie o sursă de venit. Internetul ne permite să stabilim o relaţie operaţională cu clienţii de software, pentru a evita cheltuielile de transport la înmînarea şi promovarea rezultatelor muncii. Coloniştii, care se auto-asigură cu mijloacele necesare de subzistenţă, au posibilitatea de a se angaja în proiecte mari, pe termen lung.

 

Tipuri specifice de muncă:

 • Dezvoltarea software-ului la PC.
 • Artă şi Design la PC.
 • Crearea jocurilor, software-lor educaţionale, enciclopediilor.
 • Crearea desenelor animate, videoclipurilor, operelor muzicale.
 • Traducerea textelor tehnice, cărţilor din limbi străine. 

 

Activitate ştiinţifică.

Datorită asigurării materiale, coloniştii se pot angaja în dezvoltări serioase, pe termen lung, chiar şi cu investiţii scăzute în ştiinţă din partea statului.

Multe dezvoltări, în special în agricultură, ecologie, medicină, energie alternativă, pot fi aplicate imediat în practică pe baza comunităţilor ecologice.

 

Domenii de activitate:

 • În domeniul agriculturii:
 • Dezvoltarea biotehnologiilor.
 • Eco-tehnologii.
 • Dezvoltarea surselor de energie alternative.
 • Difuzarea cunoştinţelor speciale, serviciul de consiliere şi prelegeri. 

 

 

Arta:
Viaţă liniştită în mijlocul naturii, asigurarea materială, cultura şi spiritualitatea dezvoltată a coloniştilor, energetica biologică sănătoasă, patrimoniul estetic sunt condiţii ideale pentru activitatea artiştilor, muzicienilor, scriitorilor, filosofilor, etc.

 

Artizanat.

Activităţi de editare.

 

Medicina.

Medicina nu este implicată în dezvoltarea unui mod de viaţă sănătos, ci tratează doar consecinţele unui stil de viaţă incorect. Omul trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de sănătatea lui. Principalul lucru – omul poate şi trebuie să aibă grijă de sănătatea lui şi să ducă un stil de viaţă pentru a fi sănătos.

Cercetările medicale ar trebui să fie efectuate în vederea realizării unui stil de viaţă sănătos, la care va contribui asigurarea materială, lipsa de temeri şi stresuri, cauzate de lupta pentru supravieţuire, o alimentaţie sănătoasă curată, aerul curat, apa, o energetică biologică puternică din lumea plantelor, dezvoltarea spirituală a coloniştilor.

 

Direcţii:

 • diagnostic
 • fitoterapie,
 • bioenergetică,
 • naturterapie,
 • studii privind un stil de viaţă sănătos,
 • organizarea recreării pentru întremare. 

 

Turism

Turiştii pot fi atraşi de stilul de viaţă sănătos, puritatea ecologică a localităţii, peisajele frumoase, natura, specificul stilului de viaţă, distanţarea de la zonele industriale, alimentaţie curată, odihnă pe apă, în pădure, etc.

 

Orientări:

 • Turismul verde.
 • Turismul pentru întremarea sănătăţii.
 • Organizarea taberelor de vacanţă pentru copii.
 • Activităţi sportive: călării cu cai, ciclism, scufundări, zboruri cu deltaplan, paraplanerism, etc. 

 

Educaţie.

Problema educaţiei pentru aşezarea ecologică este de o importanţă deosebită, deoarece permite să se pună în aplicare o nouă etapă în dezvoltarea spirituală a omului şi societăţii.

Anume omul spiritual dezvoltat va respecta conştient principiile mişcării în domeniul ecologic şi alte domenii.

Şi anume omul extrem de educat va fi capabil să rezolve problemele de auto-asigurare cu produse alimentare, construcţii ecologice şi surse de energie alternative.

 1. Implicarea directă în activitatea Centrului de artă a tuturor familiilor.
 2. Co-crearea şi colaborarea tuturor adulţilor şi copiilor în baza realizării tuturor afacerilor colective de creaţie.
 3. Organizarea diferitelor secţiuni, activitatea de club (dansuri, teatru, cîntece corale, arta vocală, instrumente muzicale.)
 4. Cursuri de instruire, seminare, conferinţe, prelegeri, răspîndirea cunoştinţelor despre tehnologiile ecologice, construcţiile ecologice, etc. 

 

Stabilirea tradiţiilor de familie.

O nouă cultură a relaţiilor de familie, atitudinilor faţă de copii.

 

Petrecerea timpului liber.

Este cunoscut faptul că unul din principalele motive pentru tinerii care fug de la ţară la oraş este lipsa de recreare interesantă. De asemenea, este una din cauzele principale ale alcoolismului în sate - omul este asuprit de un sentiment de plictiseală, lipsă de speranţă şi disperare în viaţă.

Recrearea rezidenţilor aşezărilor ecologice este unul din cele mai importante aspecte ale modului de viaţă care le diferă de sate sau oraşe ordinare.

Posibilitatea de a petrece mai puţin timp la locul de muncă şi a avea mai mult timp liber se datorează asigurării materiale şi libertăţii coloniştilor.

Dacă în oraş omul este un angajat care petrece la locul de muncă cea mai mare parte din vremea lui, este iniţial subordonat, colonistul este iniţial liber, îşi petrece la locul de muncă nu mai mult decît este necesar, iar restul din timp – pentru realizarea intereselor lui. Un om liber nu trebuie să-şi petreacă timpul preţios din viaţă pentru a îmbogăţi şi a promova interesele angajatorului.

Ideea de libertate şi de auto-împlinire în viaţă este una din pietrele de temelie ale ideologiei coloniştilor.

Agrementul coloniştilor determină planul aşezării, alegerea infrastructurii necesare, stilul şi modul de viaţă.

Anume organizarea agrementului ar trebui să facă viaţa în aşezarea ecologică mai atractivă decît oriunde.

Structura organizatorică a activităţii economice în eco-polisuri.

 

Locuitorii aşezărilor ecologice, în comparaţie cu locuitorii mediului urban, au o serie de avantaje semnificative în organizarea propriilor afaceri:

 1. Au spaţiu pentru clădiri suplimentare, nu au nevoie de închirierea suprafeţei.
 2. Pot construi edificii de depozitare şi nu depind de precupeţi şi intermediari.
 3. Asigurarea materială oferă suficient timp pentru auto-studiere, promovare, comercializarea mărfurilor sau serviciilor.
 4. Coloniştii pot cîştiga capitalul iniţial prin cultivarea şi vînzarea produselor alimentare.
 5. Asigurarea materială oferă posibilitatea de a fi angajat în proiecte de termen lung nefinanţate de stat, cercetări ştiinţifice, activităţi creative. 

 

Coloniştii au un avantaj în raport cu producătorii produselor alimentare convenţionale: puritatea ecologică a produselor, educaţie, acces la cele mai bune tehnologii de eficienţă, căutări în acest domeniu, în mod ideal – continuarea cercetărilor ştiinţifice.

Ajutorul reciproc este dezvoltat datorită faptului că coloniştii sunt uniţi de o idee la nivel mondial.

Dezvoltarea reuşită a afacerilor într-un domeniu oferă posibilităţi pentru a crea mijloace întru dezvoltarea altor activităţi şi, în cele din urmă, a asigura toţi rezidenţii. Profiturile pot fi investite într-o infrastructură comună, educaţie şi activităţi de petrecere a timpului liber.

Drept bază pentru noul concept de organizare este egalitatea tuturor membrilor în rezolvarea problemelor economice, ţinînd cont de interesele fiecăruia în funcţie de contribuţia sa, mijloacele lui proprii vor depinde de performanţa muncii lui.

O astfel de abordare va eradica mecanismul de conflict între persoane din motive de lucru şi va stimula procesul de creaţie pentru toţi participanţii.

În scopul simplificării tranzacţiilor de afaceri în cadrul tuturor activităţilor economice externe poate fi creată o organizaţie (numită ca şi eco-aşezare) reprezentînd diferite domenii economice.
Toate organele de control ale organizaţiei vor fi eligibile, iar fiecare participant va avea propriul cont intern, care va ţine cont de contribuţia lui financiară, de muncă şi intelectuală. Acest lucru va ajuta la redirecţionarea fluxurilor financiare în cadrul organizaţiei întru dezvoltarea noilor activităţi.

În plus, prin această organizaţie poate fi realizat un schimb de bunuri şi servicii, produse şi mărfuri de consum în cadrul eco-aşezării. Acest lucru va ajuta la asigurarea coloniştilor nu numai cu produsele alimentare, dar şi alte mărfuri de consum, fabricate în cadrul aşezării sau sistemului de eco-aşezări.

O astfel de abordare ar putea crea condiţii ideale pentru o creştere economică şi prosperare a întregului sistem de eco-aşezări, minimizarea costurilor de producţie.

Aceasta poate reduce, în mod semnificativ, capitalul financiar necesar pentru construcţii şi organizarea unor activităţi de antreprenoriat în aşezări.

 

Ramurile mici.

În principiu, sunt permise orice filiere mici de producţie, care nu poluează şi nu distrug mediul înconjurător. Acestea pot fi transferate la marginea aşezării, oferind pentru ele zonele corespunzătoare.

 

Printre ele pot fi următoarele:

 1. Fabricarea instalaţiilor eoliene, solare, termice , bio, etc. Realizarea şi lansarea lor în teritoriu.
 2. Reciclarea deşeurilor. (Gestionarea deşeurilor). Toate deşeurile organice sunt reciclate pe loc şi contribuie la restaurarea fertilităţii solului. Pe măsura posibilului, respingerea produselor nepotrivite pentru reciclare. Introducerea separării diferitelor tipuri de deşeuri, care va utiliza tehnologii diferite pentru a le procesa, în perspectivă - la faţa locului. Abordarea strategică constituie în faptul că modul de viaţă ecologic în viitor va evita, în general, apariţia deşeurilor anorganice.
 3. Construirea caselor ecologice. (În baza noilor tehnologii de economisire a energiei şi materialelor ecologice)
 4. Fabricarea produselor, materialelor, structurilor de construcţii pentru case ecologice.
 5. Fabricarea instrumentelor şi produselor pentru prelucrarea solului.
 6. Fabricarea instrumentelor de tîmplărie şi mobilierului din lemn.
 7. Producerea bărcilor, inclusiv sportive, cu pînze.
 8. Producerea ţesăturilor naturale din in, urzică şi alte plante.
 9. Fabricarea îmbrăcămintei. Tapiserii şi covoare.
 10. Fabricarea produselor electronice pentru case ecologice, sere, subsoluri şi depozite.

 

Este necesar să subliniem încă o dată că oamenii din aşezări ecologice nu vor fi implicaţi doar în agricultură, iar lista posibilelor activităţi este o dovadă elocventă . Trebuie de remarcat că conceptul aşezării ecologice include în mod natural toate activităţile asociate anume cu muncă intelectuală. 

Multe din aceste domenii de activitate economică au o importanţă deosebită pentru întregul stat, deoarece pot completa trezoreria statului cu valută. Şi acest lucru este posibil fără contribuţiile mari din partea statului sau investitorilor străini. În general, o încercare de a revigora multe întreprinderi mari în secolul de informaţii este o relicvă a gîndirii economice depăşite şi poate lăsa ţara în lista statelor cu economie fără speranţă învechită şi extrem de ineficientă. Astăzi este mult mai profitabil de a investi în informaţii şi biotehnologii, care pot fi, în mod natural, dezvoltate şi puse în aplicare în cadrul aşezărilor ecologice.

Avem la ce să ne gîndim împreună şi să discutăm…

 

 

Sursa: soratniki.info

 

Citiţi de asemenea

Unde țintește Republica Moldova în proiectele de eficiență energetică? Criza energetică, preturile înalte la resurse ene...
155
Învăţînd să gîndească creativ şi incluzîndu-şi canalele de percepţie, omul capătă posibilitatea de a obţine o cantitat...
85391
Pentru producerea uleiului de palmier se foloseşte un soi special de palmier de Guineea. Acest produs este singurul ulei...
26873
  La înmulțirea plantelor din butași uneori apare problema de înrădăcinare. Pentru a accelera procesul, puteți recu...
39079