ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Convergenţa transformărilor care vor constitui baza edificării unei noi societăţi 


 

 

Pe măsură ce ne apropiem de 21 decembrie 2012, are loc o colosală convergenţă a transformărilor ce vor constitui baza construcţiei unei noi societăţi. 

 

Prin urmare, umanitatea va continua să existe, dar într-un alt mod decît pînă acum. Structurile materiale şi cele bazate pe idei materialiste se vor transforma din temelii, ceea ce va da posibilitatea oamenilor să devină mult mai senzitivi şi mai profunzi în percepţii şi în judecata lucrurilor. 

Tradiţia mayaşă afirmă că actualmente noi trăim în mijlocul celei mai importante ere a calendarelor şi profeţiilor mayaşe. Toate profeţiile lumii şi toate tradiţiile converg spre această perioadă dificilă şi extrem de complexă, pe care o trăim în prezent. Idealul spiritual al vremurilor actuale este acela al acţiunii divin integrate şi armonioase.

Citirea şi interpretarea calendarelor mayaşe de către cercetători a fost în mare parte eronată pînă în prezent. Înţelegerea sistemelor complicate ale timpului, a succesiunii erelor şi a ciclurilor, precum şi intuirea semnificaţiilor lor reale este incompletă.

Civilizaţia Maya a structurat 17 calendare diferite (unele dintre ele expunînd cu mare acurateţe curgerea timpului pentru o perioadă mai mare de zece milioane de ani) şi tocmai de aceea cuprinderea lor este vastă, dificilă şi sofisticată.

În conformitate cu tradiţia mayaşă autentică, pe data de 21 decembrie 2012 totul se va transforma şi lumea va intra atunci într-un nou ciclu major, al celui de al Cincilea Soare. Acel moment va semnifica începutul unei ere al cărui start va fi dat de intersecţia meridianului solar cu planul ecuatorial al galaxiei; axa Pămîntului se va alinia atunci cu centrul galaxiei noastre.

Astfel, la răsăritul zilei de 21 decembrie 2012, pentru prima dată în ultimii 26 000 de ani, Soarele va "lumina" intersecţia dintre planul ecliptic al sistemului nostru solar şi planul eclipticii întregii galaxii. În conformitate cu traditia ezoterică mayaşă, această intersecţie este considerată a fi sacră şi totodată fundamentală pentru evoluţia viitoare a umanităţii.

Alinierea axei Pămîntului în acea zi cu centrul galaxiei va deschide un canal foarte important de energie ce va inunda atunci planeta, pătrunzînd pe la poli şi răspîndindu-se mai apoi radial pe întreaga ei suprafaţă. Aceasta va conduce implicit la o purificare masivă a tuturor structurilor, atît de la suprafaţa Pămîntului cît şi din interiorul său, prin creşterea substanţială a frecvenţei de vibraţie. De fapt, acest proces care va deveni foarte intens a început deja de multe luni şi se va accelera continuu în perioada următoare, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de data solstiţiului de iarnă. 

Pentru a realiza o transformare majoră a fiinţei noastre şi a întregii planete, presupunînd că ea nu va fi distrusă într-o măsură prea mare pînă atunci, este însă necesar să transformăm mai întîi forţele şi energiile enorme care se opun creşterii nivelului de vibraţie al conştiinţei omenirii, care îi blochează progresul şi evoluţia spirituală. 

Strategia reală ce trebuie urmată pentru îndepărtarea întunericului din lume este aceea prin care răul este confruntat cu simplitatea luminoasă şi puritatea inimii, pentru că aceste două elemente, reunite în sentimentul de iubire profundă, conduc la unitatea de conştiinţă ce reprezintă conceptul fundamental pentru societatea omenească viitoare.

Ceea ce s-a spus că va fi, se va împlini fără dar şi poate. Însă felul în care se va realiza transformarea, care în această fază critică de tranziţie semnifică de fapt o crîncenă luptă între bine şi rău, depinde în mare măsură de atitudinea şi de acţiunile noastre, de felul în care noi le făptuim. Aceasta va determina intensitatea evenimentelor la nivel planetar cu care ne vom confrunta, dacă ele vor fi mai "blînde" sau, dimpotrivă, dacă vor fi "dure".

Tocmai de aceea contribuţia noastră este foarte importantă, pentru că alegerile pe care le facem, modul nostru de gîndire şi mobilizarea în sensul determinării modificărilor de regim şi de acţiune politică vor contribui decisiv la orientarea evenimentelor viitoare pe o pantă mai uşoară sau mai abruptă de transformare a planetei şi a omenirii la nivel de conştiinţă.

 

Колоссальные трансформации, которые станут основой построения нового общества 

 

În această privinţă, opiniile par să fie convergente, cel puţin în direcţia fenomenelor care se vor petrece. Este vorba despre un sfîrşit de ciclu, de nişte transformări radicale la nivel planetar, de o translaţie a conştiinţei pe un nivel superior de vibraţie. Aceste transformări sunt normale şi totodată necesare pentru realizarea translaţiei la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei şi a materiei. 

Prin urmare, este vorba despre o evoluţie, chiar dacă majoritatea oamenilor au tendinţa să fie cuprinşi de frică atunci cînd aud sau citesc despre posibilitatea manifestării unor astfel de evenimente dure la nivel planetar. 

Pămîntul a fost şi este teatrul unor interese şi operaţiuni cosmice foarte complexe, cu nenumărate intruziuni şi modificări de situaţie; diversitatea lui extraordinară la toate nivelele existenţei contribuie la complicarea situaţiei, care este dictată de cumulul karmic. 

Mai mult decît atît, sfîrşitul ciclului precesional de 26 000 de ani al Pămîntului coincide cu realizarea unui salt galactic de 108 milioane de ani şi această "suprapunere" a unor cicluri cosmice foarte importante este în măsură să accentueze foarte mult atît natura, cît şi intensitatea transformărilor. Totuşi, multe dintre aceste evenimente (care adeseori în istoria planetei şi a omenirii au purtat emblema unor mari cataclisme) nu se vor mai petrece sau cel puţin nu vor mai avea loc la acelaşi nivel de intensitate.

În legătură cu aceasta, reprezentantul de pe Pămînt al Consiliului Andromeda afirmă că acest sfîrşit de cicluri va include multe cutremure (deja numărul lor a crescut semnificativ, mai ales în ultimele luni), iar anul 2013 va implica cel mai probabil şi alte tipuri de manifestări geodezice generate de erupţii vulcanice şi de reajustarea plăcilor tectonice prin schimbarea poziţiei lor relative. În plus, va avea loc şi o aşa-zisă "schimbare a polilor magnetici" ai Pămîntului, care însă nu va influenşa negativ viaţa de la suprafaţa planetei.

Mark Kimmel - care este un channeler pentru mesajele venind de la reprezentanţii uneia dintre civilizaţiile ET benefice, membră în Consiliul Andromeda, ce sunt prezenţi de 70 de ani în sistemul nostrum, afirmă că înclinarea actuală de 23,5 grade a axei planetei noastre va dispare, ceea ce va determina după aceea un climat temperat de tip mediteranean pe întreaga planetă; cu alte cuvinte, de atunci inainte nu vor mai exista anotimpuri, iar clima va fi mereu blîndă si perfectă pentru evoluţia spirituală.

Chiar dacă manifestarea evenimentelor catastrofice la nivel planetar reprezintă în continuare o posibilitate pentru planeta noastră, totuşi ele sunt foarte mult diminuate printr-o atentă şi continuă monitorizare şi intervenţie energetică armonioasă a civilizaţiilor ET benefice (mai ales a celor din Consiliul Andromeda), astfel încît să fie cu mult mai slabe ca intensitate decît situaţia în care aceste intervenţii nu ar fi existat.

De la începutul lui 2014 se poate spune că Pămîntul va vibra la o frecvenţă diferită, mult superioară fată de cea actuală.

 

Колоссальные трансформации, которые станут основой построения нового общества 

 

Pînă atunci, practic toate instituţiile umane, aşa cum le cunoaştem noi în prezent, vor dispărea, făcînd loc unui nou tip de organizare socială, politică, economică şi administrativă. Nu se poate prezice cu exactitate cum va fi acest sistem, deoarece oamenii vor fi cei care vor alege cum să arate el şi cum să se organizeze în viitor. În orice caz, va fi nevoie de cel puţin 10-12 ani pentru a se ajunge la economia bazată pe comunităţi mici ce vor colabora şi se vor ajuta între ele. Mai apoi societatea umană va renunţa gradat la folosirea banilor şi în cele din urmă aceştia vor dispărea definitiv din viaţa oamenilor, aşa cum este de altfel situaţia pe multe alte planete cu o civilizaţie avansată din galaxia noastră.

În luna octombrie 2011 Pămîntul a început să fie infuzat de energia care este specifică vibraţiei 4D; această "saturaţie" a crescut gradat pînă în prezent şi va atinge un maxim în timpul perioadei solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012), pînă în luna martie 2013, cînd se presupune că va începe rotaţia finală a crustei planetare de la orientarea actuală pe direcţia Est/Vest către orientarea pe direcţia Nord/Sud.

Reaşezarea scoarţei Pămîntului va continua pe parcursul anului 2013 şi, în principiu, se va stabiliza între sfîrşitul lunii octombrie 2013 şi luna decembrie 2013. Prin urmare, din punct de vedere "oficial", am putea spune că viaţa în cea de a patra dimensiune (4D) începe în ianuarie 2014. Pe suprafaţa de atunci a Pămîntului vor exista de asemenea şi mici zone în care vor trăi fiinţe ce au ascensionat deja în a cincea dimensiune (5D).

Odată ce Pămîntul începe să vibreze la frecvenţa 4D, fiinţele de la suprafaţa lui vor fi şi ele de asemenea transformate în totalitate. Structura celulară actuală a trupului din planul fizic (3D), care vibrează la o frecvenţă mică, generînd materia grosieră, densă, se va "converti" la o frecvenţă de vibraţie considerabil mai înaltă şi mai rapidă, ce este caracteristică dimensiunii 4D. Astfel, nucleul fiecărei celule 3D va fi infuzat de lumină şi energie radiantă tot mai rafinată; în fazele superioare de progres în ceea ce priveşte ascensiunea în 4D a fiinţei, noua structură celulară a trupului va deveni cristalină, adică va fi alcătuită din molecule cristaline.

Majoritatea fiinţelor umane care vor ascensiona în această dimensiune vor deveni atunci mai înalte, iar trupul lor va cîntări mai puţin, deoarece densitatea lui va fi mai mică (materia va fi mai puţin grosieră); de asemenea, el va deveni cumva translucid, întrucît structura lui va fi atunci cristalină, bazată nu pe materia organică opacă ce are la bază carbonul, ci pe materia cristalină transparentă, ce are la bază siliciul. De asemenea, oamenii vor începe să manifeste gradat o serie de abilităţi pe care nu le-au experimentat niciodată pînă atunci, care includ: telepatia, telekinezia, teleportarea şi levitaţia. Cu toate acestea, mai întîi de toate, ei vor începe să înveţe despre realitatea naturii lor spirituale, despre suflet şi despre conştiinţa divină care îi caracterizează în esenţă.

Astfel, viaţa în 4D se va caracteriza printr-o viziune eminamente spirituală asupra lucrurilor, printr-o capacitate extraordinară de memorare, prin clarviziune şi prin relaşii interumane mult mai profunde şi armonioase. Acest gen de transformare spirituală extraordinară se va extinde la nivelul întregului sistem solar.

Moartea, aşa cum o cunoaştem noi acum în planul fizic (ce survine odată cu părăsirea trupului fizic) nu va mai exista în 4D şi cu atît mai puţin în 5D. În general vorbind, durata vieţii în 4D va fi cuprinsă între 5-6000 de ani şi 10 000 de ani. Totuşi, odată pătrunşi în dimensiunea 4D, percepţia şi măsurarea timpului se va modifica şi ea. Propriu-zis, o fiinţă din 4D nu mai moare (?!?); în anumite cazuri ea poate să solicite "extincţia" prin resorbţie totală în Sursa Supremă, însă aceasta se petrece foarte rar.

În general vorbind, după ce fiinţa trăieşte 6-10 000 de ani, acumulînd o experienţă vastă, vine un timp cînd ea începe să simtă că a învăţat şi a contribuit suficient de mult la progresul societăţii; apoi, atunci cînd momentul se împlineşte şi rezonanţa este cea mai bună, fiinţa respectivă alege simplu să tranziteze în cea de a cincea dimensiune (5D), care implică o frecvenţă de vibraţie puţin mai înaltă decît cea din 4D.În felul acesta se poate spune că ea tranzitează perfect conştient, dar nu moare.

 

Колоссальные трансформации, которые станут основой построения нового общества 

 

Odată cu apropierea de momentul tranziţiei spre 4D, la 21 decembrie 2012, este de aşteptat ca liniile de cîmp magnetic ale Pămîntului să scadă atît de mult în intensitate, încît la un moment dat va exista o scurtă perioadă de hiatus în care cîmpul magnetic al planetei va fi practic nul.

În aceste condiţii, este posibil ca unele obiecte şi substanţe solide să capete proprietăţi stranii, lichefiindu-se (deoarece coeziunea între moleculele şi atomii lor va slăbi atunci mult în lipsa cîmpului magnetic ce le suşinea şi le conferea impresia de "soliditate"); acest lucru a fost deja demonstrat în laboratoare ştiinţifice. În acest proces, cheia o reprezintă interacţiunea dintre cîmpurile magnetic şi cel electromagnetic, atît la nivel fizic cît şi la nivel ezoteric.De pildă, cîmpul magnetic este cel care, pe un anumit nivel al fiinţei, face posibilă identitatea noastră şi ceea ce noi ştim şi credem despre noi, fiind intrinsec legat de procesul unei anumite zone a memoriei.

Mai mult decît atît, cîmpul magnetic afectează corpul emoţional al fiinţei şi aici putem face corelaţia cu acţiunea specifică a Lunii pline.Aşa după cum se ştie, statistic vorbind s-a observat că în marile oraşe perioada de lună plină înregistrează o creştere a fenomenului infracţional. Aceasta se datorează faptului că luna plină tinde să provoace în mod ciclic (datorită influenţei ei gravitaţionale asupra Pămîntului) o undă sau un "val" în cîmpul magnetic al planetei noastre, iar această perturbare este de obicei suficientă pentru a provoca o supraîncărcare a tensiunii emoţionale, mai ales la fiinţele care sunt sensibile la influenţele exterioare.

Fluctuaţia cîmpului magnetic terestru (care a devenit din ce în ce mai mare în ultimele şase luni, în paralel cu scăderea lui în intensitate) este de natură să determine de asemenea comportamente ieşite din comun ale fiinţelor umane şi, întrucît acest fenomen se va accentua tot mai mult în săptămînile şi lunile care vor urma, el va conduce gradat la colapsul tuturor structurilor actuale din viaţa societăţii, pentru că atunci ele nu mai au susţinere şi nu se vor mai afla în echilibru.

Cele mai multe întrebări pe care oamenii le pun în legătură cu momentul ascensiunii din decembrie 2012 se referă la cîmpul magnetic al Pămîntului şi mai ales la ce ar trebui să facă ei pentru a se proteja de eventuale influenţe nocive, pentru a putea ascensiona în dimensiunea 4D. Iniţiatul şi totodată specialistul în misterele tradiţiei mayaşe, Drunvalo Melchizedec, recomandă pentru acest moment extrem de important al evoluţiei personale utilizarea aşa-numitului "vehicul de lumină" al fiinţei, cunoscut sub numele de merkaba. Acest vehicul subtil protejează fiinţa din punct de vedere fizic, psihic şi mental (conservînd şi memoria sa în timpul evenimentului respectiv) atunci cînd cîmpul magnetic al Pămîntului va colapsa (pentru a se realiza astfel schimbarea polilor magnetici).

Într-un anume fel, putem spune că suntem cu toţii conectaţi la planeta pe care locuim, ca la un computer central; fără protecţia acestui "vehicul de lumină" (merkaba) creierul nostru - care într-o anumită măsură poate fi comparat cu unul dintre hard disk-urile computerului central - ar putea să nu fie suficient de pregătit pentru a susţine experienţa respectivă şi atunci el va rata momentul ascensiunii, cînd cîmpul magnetic al planetei va deveni zero pentru o scurtă perioadă de timp. De pildă, fără folosirea "vehiculului de lumină" (merkaba) nu vom putea să ne reamintim mai nimic din ceea ce s-a petrecut în perioada respectivă de hiatus.

Aspectul fluctuaţiilor îngrijorătoare ale cîmpului magnetic terestru au început să-i preocupe pe oamenii de ştiinţă încă de acum aproape 10 ani; în 2003 ei s-au reunit pentru a avea o primă rundă de convorbiri pe această temă, constatîndu-se că în ultimii 2000 de ani cîmpul magnetic a slăbit. În ultimii 100 de ani această diminuare s-a accentuat, iar în ultimii 45 de ani cîmpul magnetic terestru a devenit alarmant de slab, astfel încît datele astronomice pentru zborurile cosmice şi cele aeriene au trebuit să fie modificate, pentru că polul nord magnetic nu mai era acolo unde ar fi trebuit să fie.

Practic vorbind, în prezent polul nord magnetic se deplasează cu aproximativ 65-70 de kilometri pe an către Siberia. Aceasta este şi explicaţia pentru anomaliile înregistrate în zborurile şi orientarea păsărilor migratoare sau ale animalelor marine. Aşa după cum se ştie, dezorientarea lor a condus de-a lungul timpului la decesul unui mare număr dintre aceste animale. De pildă, balenele foloseau de foarte mult timp liniile de cîmp magnetic terestru pentru a se orienta, însă în ultimii 45 de ani aceste linii de forţă la nivel terestru s-au modificat atît de mult încît balenele nu le mai urmează de-a lungul coastei continentului, ci sunt direcţionate spre uscat; astfel, ele pur şi simplu eşuează pe ţărm. Unele dintre balene se întorc cîţiva zeci de km în ocean şi reiau orientarea după liniile respective, dar în final ajung tot pe uscat.

O altă menţiune ştiinţifică importantă este că anul acesta soarele a răsărit în Groenlanda cu două zile mai devreme, ceea ce reprezintă o severă şi foarte rapidă modificare a stării de lucruri care dura de milenii.Deloc întîmplător, în această vară - într-un mod cu totul neaşteptat şi chiar halucinant pentru oamenii de ştiinţă contemporani - calota de gheaţă a Groenlandei (care în mod obişnuit se topea în proporţie de aproximativ 50% pe timpul verii) s-a topit în proporţie de 97% în doar patru zile.

Mayaşii şi indienii Hopi converg în profeţiile lor, spunînd că ceea ce se va petrece anul acesta nu s-a mai petrecut nicicînd în istoria umanităţii şi a acestei planete. Nu va fi vorba doar despre o repoziţionare a polilor magnetici, ce va duce mai apoi chiar la o schimbare fizică a polilor; pentru mayaşi acesta reprezintă un aspect mai puţin important.

Partea cu adevărat importantă a transformărilor care vor avea loc va fi legată de ascensiunea în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei fiinţelor umane. Practic vorbind, mayaşii afirmă fără echivoc că, după schimbarea polilor va exista o transformare asociată cu această modificare a cîmpului magnetic terestru, care va determina felul în care umanitatea va vedea şi va interpreta realitatea înconjurătoare, în sensul că de atunci înainte lumea va fi percepută într-un mod complet diferit faţă de felul în care este ea înţeleasă în prezent.

Tot mayaşii afirmă că într-un timp scurt, cei care vor reuşi să realizeze această translaţie vor deveni fiinţe care nu vor mai avea practic legătură cu planul fizic; deşi oamenii vor arăta la fel, felul în care vor percepe lumea va fi atît de diferit, încît aceasta va duce la o completă transformare a umanităţii. 

Înţelepţii mayaşi afirmă că prima translaţie ce va defini procesul general de ascensiune spirituală a omenirii va avea loc într-un interval de aproximativ 30 de ore, însă ei nu pot preciza cît anume va dura transformarea completă a fiinţei şi trecerea ei în 4D, deoarece acesta pare să fie un proces eminamente individual. Totuşi, mayaşii avansează ideea că această "trecere" se va împlini pînă în luna ianuarie 2016.

21 decembrie reprezintă data la care Pămîntul, Soarele şi Centrul Galaxiei noastre sunt perfect aliniate. 

În prezent, se pare că atît Vaticanul - care este deja zguduit de imense scandaluri şi acţiuni de audit din partea Poliţiei şi celorlalte instituţii abilitate în acest sens - cît şi lumea ştiinţifică încep să realizeze importanţa ştiinţei şi a cunoaşterii străvechi mayaşe. În acest scop, se fac deja aranjamentele necesare pentru cea mai mare transmisie mondială prin mass-media, care va fi realizată de Consiliul Mayaş al Înţelepţilor.

Revenind la aspectele practice ce pot avea loc în momentul ascensiunii, ne putem aştepta, aşa după cum am arătat, ca timp de aproximativ trei zile şi jumătate în preajma lui 21 decembrie 2012, cîmpul magnetic terestru să devină nul. Procesul de realizare a translaţiei în frecvenţa de vibraţie a celei de a patra dimensiuni (4D) - care de obicei este corelat cu schimbarea polilor magnetici - începe cu aproximativ şase ore înainte de acest eveniment.

Translaţia conştiinţei individuale la noua frecvenţă de vibraţie poate să aibă loc fie înainte, fie după realizarea schimbării polilor magnetici. De obicei, cele două procese (al translaţiei conştiinţei şi al schimbării polilor magnetici) se petrec simultan. Cele cinci sau şase ore înainte de translaţia dimensională vor fi caracterizate de anumite fenomene vizuale foarte speciale, deoarece atunci va avea loc suprapunerea pentru o scurtă perioadă de timp a dimensiunii fizice (3D) cu a patra dimensiune (4D). Conştiinţa noastră fizică (3D) va începe să se "disipe" tot mai mult, translatînd astfel în cea de a patra dimensiune (4D).

Materialele sintetice (care nu există în mod natural pe Pămînt) vor începe să dispară într-un mod care la început ni se va părea uluitor, în funcţie de materia din care sunt alcătuite. Totuşi, trebuie să precizăm faptul că ele nu vor dispărea toate deodată. Atunci cînd structura energetică a conştiinţei planului fizic (3D) începe să dispară (simultan cu colapsul cîmpului magnetic terestru), obiectele care sunt realizate din materiale sintetice vor începe şi ele să dispară gradat în aceeaşi perioadă de timp.

Schimbarea polilor, a reţelei energetice a Pamantului şi colapsul cîmpului magnetic terestru s-au petrecut ciclic de-a lungul istoriei planetei; aceasta este explicaţia (pe lîngă cea a degradării în timp) pentru care arheologii nu au putut găsi obiecte manufacturate de vechile civilizaţii (unele dintre ele cu mult mai avansate decît cea din prezent), ci doar obiecte din piatră, lemn ori din aliaje de metale obişnuite. 

Straniile fenomene care vor avea loc odata cu momentul ascensiunii in 4D ar putea să-i facă pe mulţi să intre în panică, deoarece ei nu ar înţelege de fapt ce se petrece în acele momente. În realitate, acesta este un proces natural, chiar ştiinţific am putea spune, care se petrece după nişte legi bine stabilite. Sugestia noastră este ca în timpul tranziţiei să urmărim să fim într-un loc în natură şi nu în interiorul unei structuri artificiale. Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care civilizaţiile antice şi cele extraterestre au construit edificii extraordinare din materiale naturale (îndeosebi din piatră), ce au rămas astfel nealterate chiar şi după trecerea unui întreg ciclu precesional.

Simultan cu dispariţia gradată a unor obiecte din dimensiunea fizică (3D) vom observa apariţia gradată a unor obiecte din a patra dimensiune (4D). Astfel, atunci vom vedea anumite obiecte care par să nu se integreze (mai ales din punctul de vedere al culorii) în dimensiunea fizică (3D) cu care eram obişnuiţi. Acele obiecte pot să producă un impact puternic în mintea majorităţii fiinţelor umane, care nu este pregătită să înţeleagă astfel de fenomene ce sunt totuşi fireşti şi chiar naturale în acele condiţii.

Pentru cei care nu se vor simţi atunci suficient de pregătiţi să înţeleagă ce se petrece de fapt în jurul lor, sfatul nostru este acela de a rămîne calmi, focalizaţi şi de a nu privi sau atinge obiectele din 4D care vor începe să apară în jurul lor, deoarece într-un astfel de caz trecerea în dimensiunea 4D se va face destul de repede, aproape brusc. Pentru a putea suporta acel proces de tranziţie foarte rapidă, fiinţa trebuie să fie bine pregătită şi cu o structură fizică şi subtilă suficient de pură. 

Totuşi, dacă starea generală a fiinţei umane respective va fi în acele momente calmă şi centrată, ea va putea privi un timp la obiectele ce apar din 4D, însă nu pentru mult timp, deoarece pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu astfel de manifestări energetice ale realităţilor superioare, efectul poate fi chiar hipnotic.

Îndată ce se va intra în perioada de "resetare" a cîmpului magnetic al planetei (cu alte cuvinte, atunci cînd se va realiza colapsul total al cîmpului magnetic terestru), este posibil ca spaţiul înconjurător să devină întunecat şi chiar complet obscur, iar dimensiunea fizică (3D) să fie pentru totdeauna transcensă.

Ce se va petrece atunci cu cei mai mulţi oameni care se vor afla pe suprafaţa planetei noastre?

Cel mai probabil, ei vor adormi şi vor continua să doarmă pe parcursul întregii perioade, adică 3-4 zile.

Dacă fiinţa reuşeşte totuşi să se menţină trează în acel interval de timp, ea va trebui să fie conştientă că tot ceea ce va gîndi în acele momente, se va realiza. Trebuie să înţelegem că ceea ce se va petrece efectiv atunci reprezintă un fel de "naştere" a noastră în cea de a patra dimensiune (4D); procesul este natural şi are loc aproape automat, însă frica poate să constituie un obstacol major pentru majoritatea fiinţelor umane din 3D, care nu au încă nivelul suficient de înţelegere a acelei realităţi (4D).

Pe măsură ce pătrundem tot mai mult în dimensiunea a patra (4D), lumea noastră începe să fie infuzată din nou cu lumină. Pentru mulţi, mediul în care ne aflăm atunci va părea că este un loc cu totul nou, deşi oarecum acelaşi; toate culorile, formele şi modul în care simţim obiectele din jur va fi altul decît în lumea fizică, pe care tocmai am părăsit-o definitiv. Desigur, majoritatea lucrurilor şi chiar a conceptelor va rămîne la fel ca în dimensiunea 3D, însă cu toate acestea lumea va fi complet diferită. 

Chiar dacă "forma fizică" a obiectelor şi a trupului nostru va fi aceeaşi, structura atomică a organismului va fi aproape în întregime transformată, deoarece cea mai mare parte a "densităţii" care era specifică dimensiunii fizice (3D) a fost deja convertită în energie, iar structurile atomice şi moleculare care formează trupurile noastre vor fi atunci mult mai "rarefiate". Trupurile noastre vor fi deja în mare parte energetice, însă cei mai mulţi nu vor realiza acest lucru, cel puţin într-o primă fază a integrării lor în dimensiunea 4D.

Chiar dacă o serie întreagă de elemente vor avea loc printr-un proces natural energetic, de natură cosmică, totuşi translaţia însăşi implică o participare personală sau, cu alte cuvinte, va fi determinată de caracteristicile fizice, energetice, psihice şi mentale ale fiecăruia dintre noi. Din această cauză unii vor reuşi să realizeze translaţia, în timp ce alţii nu vor fi suficient de pregătiţi să o facă; prin urmare, ei vor continua să rămînă în lumea fizică (3D) chiar şi după realizarea ascensiunii propriu-zise, adică după 21 decembrie 2012.

 

Колоссальные трансформации, которые станут основой построения нового общества 

 

În cele mai multe cazuri, acest lucru se va petrece mai ales din cauza gîndurilor negative ce vor invada atunci mintea persoanei respective şi a fricii care se va amplifica din ce în ce mai mult. Această stare negativă va rezona cu o frecvenţă joasă a energiei şi fiinţa respectivă va fi proiectată la niveluri inferioare, rămînînd în 3D; ea nu va mai putea să aibă acces la dimensiunea 4D. Pe de altă parte, dacă în acea perioadă decisivă de timp (5-6 ore) fiinţa umană îşi va îndreptată gîndurile numai către iubire, armonie, echilibru, calm şi pace interioară, exact aceasta se va petrece atunci şi, ca atare, şansele ca ea să ascensioneze cu succes la nivelul 4D vor fi foarte mari. 

De altfel, mayaşii au conexiuni cu alte dimensiuni ale existenţei, pe care oamenii zilelor noastre nu le înţeleg deloc. Nu se ştie nici măcar de unde au venit mayaşii, cum au ajuns pe teritoriul Americii de Sud, dar mai ales unde au dispărut brusc la un anumit moment istoric. Dacă, de pildă, bătrînii înţelepţi ai mayaşilor şi ai indienilor Hopi din zilele noastre sunt întrebaţi care sunt originile civilizaţiei lor, ei răspund că ultimul loc din care ştiu că au venit a fost Atlantida, iar înainte de aceasta ei au venit din stele. Niciunul dintre ei nu poate preciza din ce sistem solar sau de pe ce planetă au venit şi nici cum anume au ajuns pe Pămînt, dar ceea ce cu toţii ştiu dincolo de orice dubiu este că strămoşii lor au venit din stele.

Problema Atlantidei este în zilele noastre aşa-zis "controversată" doar pentru cei ignoranţi sau manipulatori. În realitate, există foarte multe dovezi, nu doar fizice, ale existenţei Atlantidei, care au fost descoperite în ultimii 80 de ani, ci mai ales de natură subtilă, care atestă cu claritate, din surse încrucişate şi diferite realitatea acelei civilizaţii extraordinare, care a ocupat o mare suprafaţă a planetei timp de mai multe zeci de mii de ani. Oricît ar părea de neverosimil, anumite evenimente care s-au petrecut în Atlantida afectează omenirea chiar şi în ziua de azi. De la un anumit moment al existenţei ei, ştiinţa în Atlantida a început să fie înţeleasă greşit şi asta a dus la o schismă între ea şi legile spirituale, ce a provocat un cataclism nemaipomenit.

Ultimii 200 de ani din existenţa Atlantidei au fost un adevărat iad pentru locuitorii ei. Oamenii de atunci erau posedaţi de fiinţe din alte dimensiuni ale Creaţiei, erau bolnavi, mureau şi totul în jur era oribil. Există însă şi un nivel superior al existenţei în chiar mijlocul haosului şi al iadului declanşat de forţele malefice ale Archon-ilor. Pe acel nivel superior se aflau aşa-numitele Fiinţe Înălţate sau Maeştri Iluminaţi, care în conformitate cu afirmaţiile înţelepţilor din Consiliul Director al poporului mayaş, se află chiar şi în prezent printre noi, reprezentînd un grup de aproximativ 8000 de suflete. Aceşti Maeştri Înălţaţi au ajutat omenirea de-a lungul timpului să înţeleagă anumite probleme dificile, cu care ea s-a confruntat în ultimii 13 000 de ani.

Dimensiunile existenţei sunt separate de frecvenţa de vibraţie a conştiinţei, deci a materiei care le compune, la fel cum în muzică notele sunt separate de frecvenţa sunetului emis sau la fel cum într-o prismă de lumină putem distinge scara cromatică a culorilor în care aceasta este descompusă. Atunci cînd trecem de la o dimensiune la alta nu trebuie decît să ne uităm, analogic vorbind, la scara cromatică pentru a vedea cum anume se trece de la o culoare la alta, pentru a înţelege felul în care noi înşine putem călători interdimensional. Prin urmare, trebuie să învăţăm "cum să schimbăm canalul", într-un fel asemănător - analogic vorbind - cum schimbăm canalele la telecomanda televizorului, intrînd astfel pe lungimi diferite de undă. În felul acesta, conştiinţa noastră individuală trebuie să se acordeze atunci cu o frecvenţă specifică de vibraţie pentru a exista într-o dimensiune sau alta.

Mayaşii şi Maeştrii Înălţaţi din Atlantida, care ghidează şi ajută omenirea de mii de ani, afirmă că totul este pregătit pentru ca oamenii de pe Pămînt să realizeze ascensiunea.Totuşi, pentru aceasta este necesar ca mai întîi fiinţele umane să se transforme interior.
În dimensiunea 4D totul este deja pregătit pentru realizarea translaţiei; multe dintre informaţii sunt transmise şi prin cercurile din lanurile de cereale, care în ultimul timp apar tot mai des, fiind realizate atît de reprezentanţii extratereştri ai civilizaţiilor ET benefice ce fac parte din Confederaţiile galactice ce asistă şi ajută omenirea în această perioadă, cît şi de Maeştrii Înălţaţi din vechea Atlantidă, ce vor în acest fel să-şi transmită mesajele către cei iniţiaţi şi pregătiţi pentru a evolua spiritual.

Evenimentele catastrofale, dacă vor avea loc, se vor petrece doar în dimensiunea fizică (3D); în 4D va fi doar echilibru, pace şi linişte.
În această direcţie, "elita" satanică a masonilor - care dirijează prin Guvernul ei Mondial Ocult toate celelalte guverne ale puterilor occidentale şi mai ales guvernele american-anglosaxon - a construit un uriaş oraş subteran cu un diametru de aproximativ 15 kilometri la graniţa dintre Elveţia şi Italia, care este dotat cu tehnologii uimitoare, ce nici măcar nu pot fi concepute de oamenii de la suprafaţa planetei la momentul actual, întrucît ele au fost ţinute în cel mai mare secret de cabala criminală a masonilor doar pentru folosul ei propriu. Probabil, în acest oraș subteran „James Bond” o va duce pe regina Marii Britanii, liderul simbolic al lumii anglo-saxone, în data de 19-20 decembrie, conform scenariului demonstrat umanității la deschiderea celei de-a XXX ediții a Jocurilor Olimpice din vara anului 2012. http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/561/id/5810 

"Iluminaţii" îşi imaginează că în acest fel vor reuşi să supravieţuiască translaţiei omenirii la o nouă frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, dar adevărul este că prin aceasta atît ei, cît şi cercetătorii şi oamenii de ştiinţă care au contribuit la aceste proiecte malefice, nu au înţeles esenţa fenomenului care va avea loc, fie din aroganţă, fie pur şi simplu din incapacitate spirituală sau din neştiinţă.

Adevărul este că nu există nimic la nivel fizic (3D) care să se poată face, astfel încît să se evite fenomenele care vor urma; ele vor împlini astfel nişte necesităţi de ordin energetic şi karmic la nivel cosmic, echilibrînd raportul de forţe şi în dimensiunea fizică. Problema este că în 3D există foarte multă materie şi doar puţină energie; pe de altă parte, în 4D există foarte multă energie pură şi doar puţină materie.

De pildă, atunci cînd privim trupul unei fiinţe umane din planul fizic, acesta este dens şi greu, adică el cuprinde multă masă şi doar puţină energie. Să presupunem însă că am efectuat tranziţia; după aceea, trupul nostru va fi în cea mai mare parte din energie, dar totuşi materia va fi şi ea cumva asociată cu el, deşi într-o măsură mult mai mică decît înainte. Atomii care ne vor alcătui atunci corpul din 4D vor fi foarte diferiţi de atomii care ne alcătuiau trupul în 3D. Astfel, dacă avem un corp 4D şi ne aflăm în dimensiunea 3D, putem vedea lumea fizică; pentru cei din 3D noi am apărea atunci ca fiind normali, avînd aceeaşi înfăţişare ca şi ei.

 

Колоссальные трансформации, которые станут основой построения нового общества 

 

Diferenţele încep să apară odată cu evoluţia noastră în cadrul celei de a patra dimensiuni (4D), iar atunci cînd translatăm în 5D, fiinţele din 3D nu mai pot să ne vadă deloc; chiar şi pentru cei din 4D, care se află în domeniile inferioare ale acestei dimensiuni, este relativ dificil să mai perceapă atunci existenţa fiinţelor din 5D. Ne aflăm în mijlocul transformărilor chiar în acest moment; practic vorbind, suntem în "fereastra" principală a tranziţiei energetice de dinaintea ascensiunii.

Totuşi, cele 30 de ore care vor începe în ziua solstiţiului de iarnă (21 decembrie 2012) vor însemna o transformare uriaşă prin comparaţie cu ceea ce există acum pe Pămînt. Transformările accelerate din ultimele luni şi ceea ce va mai urma pînă în decembrie sunt ca o "pregătire" pentru acest eveniment fundamental în existenţa omenirii. Într-un fel, putem spune că ascensiunea noastră de pe 21 decembrie 2012 va fi cumva analoagă cu aceea a unui fluture care trece de la o formă de viaţă la alta (de la larvă, la fluture).

În legătură cu acest proces, problema fundamentală pentru majoritatea oamenilor - aşa după cum afirmă mayaşii şi indienii Hopi - este că ei cred că această lume fizică în care există în prezent este reală; astfel, ei sunt absolut convinşi că ea este solidă şi cumva "fixată". Cu toate acestea, este totuşi straniu că oamenii nu cunosc încă sursa din care a apărut propria lor lume, pe care ei o consideră "reală". Una dintre ideile lor bizare şi impregnate de o adîncă ignoranţă este aceea că, după ce ei mor - mai bine zis, după ce trupul lor fizic moare -, totul este pierdut şi se dizolvă în "neant". În conformitate cu această concepţie tîmpă, rezultă că nimeni şi nimic nu are nicio influenţă asupra a nimic.

Realitatea este însă complet diferită de această credinţă ridicolă; de fapt, lumea exterioară este "formată" numai din conştiinţă. Astfel, putem spune că "lumea exterioară" nici măcar nu este "acolo"; ea este "acolo" doar în interiorul fiinţei noastre şi doar atunci cînd noi dorim să o vedem astfel. Astfel, trupul fizic nu este decît o imagine şi, dacă modificăm modelul conştiinţei, putem modifica astfel forma trupului şi caracteristicile lui.

Toate acestea reprezintă tot atîtea motive pentru care omenirea pur şi simplu nu a putut şi nu poate să ţină pasul cu ceea ce se petrece, deoarece ştiinţa actuală se bazează cu încăpăţînare şi cu un imens orgoliu pe nişte premise complet false. Situaţia se va modifica însă integral atunci cînd se va cunoaşte adevărul.

Odată ajunşi la nivelul de conştiinţă ce rezonează cu dimensiunile 4D sau 5D, toate problemele şi dificultăţile cu care ne confruntăm în planul fizic (3D) - cum ar fi banii, energia, hrana etc. - vor deveni nesemnificative, fiind înlocuite cu aspiraţii mult mai înalte şi mai elevate și o organizare corespunzătoare a vieții publice.

 

 

 

Luni, 17 decembrie 2012
Vizualizări: 2502

Citiţi de asemenea

În Chișinău sînt tăiați mai puțini copaci sănătoși, dar această problemă încă există, deoarece Asociația ”Spații Verzi” ...
130
"Pădurea este mult mai mult decît vedem", spune omul de știință, ecologul Susan Simmard. Studierea pădurilor pe parcursu...
147
Tenul tânăr, indiferent de vârstă, este visul oricărei femei, dar și preocuparea nr. 1 în industria mondială a frumuseţi...
206
Inginerii italieni au dezvoltat o tehnologie accesibilă de "construire de locuințe din pămînt" împreună cu imprimarea 3D...
315