ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Cum Suedia a făcut revoluţie în procesarea deşeurilor

În prezent, Suedia prelucrează 99% din toate deşeurile. Această ţară a început să proceseze atît de bine deşeurile, încît este nevoită să importe 700 de mii de tone de gunoi din ţările vecine, pentru a obţine din el energia necesară consumului intern. Cum a reuşit acest lucru?

În prezent, în Suedia, noţiunea de „gunoi”, practic, lipseşte. într-un fel sau altul, 99 la sută din toate deşeurile menajere sînt procesate. În ultimul deceniu, această ţară a efectuat o adevărată revoluţie, ţinînd conte de faptul că în 1975, aici erau procesate doar 38% dintre deşeurile menajere.

Astăzi, de regulă, staţiile de prelucrare a deşeurilor se află la distanţa de 300 de metri de orice cartier rezidenţal. Majoritatea suedezilor selectează deşeurile pentru prelucrare în casele lor şi le depozitează în containere speciale sau le transportă la staţiile de utilizare.

Ziarele sînt transformate într-o masă de hîrtie, sticlele sînt folosite a doua oară sau sînt topite în elemente noi, containere de plastic devin masă plastică, alimentele sînt compostate şi devin îngrăşăminte pentru energia electrică sau biogaz. Apele reziduale sînt curăţate atît de bine încît acesta sînt bune de băut. Camioane speciale merg prin oraş şi colectează electronica şi deşeurile periculoase, substanţele chimice. Farmaciştii primesc colectează medicamentele neutilizate. Produsele voluminoase, ca televizoarele sau mobila stricată, sînt duse la centrele de procesare, amplasate la periferiile oraşelor.

În Suedia nimeni nu este impus să colecteze separat deşeurile. Totul funcţionează pe baza conştiinţei consumatorilor. Mulţi activişti sînt convinşi că doar aşa poate fi sporit nivelul de informare a populaţiei privind problema deşeurilor.

Deşeurile constituie un carburant relativ ieftin şi suedezii au elaborat o tehnologie eficientă şi rentabilă de transformare a gunoiului în energie electrică. Suedia importă peste 700 000 tone de deşeuri din alte ţări.

Cenuşa rămasă după procesare, ce constituie 15% din cantitatea iniţială a deşeurilor, este sortat şi procesată din nou. Resturile sînt cernute, pentru a extrage pietrişul, care este folosit ulterior la construcţia drumurilor. Şi doar 1% rămîne şi se păstrează la rampele de gunoi.

 

Citiţi de asemenea

Fiecare are nevoie de momente pentru relaxare și detașare de rutina zilnică. Pentru realizarea acestui lucru, fiecare op...
68
Vreți ca copilul să reușească în viață? Atunci toată copilăria mîngîiați-l, îmbrățișați-l, acceptați-i sentimentele. Nu ...
164
În Republica Moldova început Campania națională de plantare a arborilor „Prin sădirea de pădure salvăm Moldova”, o acțiu...
62
De hramul orașului Chișinău, Compania ”Viorica Cosmetic” a deschis primul magazin Viorica cu un concept nou, conceptul d...
111