ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

De ce a fost exclus eterul din tabelul periodic al lui Mendeleev?

Eterul mondial este substanța FIECĂRUI element chimic, adică a FIECĂREI ființe, este Materia absolut adevărată ca Esență a formării elementelor mondiale. Eterul mondial este izvorul și coroana întregului Tabel al lui Mendeleev, este începutul și sfîrșitul lui, alfa și omega Sistemului periodic al elementelor lui Dmitri Ivanovici Mendeleev.

În filozofia antică, eterul (aithér-grec), împreună cu pămîntul, apa, aerul și focul, este unul dintre cele cinci elemente ale existenței (după Aristotel) - a cincea esență (quinta essentia-lat.), înțeleasă ca materia care pătrunde peste tot. La sfîrșitul secolului al XIX-lea, în cercurile științifice a primit o mare circulație ipoteză despre eterul mondial (ME), care umple întregul spațiu al lumii. El era înțeles ca un lichid fără greutate și elastic care pătrunde în toate corpurile. Prin existența eteruluis-a încercat să se explice multe fenomene fizice și proprietăți.

Prefață.

Mendeleev a avut două descoperiri științifice fundamentale:

1 - Descoperirea Legii Periodicității a elementelor chimice;

2 - Descoperirea relației dintre substanța chimiei și substanța Eterului și anume: particulele eterului formează molecule, nuclee, electroni etc., dar nu participă la reacții chimice.

Eterul - particule ale unei substanțe cu dimensiunea de 10-100 de metri (de fapt, "prima temelie" a materiei).

Fapte. În tabelul periodic autentic Eterul era prezent. Celula pentru Eter era în grupul zero cu gaze inerte și în rîndul zero ca factor principal de formare a sistemului pentru construirea Sistemului de elemente chimice. După moartea lui Mendeleev, tabelul a fost distorsionat, înlăturînd Eterul și anulînd grupul zero, ascunzînd, astfel, descoperirea fundamentală a sensului conceptual.

În tabelele moderne ale Eterului: 1 - nu este vizibil, iar 2 - nici nu se ghicește (din cauza absenței grupului zero).

O astfel de falsificare împiedică dezvoltarea progresului civilizației.

Dezastrele provocate de om (de exemplu, Cernobîl și Fukushima) nu ar fi avut loc dacă ar fi fost introduse la timp resurse adecvate în dezvoltarea tabelului authentic a lui Mendeleev. Ascunderea cunoștințelor conceptuale are loc la nivel mondial pentru a "micșora" civilizația.

Rezultatul. În școli și universități se învață un tabel periodic prescurtat.

Evaluarea situației. Tabelul periodic fără Eter este la fel ca omenirea fără copii - puteți trăi, dar nu va exista o dezvoltare și nici un viitor.

Rezumat. Dacă dușmanii umanității ascund cunoștințele, atunci sarcina noastră este să le dezvăluim.

Concluzie. În tabelul periodic vechi există mai puține elemente și mai multă previziune decît în cea modernă.

Încheiere. Un nou nivel este posibil numai după schimbarea modului de informare a societății.

Totalizare. Revenirea la tabelul periodic adevărat nu mai este o chestiune științifică, ci o întrebare politică.

Care a fost semnificația politică principală a învățăturii lui Einstein? Ea consta în blocarea, prin orice mijloace posibile, a accesului la sursele de energii naturale inepuizabile, care permiteau studierea proprietăților eterului mondial. Dacă ar fi reușit pe această cale, oligarhia financiară globală ar fi pierdut putere în această lume, în special în lumina retrospectivelor acelor ani: Rockefellerii s-au îmbogățit forte mult, averea lor depășind bugetul Statelor Unite, din speculații petroliere, iar pierderea acelui rol al petrolului pe care l-a căpătat "aurul negru" în această lume - rolul sîngelui economiei mondiale - nu i-au inspirat.

Nu a inspirat acest lucru nici pe alți oligarhi - regii cărbunelui și ai oțelului. Astfel magnatul financiar Morgan a încetat imediat să finanțeze experimentele lui Nikola Tesla cînd acesta s-a apropiat de transmiterea energiei fără fir și extragerea energiei "de nicăieri" - din eterul mondial. După aceea, proprietarul acestui număr imens de soluții tehnice puse în practică nu a primit asistență financiară de la nimeni - solidaritatea magnaților financiari este precum cea a hoților în lege și au un simț fenomenal al pericolul. De aceea împotriva umanității a avut loc un sabotaj sub numele de "Teoria specială a relativității".

Unul dintre primele atacuri a fost asupra tabelului lui Dmitri Mendeleev, în care eterul era cu numărul unu, căci anume reflectările lui Mendeleev asupra eterului au dat naștere tabelului său periodic al elementelor.

Capitol din articol: V.G. Rodionov. Locul și rolul eterului mondial în tabelul adevărat al lui D.I. Mendeleev

Ceea ce astăzi este prezentat în școli și universități sub denumirea de "Sistemul periodic al elementelor chimice ale lui D.I. Mendeleev", este un FALS adevărat.

Ultima dată, în forma sa nedistorsionată, adevăratul Tabel al lui Mendeleev a văzut lumina zilei în 1906 la St. Petersburg (manualul "Bazele chimiei", ediția a VIII-a). Și tocmai peste 96 de ani de uitare, pentru prima dată, adevăratul tabel periodic iese din cenușă datorită publicării unei teze în revista Societății Fizice din Rusia.

După moartea subită a lui D.I. Mendeleev și moartea colegilor săi științifici din Societatea Fizico-Chimică din Rusia, pentru prima dată a ridicat mîna asupra creației nemuritoare a lui Mendeleev - fiul unui prieten și asociat al lui DI Mendeleev în societate - Boris Nikolaevici Menșutkin. Bineînțeles, Menșutkin nu a acționat de unul singur – el doar executa ordinul. Căci nouă paradigmă a relativismului cerea respingerea ideii existenței eterului mondial; și de aceea, această cerere a fost ridicată la nivel de dogmă, iar munca lui D.I. Mendeleev a fost falsificată.

Distorsiunea principală a Tabelului este transferul "grupei zero" la sfîrșitul Tabelului, în dreapta și introducerea așa-numitelor „Perioade“. Subliniem că o astfel de manipulare (inofensivă doar la prima vedere) este explicabilă logic doar ca eliminare conștientă a principalei legături metodologice în descoperirea lui Mendeleev: sistemul periodic al elementelor de la început, adică în colțul din stînga sus al tabelului, ar trebui să fie grupa zero și rîndul zero unde este situat elementul "X" (după Mendeleev - "Newtonium") - adică eterul mondial.

Mai mult decît atît, fiind singurul element care formează sistemul întregului Tabel al elementelor derivate, acest element "X" este argumentul întregului tabel periodic. Transferul grupei 0 la sfîrșitul Tabelului distruge însăși ideea acestui principiu fundamental al întregului tabel periodic al elementelor după Mendeleev.

Pentru a confirma cele sus-menționate: D. I. Mendeleev

"...Dar dacă analogii argonului nu crează legături chimice, atunci este evident că nu ar trebui incluși în nici o grupă de elemente cunoscute anterior și pentru ei ar trebui deschisă o grupă specială zero... Această poziționare a analogilor de argon în grupul zero este o consecință strict logică a înțelegerii legii periodicității, de aceea (poziționarea în grupa VIII nu este, cu siguranță, corectă) a fost acceptată nu numai de mine, dar și de Braisner, Piccini și alții... Acum, cînd nu există nici o îndoială că în fața grupei I, în care trebuie plasat hidrogenul, există grupa 0, reprezentanții cărora au o greutate a atomilor mai mică decît a celor din Grupa I, mi se pare imposibil de a nega existența elementelor mai ușoare decît hidrogenul.

Dintre acestea, să ne îndreptăm mai întîi atenția asupra elementului primului rînd din prima grupă. Este înseamnat cu "y". El, evident, va avea proprietățile de bază ale gazelor de argon... "Coronius" are o densitate de aproximativ 0,2 față de hidrogen și el nu poate fi în nici un caz eterul mondial.

Acest element "C" este, totuși, necesar pentru a ne apropia mental de cel mai important și, prin urmare, cel mai rapid element în mișcare "y", care, după părerea mea, poate fi considerat eter. Aș vrea să-l numesc în prealabil "Newtonium" - în cinstea nemuritorului Newton... Sarcina întregii energii (!!! - V. Rodionov) nu poate fi imaginată ca, într-adevăr, rezolvată fără o înțelegere reală a eterului, ca mediu mondial, care transmite energia la distanță. O înțelegere reală a eterului nu poate fi realizată ignorînd chimia sa și fără a fi considerat o substanță elementară; substanțele elementare sînt acum de neconceput fără a fi subordonate legii periodicității" ("Încercarea înțelegerii chimice a eterului mondial" 1905, pag. 27).

D. Mendeleev. "Încercarea înțelegerii chimice a eterului mondial"

"Aceste elemente, în dependență de greutatea atomice lor, au luat locul exact între galloide și metale alcaline, după cum a arătat Ramsay în 1900. Din aceste elemente, este necesar să fie formată o grupă specială zero, care a fost recunoscută pentru prima dată de către Herrere în Belgia în 1900. Consider că este util să adăugăm aici că, judecînd direct după incapacitatea elementelor din grupa zero de a crea legături chimice, analogii argonului ar trebui poziționați înaintea elementelor din grupa 1.

Așa și a fost. Și dacă e așa, atunci această circumstanță, pe de o parte, servește ca o confirmare a corectitudinii începutului periodicității, iar, pe de altă parte, arată în mod clar relația analogilor de argon cu alte elemente cunoscute anterior. Ca urmare, este posibil să așteptăm elemente din rîndul zero cu greutatea atomilor mult mai mică decît cea a hidrogenului.

Astfel, se poate demonstra că, pe primul rind, înaintea hidrogenului există un element din grupa 0 cu o greutate atomică de 0,4 (poate acesta este coroniul Yong), iar în rîndul 0, din grupa zero există un element limitativ cu o greutate atomică neesențială, incapabil de interacțiuni chimice și, ca rezultat, avînd o mișcare a particulelor (gazelor) proprii extrem de rapidă.

Aceste proprietăți, probabil, ar trebui atribuite atomilor materiei care pătrunde peste tot (!!! - V. Rodionov). Această idee am indicat-o în prefața la această ediție și într-un articol în limba rusă din 1902..." (”Bazele chimiei” ed. VIII, anul 1906, pag. 613 și următoarele).

Citiţi de asemenea

Ş. A. AmonaşviliMereu am aspirat spre Viitor, fără să mă gândesc la ce îmi va aduce în plus. Înclin mereu către Viitor, ...
143
Tavanul sălii hipostilului din templul Hathor din Dendera, Egipt....
127
La mama mea, după vârsta de 50 de ani, începuseră să îi amorțească uneori degetele de la mâini și picioare. O prietenă, ...
181
Acesta este Lacul Cerkel-Kel din Kabardino-Balkaria. Face parte dintr-un grup de cinci lacuri, în care nimeni nu se scal...
117