ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

De ce soarele şi vântul încă nu lucrează pentru Republica Moldova?De ce soarele şi vântul încă nu lucrează pentru Republica Moldova?

 


În timp ce europenii deja pe deplin se folosesc de oportunităţile energiei din surse regenerabile, în Republica Moldova capacitatea sa a atins doar 6% din volumul total al energiei şi se planifică mărirea acestei cifre până la 20% în 2020. Dar creşterea constantă a preţurilor şi teama  posibilei pierderi a resurselor energetice tradiţionale, precum şi necesitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, creează în ţara noastră toate premisele pentru apariţia unei pieţe noi - pieţe de energie alternativă.

 Piaţa energiei alternative este deja în plină expansiune în Europa. România face primii, dar încrezători, paşi în această direcţie. Rusia tratează această problemă destul de rece, probabil, din cauza surselor sale de energie tradiţionale existente. În ceea ce priveşte Republica Moldova, apoi, până de curând, tot ce a fost legat de energia alternativă, a fost, pur şi simplu, ignorat. Au fost făcute unele declaraţii, iar acţiuni - la nivelul "zero".

 Lipsa pieţei se agravează şi prin ignoranţa completă cu privire la priorităţile şi stabilitatea sistemelor de energie regenerabilă în comparaţie cu cele tradiţionale. De aceea, în loc de piaţă, avem - un câmp deschis, care deocamdată nu este ocupat de către producători şi vânzători ai tehnologiilor şi instalaţiilor corespunzătoare, dar după cum spun experţii, apare o cerere oricare. Deci, salut, investitorii!

 Fiind convinsă de faptul că siguranţa energetică garantează siguranţa de stat, Republica Moldova abia acum începe să facă primii paşi semnificativi pentru înlocuirea surselor tradiţionale de energie. Dar din cauza lipsei de informaţii, chiar şi cei mai îndrăzneţi oameni de afaceri, care riscă să abordeze acest subiect, se confruntă cu un perete gol, când vine vorba de rentabilitatea în acest segment de piaţă. Numai în general este cunoscut despre beneficiile utilizării surselor regenerabile de energie: biomasa, energia solară, eoliană, hidro şi geotermală. Potenţialul tehnic anual al acestor surse (fără cele geotermale) constituie 2.500 de tone.

 Deocamdată încă nimeni nu poate determina modul în care acest volum poate acoperi nevoile ţării. Dar unii experţi spun că dacă vom învăţa să combinăm potenţialul ridicat al "energiei verde" cu tehnologii înalte existente, vom fi în măsură să oferim o strategie energetică  independentă, vom reduce semnificativ costurile anuale de energie electrică şi termică pentru a echilibra economia naţională timp de câţiva ani şi a îmbunătăţi capacitatea  bugetelor publice şi private; la fel ca şi în toate ţările europene, vom contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Energia solară ar putea fi utilizată pentru trei tipuri de instalaţii: pentru încălzirea apei, uscarea producţiei agricole şi pomparea apei pentru irigaţii mici. Valeriu Kazak, fostul director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ne-a informat că Moldova are capacităţi tehnologice pentru recuperarea şi reutilizarea metanului evaporat în urma descompunerii, prin fermentarea anaerobă a deşeurilor solide, gunoiului de grajd, apei de canalizare şi deşeurilor reziduale de noroi de la instalaţiile de epurare a apelor uzate, pentru că  toate cele menţionate au o origine organică (biomasa). "În producţia industrială de electricitate, cu ajutorul stâlpilor eoliene, putem folosi coridoare eoliene, cu o rată de viteză medie anuală de 6 m/s în raionul Soroca şi raionul Ştefan Vodă, precum şi în regiunea Codrilor şi satul Tigheci, raionul Leova. Am putea folosi, de asemenea, capacitatea hidraulică a Nistrului, Prutului şi Răutului pentru irigare sau producerea industrială în regiunile adiacente",- dezvăluie Valeriu Kazak secretul zonelor cu cel mai înalt potenţial pentru aplicarea unor instalaţii de conversie.

În ceea ce priveşte perioada de amortizare a investiţiilor iniţiale, aceasta poate fi de la 5 până la 20 de ani, în funcţie de volumul de aplicare a proiectelor. Desigur, investiţiile iniţiale sunt foarte importante, dar în condiţiile, în care costul gazelor naturale şi energiei electrice este în creştere constantă (şi această tendinţă va continua în viitor), o soluţie alternativă pentru producerea energiei electrice sau termice ar trebui să  fie de interesul multor oameni de afaceri. Ruslan Surugiu, directorul Centrului pentru folosirea eficientă a energiei şi surselor regenerabile, a declarat că deocamdată aceste produse nu sunt  interesante pentru piaţa internă din motive economice. Achiziţionarea unui astfel de echipament se va remunera timp de 5 ani (şi, uneori, este nevoie de toate 20) şi este costisitoare la nivel de instalare. Nici băncile, nici sectorul industrial şi cel municipal, nici companiile private nu-şi pot permite o punere în aplicare individuală a astfel de proiecte".

 Ilarion Popa, ministrul adjunct al Economiei, a declarat că Republica Moldova, ca şi orice alt stat, este interesat în creşterea producerii energiei locale şi a potenţialului economic, crearea a noi locuri de muncă. Dar într-o economie de piaţă anume raportul între preţ şi calitate stabileşte profitul. În cele din urmă, decizia aparţine persoanei care plăteşte pentru instalaţie. Din punct de vedere tehnologic, ţările occidentale sunt departe de noi, acolo există deja o tradiţie de a folosi "energia verde" şi înseşi ţările au o capacitate financiară suficientă pentru producerea acesteia. În Moldova, aproape nu se ştie nimic despre energia verde. Energia convenţională, fiind o lungă perioadă de timp ieftină şi subvenţionată, a devenit un obstacol pentru dezvoltarea energiei noi. Ţară are deja producători de instalaţii pe baza tehnologiilor străine. Cu toate acestea, atât producătorii străini, cât şi cei interni, pot supravieţui numai cu condiţia dacă serviciile lor vor fi reclamate şi depinde de puterea de cumpărare a clienţilor locali şi de capacităţile lor financiare proprii", - a declarat ministru adjunct, confirmând astfel că, în absenţa unei finanţări adecvate producătorii locali nu pot concura cu competitorii lor internaţionali. De asemenea, a declarat I. Popa, pe această micro-piaţă sfera de echipamente de producţie ocupă doar 10%, restul de 90% sunt servicii de întreţinere, care se efectuează în termen de 7-20 de ani de exploatare.

Profesorii de la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) au o opinie diferită. Ei spun că producerea unităţilor autonome pentru furnizarea energiei economice şi ecologice curate poate fi începută în orice moment, deoarece diferite modele, dezvoltate de profesori şi studenţi împreună cu savanţii de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, au fost deja testate cu strălucire în ultimii 2 ani în toate zonele din ţară . Rămâne doar de găsit companii interesate în producţia de masă. Putem presupune că la etapa iniţială se vor bucura de mare cerere sistemele ecologice care au un randament de 70-90% şi sunt axate pe consumatorul final - clădirile administrative şi rezidenţiale, birouri, întreprinderi industriale. Motivaţi de "idei verzi" vor fi, probabil, fondatorii acestei pieţe - producătorii mici. Valeriu Dulgheru, şeful catedrei de teoria mecanismelor şi pieselor pentru maşini, a spus că, cel mai probabil, iniţial, aceste companii vor produce doar loturi mici de instalaţii şi numai la comandă, iar cu timpul cererea va creşte şi va conduce la mărirea volumelor de producţie. Trebuie să spun că investiţiile în acest sector nu sunt la fel de mari ca şi în ţările occidentale, pentru că Republica Moldova are o forţă de muncă relativ ieftină. În ceea ce priveşte fezabilitatea unor astfel de proiecte, voi da doar un exemplu. Turbina eoliană, produsă la noi, cu o capacitate de 10 kilowaţi-ore costă 20 de mii de euro,  o structură similară engleză - 53 mii de euro", - a spus profesorul.

Această industrie poate fi dezvoltată de uzine mari, care vor furniza energie reţelelor de tensiune, şi de întreprinderile mici pentru producţia energiei regenerabile solare sau eoliene.

Totodată, - notează Valeriu Kazak, - nu se poate admite o plasare haotică a sistemelor de conversie. La moment, Serviciul Hidrometeorologic de Stat poate prezenta, la cerere, acte interesate cu privire la abilităţile naturale ale diferitelor zone cu recomandări şi concluzii relevante".

Pentru a deschide piaţa energiei alternative este necesară participarea autorităţilor locale şi centrale. Mai întâi de toate, trebuie să se creeze un cadru legislativ care ar contribui la dezvoltarea acestui sector. Unii experţi consideră că soluţia optimă ar fi descentralizarea şi privatizarea întreprinderilor care produc şi furnizează energia termică.

Legislaţia prevede un mediu foarte atractiv pentru investitori în acest sector: stabilirea pe baza metodologiei ANRE unei taxe fixe, care ar recupera investiţia în termen de 15 ani, cu condiţia că nivelul de rentabilitate să nu depăşească mai mult de două ori nivelul corespunzător în sectorul energetic tradiţional.

Este necesar să se determină capacitatea administrativă, să se creeze fonduri şi să se informeze consumatorii, care, în cele din urmă, vor plăti pentru energia verde. Legea determină deja mecanismul de finanţare - Fondul de eficienţă energetică, care necesită punerea în aplicare a resurselor bugetare. În prezent, a spus I. Popa, - noi lucrăm asupra actelor relevante pentru acest fond, avem de găsit donatori, la fel cum au procedat şi colegii noştri din România şi Bulgaria, care au creat fonduri similare. Noi trebuie să exploatăm potenţialul parcurilor tehnologice şi incubatoarelor de inovare, rezidenţii cărora sunt scutiţi de plata TVA  pe produse şi servicii importate şi bunuri achiziţionate în Republica Moldova.

În viitor, eu aş recomanda crearea unor condiţii pentru companiile rezidente, care oferă servicii eco-energetice prin utilizarea unor instrumente, cum ar fi acorduri de tip public-privat, voluntar, etc. ", - a declarat I. Popa, ministrul adjunct al Economiei.

 

 

Sursa:  businessclass.md


ABONAȚI-VĂ
Joi, 31 martie 2011 17:10
Vizualizări: 3284

Citiţi de asemenea

Oamenii de știință ruși au făcut totalurile unui experiment care a durat 24 de ani în pădurile din regiunea Moscovei. În...
228
Fundația Ecodava, în parteneriat cu Pretura sectorului Centru a organizat o acțiune ecologică în Parcul Valea Trandafiri...
351
Arborele Dragonului atinge o înălțime de 20 de metri, iar diametrul bazei ajunge pînă la patru metri....
419