ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Economia Suediei se ține pe pădurile ei

Sloganul modelului suedez de utilizare a pădurilor poate fi exprimat prin cuvintele „libertate definită prin responsabilitate”. Baza acesteia o constituie principiul potrivit căruia utilizarea pădurilor trebuie să satisfacă diferite interese: producția de cherestea trebuie efectuată în paralel cu lucrările de restabilire a zonelor defrișate, de plantare a noilor copaci. Conform legislației forestiere din Suedia, volumul de reîmpădurire trebuie să corespundă exact volumului de exploatare forestieră.

Compoziția pădurilor din Suedia este uniformă. În ele predomină molidul (45%) și pinul (40%). Foioasele (în cea mai mare parte mesteacănul) reprezintă 15%. Compoziția pe vîrste a pădurilor se caracterizează prin participarea egală a plantațiilor tinere, a plantațiilor de vîrstă mijlocie și a celor mature. Volumul de tăieri în sudul țării este stabilit în 80-100 de ani, în partea centrală – 100-120 de ani, în nord – peste 120 de ani. În mod natural, în țară se reînnoiesc 55-60% din zonele tăiate, în mod artificial – 40-45%.

Rezerva totală de lemn din țară este de 2288 mil. m3. Creșterea anuală a lemnului – de 78 mil. m3. Ponderea coniferelor reprezintă aproximativ 85% din creștere, a foioaselor – 15%. Volumul mediu anual de recoltare a lemnului în Suedia în ultimii 10 ani este de 52,7 milioane m3. Volumul exploatărilor forestiere atinge doar 80% din creșterea anuală.

Produsele forestiere din Suedia furnizează materii prime uneia dintre cele mai importante ramuri ale țării – industria de prelucrare a lemnului.

Industriașii forestieri suedezi consideră pădurea drept o resursă naturală regenerabilă, care oferă oportunitatea de a o folosi în scopuri economice fără epuizare. Prin urmare, ei utilizează pe scară largă certificarea pădurilor.

Aproximativ jumătate din lemn este tăiat la gater în diferite tipuri de cherestea. De asemenea, li se găsește utilizare și deșeurilor de producție. Așchiile se folosesc la fabricarea hîrtiei, din rumeguș se produc peleți. Coaja este arsă pentru producerea energiei termice. Restul de 40% din lemn este trimis la fabricile de celuloză pentru fabricarea hîrtiei și altor produse. Aproximativ 8% din lemn este folosit la încălzirea locuințelor private.

Industria de prelucrare a lemnului din Suedia este foarte ecologică. Întrucît piața internă este prea mică, industria suedeză de prelucrare a lemnului se orientează spre export.

Potrivit Biroului Central de Statistică Suedez, peste 60 000 de persoane lucrează în sectoarele legate direct de prelucrarea lemnului.

Jumătate dintre pădurile țării sînt proprietate privată, numărul deținătorilor fiind de 300 de mii. De cele mai multe ori, drepturile de a deține terenuri forestiere sînt moștenite, dar și sînt comercializate activ.

Toate drepturile și obligațiile proprietarilor de păduri și ale altor cetățeni suedezi sînt strict supuse gestionării pădurilor de stat prin Codul forestier al țării. Dacă proprietarul dorește să declare tăierea lemnului pentru utilizare principală, el trebuie să o facă cu șase săptămîni înainte de începerea lucrului. Aceeași regulă este stabilită pentru orice altă lucrare – organizarea obiectivelor turistice în pădure, amplasarea canalelor, utilizarea materialului de plantare. Înainte de începerea lucrului în pădure, trebuie declarată intenția, cerut sfatul, primită consultația unui angajat al ministerului și autorizația de muncă.

O atenție deosebită în Suedia se acordă lucrărilor de drenare. Pe turbăriile drenate se cultivă culturi forestiere de pin, molid și zadă. Rezultate bune se obțin prin utilizarea îngrășămintelor minerale.

Din suprafața totală a pădurilor din Suedia statul deține 18%, alte organizații publice – 6%, întreprinderi industriale – 26% și proprietari privați agricultori – 50%. Pădurile publice și cele de stat sînt concentrate în special în Suedia de Nord.

ABONAȚI-VĂ
Vineri, 08 decembrie 2017 15:30
Vizualizări: 6141

Citiţi de asemenea

O gîscă salvată refuză să zboare de la bărbatul care i-a salvat viața cu mulți ani în urmă...
159
Agricultura este o parte integrantă a vieții planetei noastre. Ea oferă hrană și resurse societății noastre, dar impactu...
153
În fiecare an, în a treia zi de sîmbătă a lunii septembrie este marcată ziua mondială a curățeniei. Fundația ECODAVA s-a...
312
Singura parte solidă a corpului caracatiței este ciocul asemănător cu cel al papagalului. Restul corpului este extrem de...
496