ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Ecovillage ca o idee naţională a Republicii Moldova.Acest articol a fost tradus prin intermediul Google translate

Articol a fost scris pe baza de teză de masterat
Dotsenko Denis.
Departamentul de Stat şi municipale de gestionare,
Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.


Raportul a programului de dezvoltare a Naţiunilor Unite se referă la obligaţia statelor de a oferi cetăţenilor libertatea de alegere, prin adoptarea unor măsuri de consolidare lor personale, sociale, politice, economice, de mediu şi a sănătăţii. Este de subliniat faptul că conceptul de securitate trebuie să se schimbe în direcţia de securitate de stat pentru securitatea umană.

Planul de acţiune pentru punerea în aplicare conceptul politicii naţionale ar trebui să pornească de la obiectivul fundamental, care decurg din Constituţia Republicii Moldova, şi anume, crearea unor condiţii adecvate pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă. Acest plan de acţiune ar trebui să se încadrează în conceptul de dezvoltare durabilă, un Declaraţiei Mileniului a ONU, precum şi conceptul de politică naţională. Astfel, proiectul naţional al Republicii Moldova pot fi formulate ca să creeze condiţii pentru dezvoltarea cuprinzătoare a personalităţii, în concentreze asupra mediului de stat. La nivel personal, aceasta înseamnă o sănătoşi, educaţi, capabili de bază individuale pentru a realiza drepturile şi libertăţile lor, este sigur de o bătrâneţe decentă, un om care doreşte ca el şi copiii lui locuiau în Republica Moldova. La nivel naţional, acest lucru înseamnă o profundă transformare şi modernizare a statului. Ideea naţională ar trebui să fie sprijinite din punct de vedere prin mecanisme de interes financiar real al statului, ceea ce presupune independenţei economice a pieţei interne de volatilitatea a structurilor economice externe.

Ca baza Naţional al Proiectului poate accepta ideea de aşezări de mediu sau case de rudenie, au fost discutate pe larg în presă, precum şi la nivel de putere. dragostea Conştientă de patria lor sub formă de mosia familiei de reinstalare şi formarea unei noi imagini a statului ca o uniune din pămîntul strămoşesc, se va opri jafuri, jaf şi distrugere directă a resurselor naturale ale ţării sale de a opri otrăvirea terenurilor cu substanţe chimice trebuie să creeze condiţii pentru refacerea naturală potenţial pierdut, ceea ce face în baza sănătoasă, obiectul de protecţie şi înfiinţarea unei, ecologice noua economie şi securitatea alimentară.

Modul de viaţă în familia lui imobiliare îndeplineşte moderne concepte de cele mai multe sănătăţii umane, construirea şi consolidarea familiilor, educarea generaţiilor viitoare de drepturi depline, atitudinea responsabilă la terenuri, minerale bogăţia sa, dragostea de floră şi faună, conservarea tradiţii culturale naţională a popoarelor din RM, renaştere a ţării .

În aceste condiţii, un interes puternic în casele rudenie a de a aduce practicile existente la standardele prevăzute de lege, şi modificări în legislaţia existentă în direcţia creating conditions for new, fenomene progresive, având ca scop revitalizarea ţară şi realizarea deplină a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor - Casa right pe spaţiul natural de viaţă.

Starea actuală a Republicii Moldova solicită schimbări serioase în grila de stat împotriva - împotriva sol, ca la baza vieţii şi activităţii popoarelor din Republica Moldova. Subestima importanţa şi complexitatea în soluţionarea acestei chestiuni la zi atrage după sine o reducere a pierderilor directe şi a potenţialului de viaţă. Din păcate, principiile de mai devremereglementările yatye referitoare la funcţionarea de parcele private, ţărani, agricultori, horticultură, legume şi asociaţiile de tramvai non-profit a cetăţenilor, reorganizarea de stat şi colective ferme, organizaţie de afaceri în producţia agricolă, organizarea administraţiei locale, iar altele nu iau pe deplin în considerare necesitatea obiectivă a poporului în comunicare imediată, rafinate cu solul. Deci, chiar luate împreună, acestea nu trebuie să practici la scară largă implicaţii radicale pentru transformarea treptată a ţării şi recuperarea acestuia, pe această bază.

Consecinţa subestimarea problema a fost pierderea patriei conceptul cu drepturi depline, plaiul natal, şi, prin urmare, dragoste şi atitudini responsabile faţă de aceasta. Proiect de case de rudenie duce la rezolvarea problemei de adăpost şi hrană, a resurselor genetice şi problemele demografice, problema de educatie a copiilor de familie, problemele de mediu, precum şi o serie de alte probleme grave cu care se confruntă societatea contemporană. Aceasta, de asemenea, rezolva problema de patriotism, pentru că fiecare cetăţean va propria patrie mic. Bazat pe cele de mai sus, putem spune că rolul guvernului în modelarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale este un drept fundamental şi decisiv. Efectuarea unui proiect case ancestrale, autorităţile vor furniza starea de bunătate sau de bunăstare a cetăţenilor săi va fi capabil de a restabili încrederea oamenilor şi dorinţa comună de a construi un stat nou.
Prin urmare, dacă suntem liberi şi auto-respectând oameni, nu marionete, în cazul în care cetăţenii, nu subiecte, dacă ne iubim patria noastră, şi locuitorii oraşului nu sunt indiferenţi, noi toţi trebuie să analizeze cu atenţie îndeaproape pentru cei care caută de putere, în mod constant analizeze şi să evalueze care, în guvern, şi în mod necesar din cauza lui la fiecare dintre aceste cauze care au fost comise în timpul şederii sale la putere. Este timpul să înţelegem că puterea este produsul de a combina toate dintre noi în stat, şi este în puterea lor ne aparţine şi trebuie să fie în interesul nostru. Apoi, şi administraţia publică va deveni operaţională şi eficientă, democratică, orientată spre dezvoltare.

Denis Dotsenko *
* Dotsencodenis@yahoo.com

Cu toate lucrările puteti gasi la acest link:
http://ecology.md/library/ecoposelenie_idea.doc

ABONAȚI-VĂ
Marţi, 09 februarie 2010 9:20
Vizualizări: 7985

Citiţi de asemenea

Fundația Ecodava, în parteneriat cu Pretura sectorului Centru a organizat o acțiune ecologică în Parcul Valea Trandafiri...
153
Arborele Dragonului atinge o înălțime de 20 de metri, iar diametrul bazei ajunge pînă la patru metri....
186
Fundația ECODAVA, în parteneriat cu Pretura sectorului Centru, va organiza la data de 24 septembrie 2022 o acțiune ecolo...
779