ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

În 2012 cea mai mare rată de creștere în sectorul energiei curate a fost observată în ţările cu o piață emergentă
Conform unui studiu trimestrial la nivel mondial efectuat de agenţia "Ernst & Young” cu genericul "Indicele atractivității investiționale a țărilor în domeniul energiei din surse regenerabile”, în 2012, cele mai bune rezultate în dezvoltarea sectorului energiei curate au arătat țările emergente, bogate în resurse naturale, în care cererea pentru energie este în continuă creștere. Deşi, se pare că în acest an, după opt ani de investiții în acest sector, acest indice va scădea faţă de anul record 2011.

 

Vorbind despre motivele pentru o posibilă reducere a nivelului de investiții, Ben Warren, șef al departamentului agenţiei "Ernst & Young", care prestează servicii în domeniul finanțării energiei și al infrastructurii ecologice, a menţionat: "În ciuda primelor semne care indică că investițiile în energia curată se reduc, acest lucru nu este neapărat o indicație de o situație nefavorabilă. Deocamdată se desfăşoară procesul de punere în aplicare a unui număr mare de proiecte pentru construirea obiectelor de energie curate, dar în acest an costurile sunt semnificativ mai mici decât în anul trecut. Mai mult decât atât, investițiile în energia curată și în construcţia noilor obiecte, sunt asociate cu o creștere rapidă pe piețele emergente".

Xenia Leşcinskaia, șeful departamentului de servicii în domeniul dezvoltării durabile " Ernst & Young" în CSI, spune: "Indicii de consum al energiei pe cap de locuitor în țările CSI depăşesc valorile mondiale medii. Economiile acestor ţări sunt foarte mari consumatoare de energie. Cu toate acestea, documentele adoptate de ţările CSI în domeniul strategiei naționale indică că scopul de dezvoltare este reducerea intensității capacităţilor energetice și creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, în balanţa de energie şi de combustibil. Astfel, strategia în domeniul energiei din Rusia prevede reducerea intensității energetice până în 2030 cu 56% în comparație cu anul 2005; strategia de energie a Ucrainei vizează reducerea intensității energetice cu 50% comparativ cu 2005; un plan strategic de dezvoltare a Republicii Kazahstan fixează până în 2020 necesitatea de a reduce intensitatea energetică a PIB cu cel puțin 25% . O altă dovadă a tendinței pozitive este faptul că, până la sfârșitul anului 2012 în CSI a fost implementat un număr de proiecte în domeniul eficienței energetice. Aceste proiecte includ utilizarea energiei geotermale, solare și a biocombustibililor".

Privind industria în întregime, putem concluziona că anul 2012 a fost unul extrem de dificil pentru producători. Supraoferta, reducerea costului tehnologiilor, reducerea cererii pe unele piețe din Europa și protecționismul comercial aferent au dus la comasarea companiilor și raționalizarea sprijinului guvernamental. Ca urmare, în unele piețe, s-a produs un eșec în lanțul de aprovizionare. Pronosticurile pentru 2013 sunt nefavorabile: producătorii de echipamente şi companiile energetice vor depune eforturi pentru a reduce supraoferta pe piață, iar guvernele – nivelul de subvenționare a industriei.

 

Gil Forer, șeful departamentului de practici internaționale pentru prestarea serviciilor companiilor din sectorul tehnologiilor curate la "Ernst & Young", adaugă:

"Creşte ponderea surselor regenerabile de energie (SRE) în balanța energetică a companiilor din întreaga lume. Companiile fac o evaluare a riscurilor de securitate energetică, a prețurilor la energie, a cadrului legislativ de reglementare, a brandurilor și a presiunilor din partea părților interesate: ele încep să acorde o atenție sporită la optimizarea balanţei lor energetice prin creșterea investițiilor în energia din surse regenerabile și introducerea unor tehnologii adecvate. În ciuda faptului că vedem o recuperare lentă în urma crizei financiare globale, trecerea la o economie cu o energie eficientă a resurselor și emisii reduse de carbon este inevitabilă".

 

Studiul trimestrial realizat la nivel mondial de agenţia "Ernst & Young", oferă o imagine de ansamblu a modificărilor în sectorul energiei curate în 2012. În cadrul studiului a fost analizată atractivitatea piețelor de energie regenerabilă în 40 de țări, infrastructura energetică și acceptabilitatea unor tehnologii specifice.

În 2012, China a rămas în liniile de top în clasamentul All Renewables Index, parţial datorită adoptării unor obiective mai ambițioase în domeniul energiei solare pentru a soluţiona problema de supraofertă a panourilor solare în țară și a reduce impactul negativ al măsurilor protecționiste de către SUA și UE. În al doilea trimestru al anului 2012 (în comparație cu primul) au crescut sumele de noi investiții în China. Factorii de această creștere nu sunt doar activitățile companiilor pe piața internă, dar și creşterea investițiilor pe piețele străine în proiectele de energie ale marilor producători independenți, ca de exemplu, investiţiile companiei chineze China Three Gorges Corp în EDP Renovaveis în valoare de 2.5 miliarde de dolari şi investiţii planificate de Sky Solar în sectorul energiei solare în Brazilia, în valoare de 800 milioane USD. Însă există în continuare o serie de probleme, în special în industria eoliană, în care de multe ori turbinele eoliene rămân inactive din cauza lipsei de rețele electrice, provocând China să comute atenția asupra problemelor de îmbunătățire a infrastructurii energetice și de restricţionare a cerințelor de aprobare a noi proiecte în domeniul energiei eoliene.

Spre deosebire de China, alte tari şi-au schimbat poziția: în al treilea trimestru al anului 2012, SUA a pierdut locul doi în clasamentul ARI în favoarea Germaniei, ca urmare a preocupărilor legate de extinderea inițiativelor cheie în domeniul energiei regenerabile și disponibilităţii gazelor naturale ieftine. Acești factori, probabil, vor continua să încetinească creșterea SUA în sectorul energetic în termen scurt și mediu, în special, în sectorul energiei eoliene.

În 2012, Germania va continua să dezvolte sectorul energiei regenerabile, rezultând în al treilea trimestru să se mute pe locul al doilea în ARI, depășind SUA. În ciuda faptului că recent guvernul a crescut ţinta pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile (40% în 2020), reducerea treptată a tarifelor pentru achiziționarea energiei solară în 2012 și dificultatea de conectare la rețeaua de ferme eoliene marine, probabil, vor scădea atractivitatea Germaniei pe termen scurt (la începutul anului 2013).

Modificările în alte elemente Index ARI: în 2012 Spania pentru prima dată a plecat din topul zece. Motivul pentru retrogradarea Spaniei, a fost adoptarea la începutul anului a deciziei guvernului de a suspenda temporar toate indemnizațiile pentru energia electrică produsă din toate tipurile de surse regenerabile de energie și introducerea unei cote unice de impozitare de 6% pentru toate tipurile de unități generatoare în al treilea trimestru al anului 2012.

Anul 2012 a devenit, de asemenea, dificil pentru India, în care eșecurile grave în alimentarea cu energie electrică în luna iulie 2012 a dat motive să se creadă că investițiile private atrase de stat în proiectele de modernizare a infrastructurii energetice, sunt insuficiente şi că reformele majore ale sistemului energetic pot avea un impact negativ asupra volumului de investiții în domeniul resurselor regenerabile de energie.

În 2012, a existat o creștere a rating-ului unor țări datorită realizării programelor pentru construirea noi capacităţi. Se așteaptă că această tendință va continua în 2013. Pe parcursul ultimului an și jumătate, Africa de Sud s-a ridicat cu zece poziții în rating datorită succesului celor două runde de licitații organizate în sectorul energiei regenerabile. Conform contractelor, urmează să fie construite aproximativ 2,5 GW de capacităţi noi. Licitațiile energetice în Brazilia, au arătat de asemenea că, în special energia eoliană poate concura cu sursele convenționale de energie, cum ar fi gazele naturale.

În 2012, pentru prima dată în index au fost incluse Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, ceea ce reflectă rolul crescând al Orientului Mijlociu în acest sector. Un factor favorabil pentru apariția unor oportunități de investiții rămâne o creștere a cererii de energie în regiune, împreună cu strategiile de diversificare a balanţei de energie și de combustibil.

 

Gil Forer conchide: "Vorbind despre perspectivele pentru anul 2013, putem concluziona că în sectorul de energie curată crește dezvoltarea durabilă; pe măsură ce se dezvoltă și se îmbunătățesc tehnologiile, sectorul energiei regenerabile se apropie de atingerea parităţii în rețea și crește concurenţa între piețe la nivel global. Cât priveşte noile oportunități de investiții, credem că investitorii din Asia vor continua expansiunea lor pe piețele străine prin participarea la programele europene ce vizează facilitarea operaţiunilor de dezinvestiţii şi tranzacții oportuniste. De asemenea, se așteaptă optimizarea activităţii de tranzacții în țările în curs de dezvoltare din America Latină, în legătură cu creșterea substanțială a cererii pentru infrastructură, mai ales că acestea continuă să-şi extindă portofoliul de proiecte SRE în regiune, în special în Brazilia".

 

Sursa: cleandex.ru

 

 

ABONAȚI-VĂ
Marţi, 22 ianuarie 2013 15:27
Vizualizări: 1828

Citiţi de asemenea

O gîscă salvată refuză să zboare de la bărbatul care i-a salvat viața cu mulți ani în urmă...
159
Agricultura este o parte integrantă a vieții planetei noastre. Ea oferă hrană și resurse societății noastre, dar impactu...
153
În fiecare an, în a treia zi de sîmbătă a lunii septembrie este marcată ziua mondială a curățeniei. Fundația ECODAVA s-a...
312
Singura parte solidă a corpului caracatiței este ciocul asemănător cu cel al papagalului. Restul corpului este extrem de...
496