ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Lacul de acumulare Cuciurgan — o feerie a apei
 

Este un lac de acumulare artificial, situat în partea de sud a malului stîng al rîului Nistru, la graniță cu regiunea Odesa din Ucraina. Creat la sfîrșitul anilor '50 ai secolului al XX-lea pentru necesităţile viitoarei Hidrocentrale a Republicii Moldova, primul bloc al căreia a fost dat în exploatare în luna septembrie 1964. În anul 1980 a fost deschis şi cel de-al 5 bloc al hidrocentralei, ţeava căruia se consideră a fi cea mai înaltă din Europa (330m). Capacitatea totală a Hidrocentralei este de 2520 MW. Începînd cu anul 2005 compania a devenit privată şi face parte din grupul industrial rus.

Lacul de acumulare sau cum este adesea numit ‒ limanul, se extinde în lungime 17 km de-a lungul cursului rîului Cuciurgan, care seacă treptat. Limanul se întinde de la nord spre sud. Lățimea în partea de nord e de ‒ 1,5 km, în partea de sud ‒ de aproximativ 3 km. Adîncimea medie a limanului e de ‒ 3,5 m, adîncimea maximă (în partea de sud) ‒ 4,2 m. Suprafaţa limanului e de ‒ 2730 ha, din care suprafața de sus (din partea nordică) e de ‒ 580 ha, cea medie alcătuieşte ‒ 800 ha, iar cea din partea de jos ‒ 1350 ha. Volumul de apă ‒ 78 milioane m³ (constituia în anul 1990).

Кучурганское водохранилище

 

Alimentarea limanului este efectuată de către rîul, care seacă Cuciurgan, precum și apele umflate ale Nistrului, care trec prin braţul acestuia ‒ Turunciuc. Fundul este 80% acoperit de nămol argilos cu detritus de o grosime de 0,5-1,0 m. În apropiere de mal fundul este acoperit cu nisip lutos (15% din suprafaţa fundului). Transparența apei ‒ pînă la 170-210 cm. În prezent legătura naturală cu braţul Nistrului ‒ Turunciuc a fost întreruptă de căderea nivelului apei în Turunciuc cu aproape 3 metri. Însă, în legătură cu necesitatea păstrării echilibrului ecologic anual în limanul din Turunciuc sînt pompate cel puțin 100 de mii de metri cubi de apă.

În apropiere de lacul de acumulare, în acelaşi, timp cu construcția Hidrocentralei din Moldova, care este cea mai mare din regiune, în anul 1961 a fost începută construcţia satului constructorilor, apoi a energeticienilor ‒ Dnestrovsc. Acum este un orăşel mic cu 11 de mii de locuitori, confortabil și bine amenajat, care se învecinează cu un sat mare ‒ Nezavertailovca, cel mai sudic de pe malul stîng.

Apele limanului sînt folosite pentru răcirea agregatelor Hidrocentralei, dar şi în calitate de agent purtător de căldură pentru încălzirea clădirilor din Dnestrovsc. Pentru evacuarea apei calde utilizate a fost săpat un canal tehnic special, care merge paralel cu lacul de acumulare și se varsă în el, la aproximativ 1,5 km de centrala electrică. Apa în acest canal nu îngheaţă, spre deosebire de cea din lacul de acumulare, care în timpul iernii se acoperă cu gheață.

Кучурганское водохранилище

 

În lacul de acumulare este pește, circa 30 de specii, de aceea pe malurile sale în zilele de week-end puteți găsi o mulţime de pescari. Cîţiva ani în urmă aici era pusă pe roate industria piscicolă: se creşteau şi se prindeau peşti, dar în ultimele decenii, această îndeletnicire aproape că nu mai există. Şi dacă încă prin anii '80 aici se prindeau anual 160 de tone de pește, apoi la sfîrșitul anilor '90, această cifră s-a micşorat de 10 de ori. În timpul iernii, cea mai mare parte a peştelui se mută în canalul tehnic, care nu îngheață, însă pescuitul în acesta din urmă este interzis.

Pe un istm îngust între canal și lacul de acumulare cu mijloacele Hidrocentralei a fost construit un Yacht Club mare și frumos în formă de navă maritimă. Malul moldovenesc al lacului de acumulare practic în întregime este şi plajă, mai ales, mai jos de complexul Hidrocentralei. Am văzut aici nisip curat de rîu, umbrele pentru acei care se odihnesc, un complex turistic mare. În zilele de sîmbătă şi duminică, dar şi în cele de sărbătoare, aici sînt mulţi turiști, care vin cu familiile din numeroase orașe și sate de pe malul stîng, în primul rînd ‒ de la Tiraspol.

 

Sursa

ABONAȚI-VĂ
Marţi, 03 iunie 2014 16:49
Vizualizări: 2870

Citiţi de asemenea

Cîteva locuri confortabile în pădure, care cu siguranță nu vor dezamăgi:- glamping "Лес", satul Civijepse, Ținutul Krasn...
68
Apa este folosită peste tot – în consumul personal al oamenilor, nevoile urbane, în producerea energiei, în industrie. C...
270
La inițiativa echipei ecology.md, Fundația pentru dezvoltare ecologică Ecodava din R.Moldova împreună cu echipa Taborul ...
388