ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Moşiile din Rusia – soluţionarea problemei ecologice
 

 

Nu este nici un secret că civilizaţia modernă a acumulat o mulţime de probleme asociate de factorii ecologici şi lipsa de bunăstare în sfera socială. Şi nu este doar de vină activitatea umană personală întru asuprirea popoarelor şi cucerirea naturii – e cazul de inerţie a populaţiei! Precum şi faptul că obiectivele anunţate de către guvern sunt adesea foarte diferite de cele cu care ne confruntăm în realitate. Scuze de genul: "Ce pot face de unul singur?" sunt auzite din buzele milioanelor de oameni sau "Lasă ca guvernul va face astfel că la toată lumea o să fie bine" nu ajută la rezolvarea problemei, ci doar arată că omul este de acord cu starea actuală de lucruri.

Lumea se confruntă cu valuri tot mai mari de criză globală: alimentară, energetică, financiară, economică, ecologică.

Noi respirăm aerul poluat, trăind în oraşe şi în rază de 100 km de la centrele industriale importante.

Apa de la robinet cu clor este dăunătoare pentru utilizare atît internă, cît şi pentru uzul extern.

Produsele, vîndute în magazine şi pieţe, nu sunt deloc naturale, ci modificate genetic şi crescute cu pesticide, totodată alimentele sigure nu pot fi cumpărate chiar şi cu banii grei.

Relaţiile în cadrul familiei şi situaţia în domeniul educaţiei copiilor lasă de dorit. La mijlocul secolului trecut, oamenii au încetat să consacre timpul lor liber dezvoltării proprie şi celei a copiii, ci - televizorului. Acum la drogul Ostankin, blocînd capacitatea unei persoane de a gîndi independent, s-a adăugat Internetul cu reţelele sociale uriaşe şi resursele de joc, care deposedează omul de restul forţelor creatoare şi morale şi fac din el un consumerist primitiv (publicitate), provoacă o agresivitate excesivă, corup (filmele violente şi jocuri, site-urile porno). Părinţii pur şi simplu nu au timp să discute cu copiii despre atitudini fundamentale corecte şi aptitudini, asumînd responsabilitate pentru viaţa lor, familie şi educaţie. Nu este surprinzător că, majoritatea căsătoriilor se destramă. Formarea personalităţii copiilor este o mare responsabilitate şi mulţi părinţi o transferă pe seama grădiniţelor şi şcolilor, care nu pot face faţă cu sarcina de renaştere a naţiunii, deşi ar putea oferi informaţii suficiente privind efectele alcoolului şi drogurilor asupra organismului uman. Astăzi, utilizarea drogurilor uşoare la şcoală pentru nimeni nu este o surpriză, dar ce se va întîmpla în ziua de mîine? Adolescenţii care consumă băuturi alcoolice pe stradă, provoacă interes doar la patrula de poliţie ocazională. Consumul alcoolului de adulţi pe străzi, în parcuri şi alte locuri publice (în ciuda legii care interzice acest lucru), publicitate pe scară largă şi, cel mai principal lucru, accesibilitatea cumpărării au condus la faptul că alcoolul şi tutunul se consumă începînd cu 12 ani (şi mai devreme), iar la 15 - 16 ani este deja o normă pentru majoritatea. În prezent orfelinatele sunt suprapopulate şi numărul de copii în ele este acelaşi ca şi după război. Atunci, casele de copii au fost suprapline din cauza părinţilor decedaţi, iar acum - din cauza părinţilor beţivi şi dependenţi de droguri, decăzuţi din drepturi părinteşti şi a părinţilor care au renunţat la copiii lor, deoarece aceştia s-au născut bolnavi, pentru că ei au folosit droguri şi alcool înainte şi în timpul sarcinii.

Acest stil de viaţă duce la maladii, în cel mai bun caz, şi la boli incurabile şi moarte timpurie, în cel mai rău caz. De ce oare ne ucidem cu un astfel mod de viaţă? De ce obişnuim cu el copiii noştri?

Există o soluţie care va scoate lumea din criză şi va face din Rusia o ţară prosperă, unul din liderii comunităţii mondiale. Aceasta ne va ajuta să evităm consecinţele negative ale crizei şi, de asemenea, să le utilizăm întru beneficiul formării unei conştiinţe noi şi noilor baze de civilizaţie, capabile de o dezvoltare durabilă.

Drept bază pentru structura socială nouă ar trebui să devină aşezările ecologice, care sunt multe în lume şi apar noi în continuare. Aşezările ecologice sunt o mişcare foarte promiţătoare în istoria universală,reprezentînd o formă nouă, de perspectivă a coloniilor rezidenţiale noi create.

Aşezările ecologice sunt localităţile umane, rurale sau urbane, care tind spre crearea unui model de viaţă durabilă. Acestea pot fi noi sau cele restabilite din satele existente şi se întîlnesc în ţările industrializate şi în curs de dezvoltare de Nord şi ţările dezvoltate de Sud. Ele sunt un exemplu de model de dezvoltare care îmbină o înaltă calitate a vieţii şi armonie cu natura şi societatea din jur, precum şi conservarea resurselor naturale. Rezidenţii aşezărilor ecologice întruchipează cuvintele lor în acţiuni, aplicînd conceptele şi teoriile ecologice în practică şi creînd o cale de dezvoltare care ar satisface nevoile cele mai importante ale omului (aerul curat şi apă, produsele ecologice curate , asigurarea cu locuinţe confortabile şi ecologic sigure, utilizarea în construcţii şi design a tehnologiilor de mediu), în acelaşi timp avînd grijă de habitatul din jur, căutînd să salveze, să restaureze sau să găsească noi forme de exprimare a relaţiei noastre cu natura şi universul.

În baza conceptul privind aşezare ecologică stă dorinţa de a-şi asuma responsabilitate pentru viaţa proprie (aceeaşi responsabilitate pe care noi, într-un mod infantil, am transferat pe seama guvernului, serviciilor comunale, şefilor, profesorilor de şcoală, supermarketuri cei mai apropiaţi, mass-media, vecinii, care, după cum ştiţi, nu se aleg, şi mulţi alţii), precum şi a crea o societate armonioasă care ar respecta omul şi ar fi organizată după principii de înţelegere reciprocă şi participare a oamenilor, care vor construi împreună propria lor lume, vor soluţiona problemele pe măsura apariţiei lor. Aşezările ecologice sunt comunităţi în care oamenii simt sprijinul altora şi sunt responsabili pentru cei care sunt alături de ei. Ele sunt suficient de mici, astfel încît fiecare îşi simte ponderea, este ascultat şi în văzul tuturor, este gata de interacţiune cu vecinii săi. Toată lumea va putea să-şi realizeze potenţialul său creativ şi să-l aplice în beneficiul comunităţii şi să creeze un viitor care poate fi lăsat copiilor noştri, fie ca ei şi copiii lor să crească oameni integri şi sănătoşi.

În Rusia, în anii 2000, s-a născut o idee principial nouă de dezvoltare a societăţii, susţinută de mulţi dintre concetăţenii noştri şi guvern. Ideea creării aşezărilor ecologice în formă de moşii (Rusia alcătuită din case cu puţine niveluri). Cu alte cuvinte, se propune dispersarea oraşelor dens populate şi regiunilor în aşezările ecologice de tip nou, situate în jurul metropolelor. Se preconizează schimbarea reşedinţei majorităţii ruşilor din apartamente în clădiri cu multe etaje, pe case proprii cu un teren de pămînt.

O deosebire a aşezărilor ecologice cu moşiile, fiind o condiţie obligatorie, ca fiecare familie să posede un teren nefragmentat de pămînt (de obicei, un hectar), şi şederea în vecinătate de moşii asemănătoare, care conform concepţiei, pot fi moştenite în cadrul unei familii din generaţie în generaţie (de la un neam la alt neam). În toate regiunile din Rusia oamenii, care au conştientizat importanţa schimbării modului de dezvoltare umană, creează aşezările ecologice cu moşii. Nu totul merge strună, există greşeli şi lipsa de experienţă, dar deja este posibil să vedem, să atingem, să vorbim cu persoanele pentru care amenajarea locuinţei lor ancestrale este mai importantă, decît goana după profit . Sunt primele semne prevestitoare ale unei civilizaţiei noi, deja vizibile.

Demonstrînd un exemplu de o altă atitudine faţă de natură, om, societate, Rusia nu numai că singură va ieşi dintr-o criză sistemică, dar şi va arăta cale altor ţări.

Moşia amenajată în conformitate cu legile naturii nu va necesita o activitate umană continuă şi grea, cum ar fi agricultura tradiţională. Doar în pădure ciupercile şi fructele cresc fără intervenţie umană. Faptul că este posibil dovedeşte dezvoltată la Occident teoria de permacultură şi experienţa utilizării acesteia de către oamenii ca Masanobu Fukuoka (Japonia), Sepp Holzer (Austria), precum şi suporterii moşiilor în toate regiunile din Rusia.

 

Pe un hectar poate fi poziţionat în mod liber:

- grădina-livadă de 30 de are care oferă destule produse alimentare pentru o familie;
- zona de pădure de aceleaşi dimensiuni pentru a avea materiale de construcţii, lemne de foc;
- iaz şi fîntînă pentru a asigura terenul cu apă necesară;
- o anumită suprafaţă vor ocupa clădirile rezidenţiale (casa de locuit, casa de oaspeţi, baia sau sauna şi acareturi;
- terenuri sportive pentru copii şi adulţi;
- zona de relaxare cu paturi de flori (designul peisagistic în funcţie de imaginaţie), foişor cu canapea, scrînciob, etc.
- zona pentru animale de companie şi / sau prisacă.

 

În rezultat veţi obţine un teren cu o suprafaţă de cel puţin 1 hectar, care ar satisface nevoile familiei în produsele alimentare, locuinţă şi reconfortare deplină.

 

 

Sursa: ecofuture.ucoz.ru

 

Marţi, 21 februarie 2012
Vizualizări: 3183

Citiţi de asemenea

Legumele prezentate în acest articol sînt din ce în ce mai puțin prezente pe mese în zilele noastre. Dar în zadar, pen...
267
Fiecare are nevoie de momente pentru relaxare și detașare de rutina zilnică. Pentru realizarea acestui lucru, fiecare op...
160
Vreți ca copilul să reușească în viață? Atunci toată copilăria mîngîiați-l, îmbrățișați-l, acceptați-i sentimentele. Nu ...
271
În Republica Moldova început Campania națională de plantare a arborilor „Prin sădirea de pădure salvăm Moldova”, o acțiu...
110