ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

O economie verde. Partea 2
Vom continua să examinăm argumente pentru introducerea inevitabilă a
economiei verzi în Rusia.
4 . Insecuritatea energetică. Una dintre cele mai mari provocări în domeniul dezvoltării economiei verzi în următorii ani este schimbarea modul de gândire a  oamenilor în consumul de energie. Oamenii trebuie să învețe să trateze energia ca un produs de valoare pe care trebuie să facă economii. Atunci vor deveni populare tehnologii de economisire a energiei, vor apărea case inteligente eficiente energetic.

Astăzi este nevoie de anumite acțiuni pentru a schimba economia mondială în domeniul consumului energetic și protecției mediului natural.

În decembrie 2008 Parlamentul European a adoptat o directivă, conform căreia 27 țări UE intenționează să aducă utilizarea surselor alternative de energie în anul 2020 până la 20% din volumul total. În unele țări europene această cifră a crescut deja peste 20 % . În Danemarca, de exemplu, energia eoliană asigură 21,3 % din totalul energiei din rețea, în Suedia și Finlanda datorită biomasei sunt generate 20-25 % de căldură. Creșterea anuală la nivel mondial a utilizării energiei solare în medie este de 60 % , a energiei eoliene - 30 %.

Avantajele utilizării prioritare a energiei din sursele regenerabile pentru toate țările sunt de necontestat:

- curățenia ecologică: lipsa de emisii;

- gama largă a surselor regenerabile de energie;

- nu se produce nici o poluare termică a planetei ;

- resurse: oportunități pentru surse alternative de energie de multe ori depășesc nevoile civilizației actuale;

- distribuția destul de uniformă a surselor regenirabile pe planetă, care egalizeaza drepturile de utilizare a acestora de către toate popoarele;

- disponibilitatea energiei din surse regenerabile în toată lumea.

În comparație cu UE și SUA, utilizarea surselor regenerabile de energie în Rusia de astazi se află la un nivel scăzut. Situația actuală se poate explica prin disponibilitatea suficientă a surselor fosile de energie și preocuparea scăzută a autorităților, populației și cercurilor de afaceri din această țară de mediul înconjurător. Unul dintre principalele obstacole pentru instalarea echipamentelor de generare a energiei din surse regenerabile este lipsa reglementărilor privind tarifele stimulatoare, la care statul ar cumpara electricitatea obținută pe baza energiei regenerabile.

La începutul anului 2010, capacitatea totală de energie eoliană în Rusia a fost de 18 MW, echivalentă cu doar 0,008 % din instalațiile care generează energia în Rusia
(220 GW). Timp de patru ani această cifră a crescut cu doar 4 MW. Volumul energiei eoliene este format din 1600 de instalații mici, puterea cărora variază de la 0,1 kW până la 30 kW și 10 ferme eoliene mari, care asigură 90 % din puterea eoliană totală. Țara are mai mult de 20 de producători de turbine eoliene, dar toți lucrează în domeniul generatoarelor mici și mijlocii - nu mai mult de 500 kW.
Piața rusă de produse fotovoltaice este un exportator al produselor și al materii prime. Lipsa de consum intern poate fi atribuită faptului că un nivel suficient de radiatii solare din țară există în regiuni relativ sărace: sudul Siberiei, Sud-Vest și Orientul Îndepărtat. Ca urmare în prima jumătate a anului 2010 capacitatea totală a instalațiilor fotovoltaice existente a fost mai mică de 1 MW.

Energia pe bază de hidrogen, în ciuda avansării în teorie, practic rămâne fără produse realizate comercial.

În 2008 la nivel de stat a fost stabilit un obiectiv - până în 2020 a reduce intensitatea energetică a economiei țării cu 40 % .

Astăzi principalele metode de reducere a consumului de energie în țară sunt instalarea contoarelor de resurse energetice în sectorul privat și în industrie, precum și înlocuirea sistemelor de iluminat convenționale cu cele eficiente energetic - lămpi cu LED-uri și fluorescente.

Proiecte în domeniul de stocare și transmitere a energiei electrice din Rusia deocamdată sunt mai puțin relevante. Nu există nici o bază legislativă pentru implementarea sistemelor energetice inteligente în structurlei existente de transmisie a energiei.

5 . Evitarea dependenței tehnologice. Dependența energetică și alimentară în majoritatea țărilor trec pe un plan secundar, în prim plan iese dependența tehnologică. Astăzi, echilibrul tehnologic (vânzarea tehnologiilor în străinătate depășește achiziția lor ) pozitiv este doar în Statele Unite, în alte țări acesta este negativ.

În Rusia această situație, de asemenea, solicită o revizuire serioasă. În primul rând, trebuie să ne gândim la impactul activităților științifice în domeniile inovatoare de economie. Avantajul nostru competitiv sunt tehnologiile potențial curate – pentru punerea lor în aplicare este necesar de a demonstra în practică unicitatea dezvoltărilor inovatoare ruse în domeniul tehnologiilor curate.

Conceptul de tehnologii curate cuprinde cinci grupe de tehnologii :

- sursele regenerabile de energie ( fotovoltaice, eoliene, biomasa , biocombustibili , biogaz, energia solară ) și energia alternativă;

- transport ecologic (combustibili alternativi, hibrizi și vehicule electrice);

- sistemul de control al energiei electrice (eficiența energetică, sisteme de energie inteligente, eficiența energetică);

- gestionarea emisiilor, deșeurilor, resurselor de apă și de aer (transportare, colectare, eliminare și reciclare) ;

- materiale și tehnologii inovatoare (tehnologia biologică, nanotehnologii, materiale ecologice).

Industria internă a tehnologiilor curate astăzi este la etapa inițială de comercializare a potențialului științific existent. Un factor inhibitor major este lipsa dezvoltării durabile în mediul de afaceri, nivelul relativ scăzut al veniturilor populației care determină capacitatea redusă de consum a pieței de origine internă.

6 . Cererea pentru decizii investiționale și financiare verzi. Din 2002 până în 2010, în ciuda fluctuațiilor în economie, schimbările de prim-miniștri, președinți și miniștri, Banca Centrală și Ministerul de Finanțe au menținut rata de refinanțare a Băncii Centrale, prin urmare și ratele de creditare a băncilor private la un nivel mai mare de 10 % pe an. Din 2000 până în 2009 ponderea produselor de creditare bancare pe termen lung printre investiții în capitalul fix s-a schimbat de la 2,9 % la 10,4 % ( inclusiv 1,7 % la băncile străine), în țările dezvoltate  ponderea ajunge la 60-80 % . În astfel de condiții agricultura , industria și infrastructura nu se pot dezvolta normal.

Din 2002 până în 2010 inflația prețurilor de consum aproape niciodată nu a scăzut sub 10 % anual. În astfel de circumstanțe  nu vor fi nici construcții de locuințe, nici economii, nici ipotecă.

Prin punerea în aplicare a acestui model al politicii fiscale s-a observat o decelerare puternică în dezvoltarea economică. În ultimii 10 ani Rusia a pierdut 4-6% din creșterea PIB, totodată au continuat ritmuri reduse de creștere în construcția locuințelor, în agricultură, industrie, să nu mai vorbim de infrastructura învechită.

Politica financiară ecologic orientată a statului ar trebui să contribuie la dezvoltarea ramurilor de industrie care încurajează dezvoltarea economiei verzi.

Punerea în aplicare a cerințelor ecologice în politica financiară constă în faptul asigurării prin intermediul instituțiilor sociale și economice a investițiilor în cinci domenii:

- utilizarea unor tehnologii de economisire a energiei în servicii comunale, construcția locuințelor, mediul social;

- dezvoltarea surselor regenerabile de energie;

- consolidarea sistemelor de gestiune a terenurilor, apelor și a pădurilor;

- introducerea utilizării unui transport ecologic;

- dezvoltarea durabilă a agriculturii interne și producerea alimentelor organice.

Aceste măsuri vor ajuta la îmbunătățirea situației ecologice în țară, va salva mediul înconjurător de la degradare, va crește ocuparea forței de muncă din rândul populației actuive prin crearea locurilor de muncă noi.

Într-o economie globală se dezvoltă o altă situație geopolitică și geoeconomică de calitate diferită. Este clar că sistemul financiar global evoluționează, trecând de la  împrumuturi bancare la investiții bancare prin intermediere și la o alocare mai eficientă a veniturilor și a riscurilor prin intermediul produselor financiare și a instrumentelor inovatoare pe piață.
 

 

 

Sursa: zeleneet.com

ABONAȚI-VĂ
Joi, 31 octombrie 2013 11:03
Vizualizări: 2251

Citiţi de asemenea

O gîscă salvată refuză să zboare de la bărbatul care i-a salvat viața cu mulți ani în urmă...
158
Agricultura este o parte integrantă a vieții planetei noastre. Ea oferă hrană și resurse societății noastre, dar impactu...
152
În fiecare an, în a treia zi de sîmbătă a lunii septembrie este marcată ziua mondială a curățeniei. Fundația ECODAVA s-a...
310
Singura parte solidă a corpului caracatiței este ciocul asemănător cu cel al papagalului. Restul corpului este extrem de...
496