ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

O economie verde. Partea 4
În a patra parte  vom continua să examinăm dovezile de umanism al așezărilor verzi.

3 . Construcții verzi. Potrivit analiștilor, în 2013 construcțiile verzi  vor constitui aproximativ 20 % din piața serviciilor de construcții din lume. Construcțiile verzi sunt ecologice, profitabile, confortabile, durabile; sunt realizate cu utilizarea eficientă a resurselor de apă, energie și altele; folosirea materialelor de construcție și a tehnologiilor ecologic curate; este minimizat impactul factorilor antropici asupra oamenilor; asigurată estetica înaltă a așezărilor; natura se dezvoltă armonios alături de oameni, business, decizii tehnice, stat.
Astăzi există o tendință de trecere de la construcția clădirilor verzi separate la crearea orașelor ecologice, așezărilor verzi. Orașul ca un sistem viu poate fi îmbunătățit eficient ca un întreg, și nu în părți, în domeniul eficienței energetice și ecologiei.
Cetățenii din așezările verzi  susțin legături cu lumea exterioară, folosesc transportul,  lângă ei se află metropol, centrul orașului, unde există toate condițiile de muncă, agrement și de viață. Principiile de bază ale creării așezărilor verzi – locul potrivit în configurația geografică; echilibrul în sensul ecologic - reducerea impactului asupra mediului înconjurător; pătrunderea în ciclurile ecologice, utilizarea surselor regenerabile de energie; dezvoltarea structurii sociale; soluționarea problemei gunoiului; transportul ecologic public; mai multe clădiri joase; înverzirea maximă a teritoriului; condiții confortabile de viață. Acest lucru face astfel de orașe atractive pentru mulți oameni.
Crearea așezărilor verzi presupune păstrarea păduricilor, lacurilor, parcurilor, izvoarelor cu vegetație în formă de arii naturale. Mijloacele moderne de comunicare vă permit să desfășurați o activitate socială și să fiți informați ca în oraș, aflându-vă totodată în afara mediului administrativ și industrial.

Prima casă pasivă modernă ( eco-casă), a fost construită în 1991 în Germania, în orașul Darmstadt , sub conducerea lui W. Feist. Experiența folosirii acesteia a demonstrat că clădirea în cauză într-adevăr necesită o cantitate minimă de căldură: costul pentru încălzirea casei este de cel puțin un litru de combustibil în formă lichidă pe an la un metru pătrat încălzit.

O caracteristică principală a casei pasive - consumul redus de energie (circa 10 % de energie specifică din volum de energie termică pe care consumă clădirile moderne). În mod ideal, sistemul energetic independent nu necesită cheltuieli  pentru menținerea temperaturii optime. Încălzirea casei pasive este obținută datorită căldurii emanate de oamenii care trăiesc în ea, aparatele electrice de uz casnic și sursele alternative de energie (panouri solare).

În Europa de Vest au fost construite în jurul de 6000 de case pasive. Printre acestea sunt clădiri urbane joase și vile de la țară. În toată Europa sunt case construite conform tehnologiei pasive. Există așezările ecologice compuse din casele pasive în Danemarca, Republica Cehă, Finlanda.

În Germania, Danemarca și Finlanda au fost dezvoltate programe speciale de stat pentru a readuce toate obiectele de construcție la un anumit nivel pasiv (case cu un consum redus de energie - până la 30 kWh / m 3 pe an). Directiva datelor energetice adoptată în 2009 de UE cere ca toate clădirile noi să fie apropiate de neutralitatea energetică până în 2020.

4 . Ecologizarea comunicațiilor. Conceptul de transport ecologic curat presupune crearea serviciilor speciale de transport în gospodăriile municipale ale așezărilor autonome verzi. Din functiile lor fac parte exploatarea mijloacelor de transport, reparații și întreținere, dezvoltarea infrastructurii municipale corespunzătoare. Organizarea infrastructurii locale în mediul de transport crează  precedente pentru o tranziție sistemică la acest tip de transport și asigură cererea internă.

5 . Surse regenirabile. Rusia dispune de resurse incredibile de energie geotermală, eoliană, solară, hidro, biomasă. Potențialul tehnic al energiei regenerabile este echivalent cu 4,6 miliarde de tone de unități convenționale de combustibil pe an, ceea ce de cinci ori depășește utilizarea resurselor de combustibil și de energie. Uutilizarea surselor regenirabile pare a fi comercial și ecologic atractivă.

În multe regiuni din Rusia sursele regenirabile pot depăși sursele conveționale fosile. Sursele de energie geotermală sunt pe Insulele Kurile și Kamciatka. Proiectele eoliene sunt în măsură să concureze în zona de coastă din Orientul Îndepărtat și în stepele din regiunea Volga. În Siberia de Est și din Urali este interesantă construcția hirdocentralelor de dimensiuni mai mici. Utilizarea biomasei în scopuri energetice are un potențial economic bun în multe zone din Rusia, mai ales în partea de nord - vest a țării, unde este dezvoltată producția de celuloză și hârtie.

Însă rolul surselor regenerabile nu se limitează doar la energie. Multe agenții de presă internaționale furnizează date privind aspectele ecologice pozitive ale energiei regenerabile. O instalație eoliană (o centrală electrică fotovoltaică sau o hidrocentrală mică) de o capacitate de 500 kW (1 mln. kWh / an) previne emisiile de compuși chimici nocivi rezultate în urma generării unei cantități similare de energie electrică la termocentrale electrice pe cărbune în volum de: CO2 - 750 - 1250 de tone, dioxid de sulf - până la 8 tone, oxizi de azot - 3-6 tone și praf - până la 500 kg, cenușă - 40-70 de tone.
Este cunoscut faptul că având 2,4 % din populația lumii, Rusia dispune de 12 % din rezervele mondiale de petrol, 16 % de cărbune și 35 % de gaze , 14 % din uraniu. Acest volum de materie primă poate crea iluzia că pe rușii nu le paște pericolul crizei energetice. Dar situația energetică acută creată în unele regiuni ale Rusiei, precum și utilizarea tuturor resurselor disponibile de combustibili fosili necesită investiții financiare mari. Prin urmare toate problemele legate de dezvoltarea energiei din sursele regenerabile din alte țări sunt actuale de asemenea și în Rusia, care are proprietăți și de țări dezvoltate și de țări în curs de dezvoltare.

În linii mari, barierele și complexitățile în calea implimentării surselor regenerabile pot fi examinate în următoarea ordine: economice, psihologice, tehnice, legislative, organizatorice și informaționale. În primul rând, trebuie să depășm  bariera psihologică, psihologia umană - elementul cel mai conservator. În ciuda schimbărilor semnificative din lume și în Rusia, încă o mulțime de oameni din diferite pături sociale cred că energia regenerabilă nu este demnă de atenție și o echivalează cu o distracție exotică.

Actele juridice normative (care au fost adoptate sau sunt la etapa de dezvoltare) vor stimula producerea  energiei din surse regenerabile. Unele reglementări vizează  scopurile esențiale ale sectorului energetic din Federația Rusă, de exemplu :

Reducerea capacității energetice a economiei cu 40 % până în 2020, față de 2007.

Creșterea cantității de energie regenerabilă disponibilă cu 6-7 % din totalul surselor de generare a energiei electrice.

Creșterea ponderii surselor alternative și regenerabile de energie până în 2020 până la 4,5% în producția anuală de energie electrică.

Au fost adoptate și sunt în diferite stadii de dezvoltare alte acte normative, scopul lor principal este crearea stimulentelor pentru dezvoltarea surselor regenerabile, cum ar fi subvențiile pentru conectarea tehnologică a generatoarelor ce funcționează pe baza surselor regenerabile; calificarea furnizorilor de energie regenerabilă; sprijinirea funcționării operaționale a generatoarelor bazate pe energie regenerabilă.

6 .Investiții verzi. Este clar că dezvoltarea instituțiilor care ar sprijini proiectele de economie verde, inclusiv la o scară mondială și în limita unei țări, este o sarcină ingrată și utopică. Însă a crea un mediu propice pentru investiții cu o retea comună de parteneri și un program investițional unic nu este doar interesant, dar și necesar, dacă unul dintre obiectivele-cheie pe care le-am stabilit este aplicarea noilor metode de împrumut preluate de pe piața capitalelor internaționale din lume ca principala sursă de finanțare pentru proiecte de economie verde. Acest tip de finanțare este numit investiții verzi.
Acest sector economic trece printr- o fază incipientă a ciclului său de viață, iar acest lucru este un avantaj, deoarece este cunoscut faptul că profitul maxim vor obține organizațiile care promovează pe piețele în creștere noi tehnologii. Investitorii proiectelor verzi, fondurilor, programelor vor obține un beneficiu dublu: un profit mai mare și vor satisface nevoile industriei în protejarea naturii.

Următorul factor de crestere - sprijinul din partea statului. Guvernele din mai multe țări au început să încurajeze în mod activ inițiativele verzi și dezvoltarea programelor de stimulare a soluțiilor creative pentru a crește volumul de utilizare a energiei verzi. SUA finațează puternic dezvoltarea tehnologiilor moderne și crearea noilor locuri de muncă în industriile care asigură creșterea eficienței energetice și reduc emisiile de gaze cu efect de seră. Desigur, cu scopul de a exporta tehnologiile în țările în curs de dezvoltare, mai ales în China.

Astăzi investițiile verzi  nu sunt eficiente din punct de vedere economic, programele de tranziție la energie regenerabilă se dezvoltă datorită avantajelor fiscale și subvențiilor din partea statului. Investitorii sunt optimiști, dar interesul lor este direct dependent de stimulente de trecere la economia verde prevăzute de legislație, adică trecerea la sursele regenerabile, care sunt astăzi mai scumpe, conform  costului unui kilowatt, decât energia electrică.
 

 

 

Sursa: zeleneet.com

ABONAȚI-VĂ
Duminică, 03 noiembrie 2013 9:33
Vizualizări: 2644

Citiţi de asemenea

O gîscă salvată refuză să zboare de la bărbatul care i-a salvat viața cu mulți ani în urmă...
152
Agricultura este o parte integrantă a vieții planetei noastre. Ea oferă hrană și resurse societății noastre, dar impactu...
146
În fiecare an, în a treia zi de sîmbătă a lunii septembrie este marcată ziua mondială a curățeniei. Fundația ECODAVA s-a...
304
Singura parte solidă a corpului caracatiței este ciocul asemănător cu cel al papagalului. Restul corpului este extrem de...
494