ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Puterea vindecătoare a geometriei naturale sau calea cunoașterii lui Viktor Schauberger (+Video)

Cei mai mulți dintre noi nu sînt conștienți de faptul că în lume se întîmplă ceva neobișnuit. Lumea se schimbă. De fiecare dată ne apropiem, iarăşi, de noua frontieră a conştiinţei și a rațiunii, pentru a ne elibera de ceea de ce nu mai e nevoie. Sfîrșitul oricărei perioade indiferente are întotdeauna o decolare calitativă. Această decolare reflectă crearea invențiilor gîndirii umane nu atît culturale, cît, mai degrabă, tehnice. Aceste dispozitive acaparează mintea majorității oamenilor și introduc propriile sale corecturi în patrimoniul cultural la nivel mondial. Iar fiecare dintre aceste perioade de timp îşi are proprii Kulibini, da Vinci, Edisoni, Steve Jobs-oni. Există şi asemenea personalităţi, care sînt în umbră, pentru că nu corespund timpului lor, depăşindu-l cu mult timp. Să descoperim tăcerea misterioasă a creației uimitoare a inventatorului sistemelor ecologice și a legilor nașterii energiei vii a lui Victor Schauberger.

Chiar şi astăzi putem constata cu încredere: că tot ceea ce pînă în prezent a fost justificat din punct de vedere al științei și tehnicii trebuie lăsat în trecut. Fiecare perioadă nouă de timp, următoarea epocă cere ,fără îndoială, ceva nou, bineînțeles, un nivel mai înalt de înțelegere și de aplicare a sistemelor progresului uman. Niciun fel de elaborări ecologice, care se bazează pe metodele de dezvoltare anterioare, pe legile și principiile existente, derivate din știință, în prezent nu pot deveni viitorul nostru fericit. Toate pentru că acestea au adus atîtea nenorociri și suferințe în procesele evolutive umane. În condițiile date ale civilizației moderne, legile și principiile științei de ieri nu vor putea salva mecanismul slăbit și degradant al vieții moderne al unei persoane obișnuite pe sursa asta atît de frumoasă și statornică, dar, mai ales, perfectă din punctul de vedere al creației, care este Planeta Pămînt.

Mulți oameni s-au trezit, conştientizînd principiul nebunesc "fiecare pentru sine". Opriți-vă, faceți un pas înapoi și gîndiți-vă! Nu este absurd oare că 7 miliarde de oameni, care trăiesc pe aceeași Planetă, au crescut atît de îndepărtați unii de ceilalți, atît de străini unii pentru alţii, dar şi Planetei și naturii acesteia. Ce rost mai are să faci ceva, dacă acest lucru vă face să le întoarceţi spatele la mii, milioane de oameni - vecinii voștri din oraș, de exemplu. Acest lucru întristează ori de cîte ori te gîndești la asta. Din fericire, ceva s-a schimbat. A devenit ceva obișnuit să ne împărtășim ideile și să colaborăm, iar acest lucru deschide noi domenii pentru colaborare, asistență și ajutor reciproc. Astfel de schimbări impresionează pînă în adîncurile sufletului și sînt minunate.

A păşi în ceva nou. Cineva o face cu ușurință, de exemplu, astfel de oameni ca Viktor Schauberger, care a dedus noile legi ale ființării armonioase prin analogie cu cele naturale. Dar nevoia de a inventa o viaţă personală luxuriantă şi armonioasă cu întreaga lume, modul de viaţă propriu îl are toata lumea. Aşadar, cum poate fiecare dintre noi, fericiții locuitori ai acestei Planete albastre, să pășească în ceva nou, cum sa ne dezvoltam în "natura" noastră?

O lungă perioadă de timp, spiritualitatea a ţinut de domeniul excentricilor obsedați de ciudățenii. Ecologia a intrat în viața noastră cotidiană, relativ nu demult, căci mai devreme, s-a aflat în centrul atenției doar a naturaliștilor şi a amatorilor naturii. Dar această tendință, din fericire, s-a schimbat și ea.

Am ajuns la granița conștientului și raționalului ştiinţific. Ne-am dat seama că numai cu ajutorul gîndirii noastre conștiente ne putem îmbunătăți viața. Gîndirea se manifestă întotdeauna sub formă de inovații, invenții, în noi moduri și obiceiuri de a gîndi și de a acționa. Viktor Schauberger a propus propria cale spre noile posibilități ale realității viitoare. Pe Internet sînt prezentate lucrările acestui inventator puțin cunoscut, esența cărora se reduce la observațiile legilor fireşti ale naturii. În special, el a descoperit "punctul zero" în care, conform științei, apare diferența de temperatură asociată proceselor fizico-chimice și magnetice, care stau la baza a tot ce există. În general, acest punct este punctul începutului vieții, care proiectează mișcarea evoluției. Iar mișcarea evoluționistă duce la acţiune. Toate procesele și legile de dezvoltare Viktor Schauberger le-a prezentat sub forma unei spirale răsucite, toate elementele căreia au o formă neregulată rotunjită, prin analogie cu formele naturale. Proprietățile unui anumit întreg nu pot fi descrise prin proprietățile părților constitutive ale acestui "tot".

Viktor Schauberger nu a ales în mod accidental forma unei spirale răsucite. Aceasta a fost precedată de o respingere categorică a întregii geometrii euclidiene, pe care se bazează cele mai multe invenții, clădiri și obiecte artificiale.

Toate formele externe cunoscute științei, cum ar fi dreptunghiul, pătratul, cercul, cilindrul, liniile drepte paralele, prin analogie cu care umanitatea a construit întregul sistem de lucruri, orașe, cîmpuri, grădini, drumuri, Schauberger în teoria evoluției mișcării le-a înlocuit cu cele naturale. El susţinea că acestea nu sînt doar inexactitățile arhitecților și inventatorilor modernității, ci și cauzele problemelor psihologice ale unei persoane și limitarea gîndirii liniare a oamenilor. Iată în ce constă, de fapt, problema - că chiar și vederea umană nu este susceptibilă la o astfel de formă artificială. Doar în realitate, în natură, nu a existat niciodată așa ceva, iar pentru om aceasta este o iluzie nenaturală, care îl limitează și îl îndepărtează de perfecțiunea armoniei naturale.

Teoria proceselor evolutive ale lui Viktor Schauberger a scos la iveală faptul că noi am ajuns la o înțelegere eronată a mișcării evoluției în intervalul de la naștere pînă la înmormântare, ca la o iluzie a evoluției. Iar acum vom transfera procesele nașterii și morţii în proiecția descoperirilor științifice ale lui Viktor Schauberger. De pe urma diferenței de temperaturi apare procesul evoluției, care în sine este un produs al interacțiunii mișcărilor opuse. Mișcarea planetelor se reflectă în mișcarea corpurilor terestre. Prin urmare, este posibilă predeterminarea traiectoriei sistemelor planetare, luînd în calitate de model mișcarea particulelor elementare și invers.

Dacă vom menține în mod constant apa în stare de transformare, atunci ne vom ciocni cu un proces creativ continuu, care generează evoluția mișcării, ceea ce terminologia modernă denumește ca fiind energie. Astfel, vom apuca-o pe calea, care va vesti începutul erei bioecologice. Principiul acestei tehnologii constă în mișcarea fără frecare, care este obținut în mod natural din mișcarea naturală și care este implicat treptat în procesele ulterioare ale mișcării în spirala cicloidală.

Procesele evolutive ale lui Viktor Schauberger stau la baza descoperirii sîngelui "sacru" al Planetei și a proprietăților vindecătoare ale apei.

Argumentările proceselor evolutive complexe făcute de el se reduc la aceea că noi ne orientăm spre dimensiuni necunoscute nouă, spre esența naturii lucrurilor, spre o viață, pe care nu o putem calcula și nici prognoza. Aceasta este viața, în care mijlocul de transport și legătura cu mediul, cu sîngele Pămîntului și vieţii din jurul nostru, de la naștere pînă la moarte, este apa. Prin urmare, este necesar un echilibru de neintervenție în acest sînge "sacru" al Planetei, pentru a nu-l transforma în cel mai periculos mediu patogen al distrugerii.

Dacă o persoană nu încalcă circuitul natural al apei în armonie naturală, se formează zone vindecătoare de păduri mixte cu o reglare constantă a temperaturii (+ 4 grade Celsius), datorită schimbării apei care se evaporă. Aceste zone de vindecare sînt găsite de animalele bolnave și rănite, care vin acolo pentru a se însănătoşi sau pentru a muri fără suferinţe. Acele locuri sînt vizitate şi de către vînătorii experimentați și de taxidermiştii. Aceste "bălți pentru bolnavi" se află şi în apa însăși, un pic mai jos de locul, de unde izvorăsc izvoarele, unde temperatura de +4 grade Celsius și cursul natural al apei sporeşte energia acesteia. În urma acestor procese, apa devine proaspătă și vie, datorită emulsiei, în care oxigenul este dizolvat de hidrogen.

O astfel de mișcare vie a apei poate fi copiată de tehnică și utilizată pentru crearea noilor invenții uimitoare!

Noile forme de energie atomică, care vor preveni dezastrul de la Cernobîl vor deveni surse de viață pașnică și de energie vindecătoare pentru oameni, umplînd totul cu forță vitală. Posibilitatea unei erori, realitatea factorului uman, care provoacă o catastrofă atomică teribilă pe Pămînt, va dispărea odată şi pentru totdeauna. Fără îndoială, concentrările materiei nobile pe baza unei noi energii îl vor schimba atît pe om, cît și percepția sa culturală asupra realității.

Viktor Schauberger susține că vederea noastră nu este nici măcar în stare să vadă și să distingă minunile realității, care urmează să vină, fiind bazată pe principiile și legile mișcării evolutive descoperite de el, care acționează peste tot fără excepție.

Este posibil că dvs., cititorii ecology.md, nu v-aţi gîndit niciodată la toate cele expuse mai sus, la aceste noi descoperiri, pe care le-am expus aici succint și veți fi chiar șocați. Dar acest lucru se întîmplă. Oamenii se trezesc treptat și își dau seama cît de nebunește trăiesc în societatea modernă.

Priviţi și gîndiţi-vă, oare e ceva obişnuit, ceea despre ce am scris eu aici. Nu cred. Ceva extraordinar se întîmplă în lume...

Anna Kunţ

 

 

 

Citiţi de asemenea

Ovăzul - elixirul vieții - va pune pe picioare chiar și pe cel mai grav bolnav: rezolvă multe probleme de sănătate și ...
77
Nu se știe cum animalul a ajuns atît de departe de apă.Foca  nu avea un comportament agresiv, dar a intrat în panic...
90
Bolile oncologice sînt rezultatul acidificării organismului și sînt tratate ca toate bolile fungice, prin alcalinizare...
119
Marca de îmbrăcăminte Dich din Sankt Petersburg a hotărît să facă nasturi din cutii de aluminiu.Pentru primul lot a fost...
83