ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Roman I – singur stăpînitor al Moldovei de la munte pînă la mare
 

 

După Petru I Muşat la scaunul Moldovei vine fratele său, Roman I (1392-1394). În această perioadă, judecînd după hrisoavele acestui domnitor, se statornicesc hotarele Moldovei istorice. „Moldova se întindea în lat pînă în vremea lui D. Сantemir... din coastele de miazăzi la Galaţi către Dunăre pînă la cea despre miazănoapte la Dumbrava Bucovinei către Nistru... Spre miazăzi totdeauna au mers pînă la Dunăre, rîul cel mai mare al Europei, şi mai departe în sus pînă la gura lui, unde se varsă în Marea Neagră prin trei guri: la Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. Spre răsărit mergea hotarul ei în vremile vechi pînă la Marea Neagră... Spre miazănoapte Moldova o despărţea Nistrul de către leşi şi tătari de Oceacov... Din vechi erau ţinuturile Nistrului pînă la Hotin sub stăpînirea Moldovei şi de acolo tăia hotarul părţii acesteia drept prin Prut şi prin apa Ceremuşului... Spre apus iarăşi mult s-au lăţit Moldova de cum era în vremurile vechi..., toţi munţii cu care se închidea Moldova..., toţi munţii cu care s-au deosebit aceste două ţări (Moldova şi Ungaria) au poruncit (Ştefan cel Mare) ca să recunoască stăpînirea Moldovei... Şi apoi au tras drept o linie din obîrşia Ceremuşului şi obîrşia Sucevei, a Moldovei, a Bistriţei, a Trotuşului pînă la Milcov şi s-au pus despărţiri, hotarul între două ţări... Moldova şi Valahia acum le desparte Milcovul pe amîndouă ţările, iar partea despre miazăzi o închide Dunărea... Mejieşii Moldovei erau dinspre apus ardelenii şi muntenii, despre miazănoapte leşii, despre răsărit şi miazăzi turcii şi cu toţii aceştia au avut moldovenii multe valuri în vremea cînd îşi apărau ei slobozenia lor...”. (M. Drăghici)

Preluînd o ţară stabilă, cu rînduieli şi structuri statornicite, cu dregători pricepuţi, „împrejmuită de către Dumnezeu pe trei laturi cu ape de hotar, iar pe a patra latură cu un şir de munţi îmbrăcaţi în armura veşnic verde a codrilor de nepătruns”, Roman I avea toate motivele să se intituleze „Marele singur stăpînitor din mila lui Dumnezeu domn, Roman voievod, stăpînind Ţara Moldovei de la munte pînă la mare”.

Roman I a moştenit o ţară integră, aşezată, prosperă, în ascensiune. A rămas în istorie datorită titulaturii sale, citată, se pare, în mod obligatoriu: „singur stăpînitor de la munte pînă la mare” – extinderea teritoriului moldovenesc fiind, de fapt, opera lui Petru I Muşat.

 

 

Sursa: moldovenii.md

 

Luni, 06 august 2012
Vizualizări: 3704

Citiţi de asemenea

Există un obicei foarte bun...Un obicei vechi de mulți uitat...Obiceiul de a începe ziua cu contemplarea frumuseții...De...
190
Atracția pentru dulciuri o are majoritatea oamenilor. Dar cît de inofensiv este zahărul? Majoritatea dintre noi consum...
265
Chiar înainte de era noastră, intestinul era considerat un organ important care era comparat cu porțile paradisului sau ...
1194
În lumea noastră a devenit cu un mister mai puțin. În jungla din Cambodgia a fost găsit un oraș antic, cu numele de Mahe...
457