ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Roman I – singur stăpînitor al Moldovei de la munte pînă la mare
 

 

După Petru I Muşat la scaunul Moldovei vine fratele său, Roman I (1392-1394). În această perioadă, judecînd după hrisoavele acestui domnitor, se statornicesc hotarele Moldovei istorice. „Moldova se întindea în lat pînă în vremea lui D. Сantemir... din coastele de miazăzi la Galaţi către Dunăre pînă la cea despre miazănoapte la Dumbrava Bucovinei către Nistru... Spre miazăzi totdeauna au mers pînă la Dunăre, rîul cel mai mare al Europei, şi mai departe în sus pînă la gura lui, unde se varsă în Marea Neagră prin trei guri: la Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. Spre răsărit mergea hotarul ei în vremile vechi pînă la Marea Neagră... Spre miazănoapte Moldova o despărţea Nistrul de către leşi şi tătari de Oceacov... Din vechi erau ţinuturile Nistrului pînă la Hotin sub stăpînirea Moldovei şi de acolo tăia hotarul părţii acesteia drept prin Prut şi prin apa Ceremuşului... Spre apus iarăşi mult s-au lăţit Moldova de cum era în vremurile vechi..., toţi munţii cu care se închidea Moldova..., toţi munţii cu care s-au deosebit aceste două ţări (Moldova şi Ungaria) au poruncit (Ştefan cel Mare) ca să recunoască stăpînirea Moldovei... Şi apoi au tras drept o linie din obîrşia Ceremuşului şi obîrşia Sucevei, a Moldovei, a Bistriţei, a Trotuşului pînă la Milcov şi s-au pus despărţiri, hotarul între două ţări... Moldova şi Valahia acum le desparte Milcovul pe amîndouă ţările, iar partea despre miazăzi o închide Dunărea... Mejieşii Moldovei erau dinspre apus ardelenii şi muntenii, despre miazănoapte leşii, despre răsărit şi miazăzi turcii şi cu toţii aceştia au avut moldovenii multe valuri în vremea cînd îşi apărau ei slobozenia lor...”. (M. Drăghici)

Preluînd o ţară stabilă, cu rînduieli şi structuri statornicite, cu dregători pricepuţi, „împrejmuită de către Dumnezeu pe trei laturi cu ape de hotar, iar pe a patra latură cu un şir de munţi îmbrăcaţi în armura veşnic verde a codrilor de nepătruns”, Roman I avea toate motivele să se intituleze „Marele singur stăpînitor din mila lui Dumnezeu domn, Roman voievod, stăpînind Ţara Moldovei de la munte pînă la mare”.

Roman I a moştenit o ţară integră, aşezată, prosperă, în ascensiune. A rămas în istorie datorită titulaturii sale, citată, se pare, în mod obligatoriu: „singur stăpînitor de la munte pînă la mare” – extinderea teritoriului moldovenesc fiind, de fapt, opera lui Petru I Muşat.

 

 

Sursa: moldovenii.md

 

Luni, 06 august 2012
Vizualizări: 3731

Citiţi de asemenea

Și Pascal, și Pușkin, și Lomonosov, și Mendeleev.Dar o oarecale Lenocika de șaptesprezece ani spune: "Mă cam îndoiesc că...
70
Rezultatele sînt uimitoare!Astăzi, adesea consumăm alimente dăunătoare, prelucrate, precum și numeroase băuturi dulci și...
130
Legumele prezentate în acest articol sînt din ce în ce mai puțin prezente pe mese în zilele noastre. Dar în zadar, pen...
344
Fiecare are nevoie de momente pentru relaxare și detașare de rutina zilnică. Pentru realizarea acestui lucru, fiecare op...
196