ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Școala lui Șcetinin, mai exact liceul-internat pentru formarea complexă a copilului este un experiment exclusiv nou în pedagogie.

Particularitatea de bază a acestui experiment suficient de reușit în domeniul educației copiilor, a devenit posibilitatea de a avea acces la studii de calitate și educație în afara sistemului. Am reușit să privit cu propriii ochi puținul ce ne-a arătat angajatul direcției ce răspunde de securitate și relații cu publicul. El ne-a povestit și ne-a arătat multe lucruri. Am făcut o adevărată excursie cognitivă.

Școala academicianului Mihail Petrovici Șcetinin este o școală experimentală, generală, creată în anul 1994, în localitatea Tekos, regiunea Krasdnodar, este amplasată în apropierea pădurilor din Caucaz, lîngă munții Caucaz. Anume aici, în sînul naturii, a apărut un fenomen unic, ce nu are analogie în lume. Școala lui Șcetinin în Tekos, mai degrabă – liceul-internat pentru formarea complexă a personalității copiilor și adolescenților, are 20 de ani. Dar ea nu a existat în toți acești ani în forma ei actuală. Fiecare absolvent și elev a participat nemijlocit la formarea, schimbarea imaginii, dar și la umplerea conținutului. Însă în toți acești ani, la cîrma acestui experiment îndrăzneț stă pedagogul emerit FR, profesorul, academicianul, pedagogul-novator, Mihail Petrovici Șcetinin. În această școală fiecare copil are parte de un curs individual de studii, interacționînd facultativ cu alții copii, învățîndu-se unii pe alții diferitor științe. La etapa actuală, elevul obține singur în bibliotecă nivelul de informații pentru obiect. Apoi, odată cu întrebările și însărcinările încep interacțiunea lor cu pedagogii și profesorii. Interacțiunea copiilor în clase sau grupe are loc, reieșind din criteriile obișnuite de vîrstă, iar în baza nivelului de pregătire și a cunoștințelor. Sînt copii, care au un nivel de bază a cunoștințelor. Ei își perfecționează nivelul de predare pe cei care abia obțin cunoștințe. Aceasta înseamnă că profesorii din școala lui Șcetinin sînt și ei elevi, care își încearcă rolul de profesor.

Se știe că explicînd tema, sarcinile, noi înțelegem mai bine materialul studiat. Și aici este în vigoare regula: e puțin să înțelegeți și să aplicați, mai trebuie să-i învățați pe alții. Desigur, această calitate a cunoștințelor obținute și transmise mai departe se va întări mai bine și se va reflecta asupra examenelor, olimpiadelor și atestărilor. Dar nu această evaluare este importantă. În vizorul nostru, în primul rînd, au ajuns principiile de dezvoltare, ce formează personalitatea copilului, a mediului. Din ce se formează aceasta?

Ajungînd în excursia la această instituție unică de învățămînt, noi, jurnaliștii de la ecology.md, putem să o descriem în detalii.

La intrarea în școală, la punctul de trecere, ne-au întîmpinat doi tineri de vreo 13 ani, în camuflaj. S-au dovedit a fi elevii școlii, care erau pe post de paznici. Ei ne-au salutat și ne-au povestit cum și cînd putem ajunge la excursie pe teritoriul școlii cu aceeași vizitatori ca și noi, sub supravegherea unei persoane. Toate acestea semănau cu o plimbare destul de pragmatică a maturilor, a persoanelor cu o abordare serioasă, spre un obiect închis, aproape ca unul militar. Serviciul de securitate a școlii și ceilalți au demonstrat restricții foarte serioase pentru studierea acestei instituții unice de studii.

Așadar, toată școala constă din cîteva clădiri de diferită mărime, cu diferite etaje, la poalele munților, la natură. În unele dintre ele trăiesc și învață fetițe, în altele - băieți, separat. Totodată, raportul dintre elevii din liceul –internat al lui Șcetinin este în favoarea băieților. Numărul lor este de trei ori mai mare decît cel al fetelor. Între blocuri, sub umbra marilor copaci, noi am văzut terenuri sportive de asfalt, acoperite cu lemn. Pe unele au loc ore de lupte libere, pe altele – dansuri, careuri etc.

Admiterea în școală …

În liceul-internat al lui Șcetinin vin copii de la vîrsta de 11 ani. Ei susțin examene de admitere. E o selectare în bază de concurs, conform rezultatelor examenelor. Pentru studii sînt selectați cei mai capabili tineri. Pe un loc concurează 5,5 persoane. După selectare, copilului i se propune să trăiască vara, pînă la începerea orelor o săptămînă-două, în condițiile școlii, să se scufunde în atmosferă și să ia o decizie privind viitorul lui. Nu toți copiii sînt pregătiți de această școală, de aceea, săptămîna petrecută în pereții îi permit să depășească toate problemele.

Noi ne-am interesat de posibilitatea admiterii cetățenilor străini la liceul-internat al lui Șcetinin. Ni s-a spus că această posibilitate există. Este important să fie prezentate toate documentele necesare. Lista documentelor și cerințelor față de abiturient se precizează la administrația liceului. Printre absolvenții școlii sînt și cetățeni străini, înmatriculați cu succes ulterior în instituțiile de învățămînt superior din Rusia.

Plata …

Deoarece liceul-internat al lui Șcetinin este o instituție de stat, toate cheltuielile pentru studii, conform statutului, sînt acoperite din bugetul federal de stat al FR.

Metoda de studii…

Așadar, instruirea copiilor, precum am menționat are loc în grupe, după metoda studierii unui obiect. De exemplu, grupa de matematică, cu toate legăturile dintre discipline. În interiorul grupului, fiecare elev studiază obiectul în trei moduri: ca elev, ca profesor și ca metodist. Acest grup de matematică predă această știință altor grupuri, de exemplu, biologilor, istoricilor… Procesul de selectare a obiectelor este, la fel, unul deosebit. Sînt discipline obligatorii, dar sînt și din cele, ce formează cererea elevilor. De exemplu, recent, în școala lui Șcetinin a apărut un grup de studiere a limbii chineze. Pentru aceasta, din Krasnodar au fost invitați specialiștii, ce i-au ajutat pe tineri să exploreze acest domeniu neobișnuit.

Uneori, pentru aceasta este nevoie de a reciti un șir de cărți sau să mergeți la Universitatea din Krasnodar sau să invităm un profesor de la facultatea Universitatea din Moscova, care vine și le predă elevilor obiectele lor. Însă problema cu neînțelegrea, măcar din partea unui elev din grupă trebuie soluționată. Elevii lucrează în jurul problemei dobîndirii cunoștințelor. În final, sînt perfecționate manualele vechi și elaborate altele noi, ce creează o viziune integră asupra problemei din orice punct de vedere. Iar cel mai interesant este că toți elevii acestei școli dobîndesc cunoștințe adevărate, organizate și create de ei.

Timp de un an de studii în grupe, elevii trec programul școlii normale, pînă în clasa a noua inclusiv. Susțin examenele și primesc tabelul de note. Dacă examenul nu este susținut, atunci elevul mai învață un an. Și așa pînă cînd nu susține examenul. În anul următor are loc pregătirea de examenul unic de stat. (ЕГЭ). Mai departe urmează studiile superioare și titlurile științifice. Reiese că elevii liceului-internat al lui Șcetinin finalizează școala medie la 14 ani, iar pînă la 20 de ani deja au 2 sau 3 studii superioare.

Excursia noastră prin școală ne-a oferit-o tocmai unul dintre absolvenții liceului-internat, cu cîteva studii superioare, care lucra asupra titlului științifice și care a rămas în școală pentru a continua să fie util societății.

Cu calculatoarele …

Ne-am interesat, dacă își școală sînt calculatoare și interne, la care ni s-a spus că acest lucru este salutat. Dar de rînd cu aceasta este obligatorie pregătirea fizică și activitatea în aer liber și sălile sportive. Dansurile, coregrafia, lupte libere, meșteșuguri populare, plantarea copacilor și grădinilor, construcția și designul interiorului, munca – sînt doar cîteva dintre obiectele, ce contribui la dezvoltarea fizicului. Mișcarea e viață, iar pentru obținerea unor studii reușite acest lucru este necesar.

Ne-am interesat și despre reușita și rezultatele absolvenților în comparație cu alți tineri din școlile medii generale obișnuite.

Am aflat că elevii liceului-internat al lui Șcetinin au demonstrat cele mai bune rezultate din regiunea Krasnodar la olimpiada de limbă engleză și au obținut diplome la olimpiadele de limbă și literatură rusă. Regiunea Krasnodar este mare, iar concurența este înaltă.

În școala lui Șcetinin elevii trăiesc și învață. Este modul lor de viață, iar școala este habitatul pe care îl creează. În creează prin gîndurile lor, cu mîinile lor, cu atitudinea, cu înțelegerea procesului de studii. Creînd ansambluri și mergîn în turnee cu concertele, în expediții în Altai, elevii școlii lui Șcetinin creează acel mod de viață, ce contribuia la formarea loc ca personalități.

Unul dintre principiile de bază a pedagogiei lui Șcetinin este dezvoltarea spirituală a omului. Dragostea față de apropiat și dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de Patrie. Spiritualitatea nu se declară la nivel de reguli și morală, ci se demonstrează pe propriul exemplu.

Problema adolescenților se soluționează …

Faptul că în școală sînt primiți copii începînd cu 11 ani, vorbește despre orientarea concretă asupra vîrstei de adolescență a elevilor. Adică, este o specializare pe particularitatea educației și formării adolescenților. Este o perioadă foarte importantă și grea pentru părinți, care necesită și mai multă răbdare, înțelegere, atenție și abilități pedagogice.

Probabil de aceea, această formă a liceului-internat a devenit un factor strategic al abordării calitative a educației moderne a adolescentului. În școlile unde copiii trăiesc, timpul pentru studii devine mai eficient, în al doilea rînd, sarcinile educației sînt soluționate altfel. Lucrurile importante, principiale, pentru care noi deseori nu putem găsi cuvinte, în școala lui Șcetinin sînt explicate într-un nou limbaj, construit pe baza încrederii în ceea ce spui. Copii, mai ales adolescenții au nevoie de încrederea în ceea ce fac. Și aceste cuvinte trebuie să le rostească cel care știe exact, care este respectat, care are autoritate, asistent și prieten. Nu de pe poziții de sus sau de jos, dar de pe poziții de egalitate, a celui care realizează ceva.

Singurul lucru ce ne îngrijorează puțin este că acest experiment pedagogic reușit nu are analogie nici în Rusia, nici în alte țări. Se impune următoarea concluzie – acest fenomen unic, creat de profesorul din FR, academicianul, pedagogul-inovator Mihail Petrovici Șcetinin, nu a fost repetat de nimeni și el se ține exclusiv pe carisma și capacitățile lui personale. De ce nu-i reușește nimănui să reproducă această minune și ce va fi cu această școală în viitor, în momentele cînd lipsește claritatea și sistematizarea. Posibil că sînt niște temeri zadarnice privind instabilitatea sistemului construit, dar posibil acestea au o logică și un adevăr.

Anna Kunț

Школа Щетинина, точнее лицей-интернат для комплексного формирования личности ребенка – эксперимент исключительной новизны в педагогике

Школа Щетинина, точнее лицей-интернат для комплексного формирования личности ребенка – эксперимент исключительной новизны в педагогике

Школа Щетинина, точнее лицей-интернат для комплексного формирования личности ребенка – эксперимент исключительной новизны в педагогике

Школа Щетинина, точнее лицей-интернат для комплексного формирования личности ребенка – эксперимент исключительной новизны в педагогике

Citiţi de asemenea

Oare într-adevăr prin activitatea sa vitală omul influențează atît de mult planeta, încît este capabil să-i schimbe cicl...
85
Astăzi problemele climatice alarmează întreaga planetă. Se schimbă clima, temperaturile cresc întruna și asta amenință î...
82
Întîmpinarea Anului Nou în așezarea ecologică Sceastlivoe schastlivoe.com este întotdeauna un eveniment frumos de mai mu...
84
Petrecerea Vechiul An în așezarea ecologică Sceastlivoe schastlivoe.com, s-a desfășurat ca întotdeauna distractiv și int...
71