Warning: getimagesize(/var/www/clients/client6/web15/web/web/pics/2013//09/ecoset_obzor.jpg): failed to open stream: ��� ������ ����� ��� �������� in /var/www/clients/client6/web15/web/engine/View.php on line 171
Sinteza așezărilor ecologice. II
ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Sinteza așezărilor ecologice. II
 

 

Experiența din Rusia și țările CSI

În Rusia, în practica sovietică de planificare urbană, o atenție deosebită i-a fost acordată înverzirii oraşelor. În acest sens au fost rezolvate şi problemele ecologice: planurile generale ale oraşului Moscova, proiectate în anii 30-70, au implementat conceptul de "zone verzi" situate în teritoriul oraşului; "spaţiul diametral ocupat cu corpuri de apă şi plantaţii verzi" în orașul Minsk , etc. În Siberia a fost realizată o abordare "oraș situat într-o pădure", de exemplu, orăşelul academic din Novosibirsk, Usti- Ilim, Angarsk , Divnogorsk și în alte orașe. În general, până în anii 80 problema ecologizării se reducea la înverzirea zonei urbane și eliminarea emisiilor nocive în urma întreprinderilor industriale .Începutul anilor 80 a fost marcat de o nouă etapă în înțelegerea problemei. În orașul Puşcino din regiunea Moscovei, oamenii de știință au început să dezvolte programul "Ecopolis", la care au participat activ savanţii în domeniile biologic şi ecologic. Conform conceptului programului,"Ecopolis" este o aşezare de tip nou, care se dezvoltă împreună cu procesele naturale. Eforturile principale au fost depuse pentru a perfecţiona baza naturală a oraşului – peisajele urbane şi cele naturale. În plus s-a format mediul social urban, s-au desfășurat activități educaționale și de informare în rândul populației. Evenimentele notabile în domeniul construcţiilor urbane nu s-au observat. Programul continuă să se dezvolte şi în prezent. Din mijlocul anilor 90 se aplică în practică un proiect internațional "Orașe ecologice din viitor". Proiectul este dezvoltat de către Institutul de Cercetare şi Proiectare din Sankt-Petersburg în colaborare cu organizațiile speciale din Germania. În cadrul acestui proiect sunt realizate activități în vederea ecologizării orașelor istorice din Rusia, cum ar fi Tobolsk, Kirişi, Tihvin, etc. Conceptul de ecologizare care stă la baza proiectului în general se acordă cu tendințele globale spre o dezvoltare durabilă a așezărilor umane. Proiectele finalizate de eco-sate sau eco-renovări ale construcţiilor existente în sensul modern al problemei în Rusia și țările CSI încă nu există . Dar un număr de organizații specializate în construcția locuințelor ecologice s-au apropiat temeinic de crearea lor. La începutul anilor 90 în Novosibirsk, se dezvoltă programul "Eco-casa". Scopul programului constă în schimbarea construcţiei tuturor locuințelor individuale din regiunea Novosibirsk în edificarea caselor energetic eficiente, ecologice și în același timp a începe reconstrucția clădirilor existente, folosind tehnologiile prietenoase mediului înconjurător. Programul prevede construirea caselor individuale proiectate după principiile arhitecturii durabile. În conformitate cu conceptul propus, locuința ecologică este o casă prietenoasă mediului înconjurător, confortabilă, foarte caldă, individuală sau anexată la alte case, cu un teren. Eco-casele sunt dotate cu sistemul de încălzire individual care în afara sistemului de încălzire convenţional foloseşte încălzirea solară a apei pentru uz casnic. Toate deşeurile organice sunt reciclate în îngrășământ cu ajutorul bioreactoarelor și sunt folosite pentru fertilizarea solului pe lângă casă. Analiza experienței tradiţionale și a realizărilor tehnologiei moderne a permis să determinăm eco-casa ca un sistem capabil să crească resursele ecologice mai repede decât ecosistemul natural.

Republica Belarus de asemenea are un program de construcţie a eco-locuințelor. În aşezarea Zanoroci au fost construite 18 case, fiecare pentru o singură familie, cu un cadru de lemn și pereții realizaţi din lut şi paie care corespund standardelor internaţionale foarte stricte. Aici se presupune de a realiza principiile dezvoltării durabile la nivelul locuințelor individuale. Casele sunt proiectate pentru păturile de populație cu venituri mici. Se planifică construcţia eco-satelor cu 20-40 de case, dotate cu un sistem alternativ de alimentare cu energie electrică. Pentru climatul urban sunt specifice temperaturi ridicate, umiditatea scăzută, supraîncălzirea în timpul verii, poluarea cu gaze, fum, nivelul ridicat de zgomot și de radiații electromagnetice. Îmbunătățirea micro-climatului și a stării atmosferei urbane cu ajutorul peisajului se efectuează prin crearea capcanelor solare, încălzirea suplimentară a caselor de locuit, ridicarea nivelului de umiditate, crearea locurilor umbrite în timpul verii , izolarea teritoriilor împotriva vântului, gazelor, zgomotelor, organizarea mediului psihologic confortabil . Utilizarea la maxim a terenului natural în construcţia aşezărilor ecologice, schimbarea minimă a peisajului naturii din jur. Utilizarea plantelor specifice comunității ecologice existente. Reducerea cultivării plantelor importate. Creșterea numărului de specii într-o zonă (policultură) pentru a crea un peisaj durabil. Sprijinul recoltelor durabile în agricultură cu ajutorul policulturii și prin salvarea "buruienilor". Folosirea peisajului pentru tratarea apelor uzate și reciclarea deșeurilor. Luarea în seamă a caracteristicilor speciale ale solului. Reducerea suprafeței impermeabile - asfalt și beton. Utilizarea gradului de pregătire psihologică a oamenilor pentru a lucra pe pământul (" boom-ul suburban") . Peisajul urbanizat și natural devine un tot unitar.

 

Principiile de bază ale organizării eco-satelor

 

Trei legi fundamentale care guvernează natura:

  1. În natură produsele de descompunere acționează în mod constant în cadrul unui ciclu închis pentru a furniza alimente altor sisteme cu un consum minim de energie și al materialelor. Fiecare american produce de două ori mai multe deșeuri industriale și menajere decât greutatea sa și într-o săptămână - o jumătate de tonă de gaze, inclusiv dioxidul de carbon , care nu se întoarce în produsele alimentare pentru el sau alte creaturi vii .
  2. Natura folosește numai energia solară. Aceasta este singura sursă de energie adusă din afara sistemului nostru închis. Prin urmare, consumul ireversibil al energiei în industria noastră nu trebuie să depășească nivelul de energie de intrare .
  3. Natura rămâne stabilă și durabilă datorită biodiversității și nu tolerează o producție de masă uniformă.

 

În baza acestor trei legi pot fi formulate caracteristicile esenţiale care ar trebui să fie inerente localităților ecologice:

  • Așezări durabile Aşezarea ar trebui să fie durabilă, adică să existe pe termen nelimitat în condiţiile de auto-organizare și auto-aprovizionare.
  • Eliminarea inofensivă a deșeurilor, reciclarea apei, utilizarea energiei solare și a biomasei, menținerea diversității biologice, crearea peisajelor durabile, etc.
  • Aşezarea nu ar trebui să depindă de activitățile de exploatare anti-ecologică în alte părți ale societății și ar trebui să ia în considerare toate aspectele importante ale vieţii, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă .

 

Activitatea umană este integrată în mediul natural în condiţiile de siguranţă

Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui principiu este idealul de egalitate între om și alte forme de viață în care omul nu încearcă să domine natura, ci își găsește locul potrivit în ea. Un alt principiu important este utilizarea ciclică a resurselor materiale, în loc de abordarea liniară (a utiliza o singură dată și a arunca pentru totdeauna), specifică societății industriale Acest lucru conduce la utilizarea surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, etc. ), în loc de combustibilii fosili; compostarea deșeurilor organice, care prin acest mod se întorc în pământ, în loc de a supraîncărca gunoiştele și staţiile de epurare; tratarea apelor uzate; neîntrebuințarea substanțelor otrăvitoare și dăunătoare; cultivarea speciilor de plante indigene. Al patrulea principiu recunoaște că eco-satele sunt comunități umane care nu pot fi reuşite fără sănătatea adevărată a locuitorilor. Sănătatea umană include o dezvoltare echilibrată și holistică a tuturor aspectelor vieții umane - fizic, emoțional, mental și spiritual. Dezvoltarea sănătoasă necesită o expresie nu numai în viața indivizilor, ci și în viața comunităţii în general. Acest principiu își găsește expresia în economie, management și toate relațiile publice.

Toate caracteristicile activităţii umane ar trebui să fie prezentate într-o proporție echilibrată : cazare, recreare, viața socială și comerț . În contrast cu aşezarea ecologică, majoritatea localităţilor moderne din lumea industrială depăşesc nivelurile în care oamenii se simt confortabil. Conceptul de aşezare ecologică înlocuiește dimensiunile mari și specializarea funcțiilor cu integrarea în limite rezonabile, astfel încât localitatea ecologică devine o amprentă a întregii societăți în miniatură.

 

 

Sursa: ecohouse.lv

 

Miercuri, 11 septembrie 2013
Vizualizări: 3265

Новости наших партнеров

Citiţi de asemenea

Viața este plină de sens, chiar dacă poate părea dintr-o parte incompletă.- Doi chinezi în ultimii 12 ani sădesc copaci ...
6
O femeie care coace pîine fără drojdie mai mult de doi ani, a împărtășit rețeta pentru maia cu mulți prieteni și cunoști...
149
Lui Ion Ceban i s-a dat pe gust mersul cu bicicletă. Astfel, pe două roți, acesta a mers în această dimineață să inspect...
24
Satul Muvîr din raionul Igrinsk nu cu mult timp în urmă, pur și simplu nu exista pe hartă. Recunoscut ca fiind neprofita...
100