ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Site-ul www.moldovenii .md sărbătorește cea de-a zecea aniversare

Astăzi site-ul www.moldovenii.md, dedicat studiului, conștientizării și promovării adevăratei istorii și culturii a Moldovei, precum și a civilizației moldovenești în ansamblu, împlinește zece ani. Cu acest prilej, site-ul moldovenii.md a adresat un mesaj prietenilor săi.

”Stimați prieteni,

Pe 7 aprilie proiectul www.moldovenii.md își sărbătorește cea de-a zecea aniversare. În tot acest timp popularitatea site-ului a crescut cu rapiditate, ca astăzi site-ul să înregistreze lunar mai mult de 200 000 de utilizatori unici din întreaga lume.

Cu fiecare lună, numărul lor este în creștere, ceea ce indică interesul tot mai sporit față de proiectul nostru.

În afară de faptul că proiectul nostru este o enciclopedie on-line a Moldovei, ea poate fi considerată cu adevărat Ideea națională a moldovenilor.

Și nu doar a moldovenilor! Sîntem convinși că odată ce vor studia proiectul www.moldovenii.md, mulți locuitori ai României și ai altor țări, care se consideră români (urmași ai romanilor), vor cădea pe gînduri referitor la originea și denumirea poporului nostru, argumentate istoric, dar și referitor la rădăcinile și simbolurile lui, adevărata proveniență a limbii și culturii sale remarcabile.

Sîntem siguri că mulți dintre reprezentanții altor grupuri etnice, a celui slav (dar și ai altora) ale căror strămoși au locuit timp de mii de ani, alături de moldoveni, formînd o istorie, dar și niște valori culturale comune, vor percepe Ideea națională a moldovenilor ca pe a lor proprie și vor completa rîndurile susținătorilor activi ai dezvoltării acesteia.

De menţionat că în perioada de timp, care s-a scurs de la începutul apariţiei ideii proiectului a fost realizat un volum mare de lucru, în special, a fost colectat un volum impunător de informaţii, referitoare la poporul nostru și la țară. Au fost adunate şi continuă a fi acumulate artefacte și documente istorice despre: civilizațiile străvechi din regiunea noastră, Statul moldovenesc, patrimoniul cultural al etniei moldoveneşti, dar şi al altor etnii din Republica Moldova. Practic toate compartimentele site-ului sînt de autor, fiind unice în felul său. Toate sînt elaborări ale colectivului proiectului.

A fost creată o bază unică de date: arhive video și foto, colecţii de documente istorice, informații despre orașele și satele Moldovei și multe altele. Sub patronajul site-ului www.moldovenii.md s-au desfăşurat şi vor fi organizate în continuare concursuri cultural-educaționale și de popularizare a ştiinţei, vor fi reînviate proiecte muzicale și meşteşugurile populare.

Sîntem mîndri, n special, de faptul, că în proiect, au fost aduse pentru prima oară dovezi concludente ale continuităţii etnice, lingvistice, antropologice și genetice ale unui popor strîns înrudit timp de milenii pe teritoriul Moldovei istorice. Istoricii noștri au dovedit în mod cert că moldovenii (și românii), purtătorii unei limbi şi culturi vechi, deţinători ai tradițiilor și obiceiurilor nu provin şi nici nu puteau să-şi tragă obîrşia de la populația Imperiului Roman ‒ multilingvă, neeterogenă din punct de vedere cultural și etnic.

Am publicat Dicționarul rus-moldo / român, anunțat încă în anul 2011.


Am încercat să vă demonstrăm, în ce condiții istorice a fost comisă greșeala la determinarea denumirii limbii, națiunii și statului România la mijlocul secolului al XIX-lea. Ne propunem să începem să corectăm această eroare în interesul popoarelor României și Republicii Moldova, expunînd aici rațiunea necesității acestor schimbări.

În acest proiect am încercat să formulăm principiile de bază, care-l caracterizează pe moldoveanul etnic, a fost propus Crezul ‒ un set de reguli, pe care ar trebui să le urmeze acei, care se consideră a fi etnici moldoveni.

Purtăm un dialog permanent cu societatea civilă și comunitatea științifică cu privire la dezvoltarea on-line a proiectului moldovenesc.

Am stabilit legături cu diaspora moldovenească din străinătate. Acordăm o atenție deosebită dialogului cu compatrioții noștri, străduindu-ne să vă povestim despre realizările și doleanțele moldovenilor din întreaga lume. În acest scop, am lansat ciclul de emisiuni "Mîndriți-vă că sînteți moldoveni", dedicat diasporei moldovenești.


Cu prilejul aniversării de 120 de ani de la crearea artei cinematografice am lansat ciclul emisiunilor dedicate filmului moldovenesc.

Un ciclu aparte de emisiuni le-am dedicat omului-tradiție, gîndirii și filozofiei lui. În acest sens, încercăm să aducem în discuție rolul marilor personalități moldovenești, dar și problemele conceptuale și principiile care-i sînt proprii omului-tradiție și societății tradiționale.

Evenimente importante din istoria țării noastre, cultură, diasporă, sport etc. sînt reflectate la compartimentele respective ale rubricii "Știri din Moldova". Cea mai mare parte din știrile publicate le permit cititorilor noștri să afle mai multe despre moldovenii celebri, despre cele mai importante evenimente care au intrat sau vor intra în istoria țării noastre și despre care va vorbi nu doar o generație de moldoveni.


Călătorim împreună cu cititorii noștri prin locurile pitorești ale țării noastre, publicînd materiale foto și video la compartimentul "Natura și Turismul Moldovei" și "MoldoGrafia".


Prietenii site-ului moldovenii.md ne bucură cu articolele, fotografiile și videoclipurile, pe care le transmit spre publicare la redacție. Special pentru ei a fost creat subcompartimentul de știri "Rubrica vizitatorilor-autori".


Dezvoltăm în mod constant Pagina Copiilor a site-ului moldovenii.md. Menționăm printre publicațiile recente: materialele despre Internet, adresat atît părinților, cît și copiilor. Sperăm să-i convingem pe oamenii de diferite generații să folosească în avantajul lor cele mai bune realizări ale lumii moderne. La acest compartiment puteți găsi sfaturi utile pentru părinți, profesori, copiii cum să se comporte corect pe Internet, pentru a evita, respectiv, problemele.

Într-un cuvînt, am reuşit să realizăm, după părerea noastră, o mulțime de lucruri importante și utile, care ne ajută să ne afirmăm drept o comunitate etnică unitară de moldoveni şi totodată să propulsăm în întreaga lume o puternică percepție pozitivă a lumii înconjurătoare, să familiarizăm oamenii din diferite țări cu cultura moldovenească bogată şi străveche, să păstrăm patrimoniul cultural şi istoric al strămoșilor noștri, să promovăm imaginea pozitivă a Republicii Moldova și a cetățenilor ei în întreaga lume.


Cu respect, echipa proiectului moldovenii.md.”

ABONAȚI-VĂ
Miercuri, 07 aprilie 2021 13:25
Vizualizări: 1090

Citiţi de asemenea

YMCA Moldova are două HUB-uri care prestează servicii pentru refugiații ucraineni, unul din ele este amplasat în cadrul ...
72
YMCA Moldova a acordat pachete cu produse alimentare pentru 70 de refugiați ucraineni care sunt adăpostiți de familii de...
72
Primele produse cu canabis fabricate pe teritoriul Republicii Moldova fac senzație la nivel mondial.Crema cu canabis pen...
260
Organizația Particulară de Pază CHESTOR - Security a devenit cîștigătoarea Concursului Național al Mărcilor Recunoscute ...
244