Surse alternative de energie la Florești (+Video)

/ Vizionări: 4350

Surse alternative de energie la Florești (+Video)

Sub presiunea crizei economice mondiale, piaţa energetică din Moldova a cunoscut o dezvoltare alertă în sensul diversificării surselor obţinerii energiei. Noi tehnologii care permit sporirea eficienţei consumului de energie şi reducerea pierderilor au fost preluate din state vest-europene precum Germania sau Polonia.

O linie de producţie de brichete din paie a fost recent deschisă la Floreşti de către antreprenorul Iurie Tanasov. Acest fapt marchează începutul utilizării pe scară largă în regiune a combustibililor din biomasă.

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare in Moldova sprijina producerea energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole.

Noi locuri de muncă sînt create în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local, astfel contribuind la asigurarea de noi surse de venit și la reducerea şomajului.

Perversiunea europeană în căutarea surselor alternative de energie (Video)
Perversiunea europeană în căutarea surselor alternative de energie (Video)

În zilele noastre încalzirea cu gaz costă foarte mult, iar oamenii optează pentru încalzire cu lemne sau cărbune. Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic al ţării, în mare combustibili fosili, fiind asigurat din importuri.

Recentele studii au arătat că una din cele mai sigure și ușor accesibile surse alternative de energie este biomasa, în special paiele şi alte deşeuri cerealiere. Anual, pe cîmpurile noastre rămîn 700 de mii de tone de paie, cantitate echivalentă, sub aspect energetic, cu 250 milioane metri cubi de gaze naturale sau cu circa 25 la sută din consumul anual al ţării. Eficienţa energetică în Moldova este de 2,6 ori mai joasă decît în Uniunea Europeană, ceea ce echivalează cu pierderea a cca. 600 milioane dolari anual.

Pe toate casele municipale din Australia vor fi instalate baterii solare
Pe toate casele municipale din Australia vor fi instalate baterii solare

 

 

 

 

Sursa: moldovenii.md