ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

UE şi ONU au lansat în Moldova un proiect de stimulare a producerii de energie termică din paie pentru sporirea securităţii energetice a ţăriiUE şi ONU au lansat în Moldova un proiect de stimulare a producerii de energie termică din paie pentru sporirea securităţii energetice a ţării

 

 

În Moldova a fost lansat proiectul „Energie şi biomasă”, costul total al căruia este de 14,56 milioane de euro, fonduri venite din partea Uniunii Europene şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care prevede creşterea nivelului de utilizare în republică a energiei din surse regenerabile, în special din paie, în vederea sporirii securităţii energetice a ţării. Potrivit ministerului Economiei al Republicii Moldova, proiectul se va desfăşura pînă în anul 2014. Pentru implementarea acestuia Uniunea Europeană va aloca 14 milioane de euro, iar PNUD va contribui cu 560 de mii de euro. Se preconizează ca în urma implementării acestui proiect, în următorii patru ani în Moldova va creşte simţitor consumul de energie din surse regenerabile. Peste 130 de grădiniţe, şcoli, centre medicale, alte instituţii publice rurale şi peste 500 de gospodării casnice vor fi încălzite cu energie produsă din biomasă, în special din paie de grîu şi alte deşeuri cerealiere.

Potrivit reprezentanţilor guvernului, proiectul „Energie şi Biomasă” este în prezent cea mai ambiţioasă iniţiativă în domeniul promovării energiei regenerabile în Moldova. Proiectul va contribui la sporirea securităţii energetice, la crearea unor pieţe funcţionale ale tehnologiilor şi combustibilului pe bază de biomasă, la crearea de noi locuri de muncă şi la acumularea de noi surse de venit la nivel local şi regional. Conform spuselor viceministrului Economiei, Ilarion Popa, Moldova este dependentă de importurile de energie, din care cauză identificarea de noi surse energetice este o prioritate pentru Guvern. Potrivit lui, fiind o ţară preponderent agrară, cea mai accesibilă şi potrivită sursă de energie este biomasa. Viceministrul a subliniat, că Guvernul Moldovei şi-a asumat angajamentul de a reforma sectorul energetic prin sporirea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie şi atragerea de investiţii în domeniu. Strategia energetică a ţării prevede ca, pînă în 2020, energia regenerabilă să constituie 20% din totalul energiei consumate. De remarcat că peste 95% din necesarul energetic al ţării este asigurat din importuri. Totodată, Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, care este, deocamdată, neexploatat.

Studiile recente au arătat că una dintre cele mai sigure şi uşor accesibile surse alternative de energie sînt paiele şi alte deşeuri cerealiere. Anual Moldova produce, în medie, 700 de mii de tone de paie care fac posibilă generarea a circa 700 de milioane KWh de energie termică pe an. Conform declaraţiei făcute de către şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schuebel, la evenimentul de lansare a proiectului, energia regenerabilă joacă un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a altor forme de poluare a mediului, contribuind, totodată, la diversificarea şi sporirea securităţii energetice şi implementarea tehnologiilor verzi în industrie. Potrivit lui, Uniunea Europeană şi-a propus ca, pînă în 2020, circa 20% din totalul energiei folosite în UE să fie din surse regenerabile. Şeful Delegaţiei Uniunii Europene a menţionat, că acest cadru european urmează să ajute fiecare ţară să se îndrepte spre surse mai sigure de furnizare a energiei.

Dirk Schuebel a dat asigurări că atît Uniunea Europeană, cît şi alţi donatori sînt gata să ofere Moldovei asistenţă, în scopul diversificării surselor energetice. Potrivit lui, ca rezultat al implementării proiectului, Moldova va dispune de un sistem sigur şi durabil de furnizare a energiei din surse regenerabile în peste 130 de comunităţi rurale selectate, cu potenţial de replicare în toată ţara. Pe lîngă aceasta, numeroase instituţii publice rurale şi gospodării casnice îşi vor spori confortul termic şi vor economisi bani la plata energiei consumate, iar antreprenorii locali producători de cereale şi furnizorii de echipament tehnic vor beneficia de noi oportunităţi de afaceri. Se preconizează că proiectul va permite sporirea veniturilor şi reducerea sărăciei în sate. Energia produsă din biomasă va reduce dependenţa Moldovei de importuri, va spori securitatea energetică a ţării. Costurile acesteia sînt mai mici, ea stimulează dezvoltarea economiei locale şi a comunităţilor, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă.

 

 

Sursa: noi.md

Citiţi de asemenea

Chiar înainte de era noastră, intestinul era considerat un organ important care era comparat cu porțile paradisului sau ...
1008
În lumea noastră a devenit cu un mister mai puțin. În jungla din Cambodgia a fost găsit un oraș antic, cu numele de Mahe...
361
De Ziua Mondială a curățeniei, într-un oraș a avut loc o acțiune: trecătorii aruncau gunoiul într-o grămadă de pe trotua...
475
Fotografii de natură sălbatică în fiecare zi fac fotografii amuzante, fascinante și, uneori, chiar înfricoșătoare.Ei ne ...
386