ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Vasilie Petrov: «Răspunsul nostru la OMC – moşiile familiei»
 

Crearea unei economii noi va începe cu conştientizarea caracterului dezastruos al dezvoltării tehnocratice în societate și schimbarea conceptului de colonizare a populaţiei.

În Duma de Stat a fost înaintat spre examinare un proiect de lege privind moşiile familiei, care garantează alocarea câtorva hectare de pământ la fiecare familie rusă. Potrivit unuia dintre autorii proiectului de lege,Vasilie Petrov, crearea în masă a moşiilor familiei va permite statului să mențină controlul asupra teritoriului şi va contribui la rezolvarea problemei de păstrarea identității, limbii, culturii, fondului genetic al poporului rus, conservarea și consolidarea familiilor, nașterea copiilor sănătoși și educarea lor pe valori ale culturii ruse. Într-un articol scris pentru Business online, Vasilie Petrov oferă o argumentare detaliată pentru un astfel de experiment social major.

 

Vasilie Petrov

 

În interesele cui acţionează guvernul rus?

 

 

Rezultatele preliminare ale dezvoltării economiei ruse după intrarea în Organizația Mondială a Comerţului au demonstrat în mod clar că participarea întreprinderilor agricole și industriale ruse în cadrul OMC este neprofitabilă pentru ţară. Pe fundalul mărfurilor ieftine de import, întreprinderile naţionale au înregistrat o reducere a producției și a profiturilor în urma vânzărilor. La această concluzie au ajuns participanţii la masa rotundă, care a avut loc pe 20 iunie, la Duma de Stat a Federației Ruse. La masa rotundă au participat şefii comisiilor competente ale Dumei de Stat, deputați, reprezentanți ai întreprinderilor agricole și industriale, analiști, oameni de știință și experți în domeniul economiei.

Dezbateri aprinse între adversarii și susținătorii OMC au arătat că producătorii ruși nu sunt competitivi față de majoritatea producătorilor străini, costul producției și serviciilor la ei aproape întotdeauna este mult mai mic decât costul mărfurilor ruse. În aceste condiții, concurența producătorilor ruşi cu producătorii străini mai devreme sau mai târziu se termină în favoarea celor din urmă. Ca urmare, întreprinderile agricole și industriale din Rusia sau intră in faliment sau se supun proprietarilor de peste mări şi corporațiilor transnaționale, precum și politicilor economice promovate la nivel mondial.

 

Василий Петров: «Наш ответ ВТО – родовые поместья»

 

Cine are grijă de interesele familiei?

 

 

Agricultura rusă nu se limitează cu complexul agro-industrial, deoarece în prezent în Rusia, 62% din produsele agricole sunt cultivate de locuitorii rurali. Acest fapt devine și mai răsunător, dacă se va clarifica faptul că aceste 62% din produsele agricole sunt cultivate pe doar 2% din terenurile agricole, alte suprafeţe pur şi simplu degradează.

Însă problema dată de asemenea nu a fost ridicată de nici unul dintre participanții la masa rotundă. Nici unul dintre ei nu a examinat economia Rusiei din punct de vedere al intereselor și nevoilor familiei. Fiecare a vorbit despre concernul său sau ramura sa și a deplâns declinul producției, adică, pierderea profiturilor proprii. Nici unul dintre participanții la masa rotundă nu a vorbit despre natura, din resursele căreia se produc toate mărfurile și se satisfac toate nevoile umane.

Singura concluzie la care eu am ajuns în urma acestei discuţii: participanții la comunitatea de afaceri sunt atât de copleșit de problemele curente şi fluxul de informații de natură pur economică, că pur și simplu nu sunt capabili să-şi elibereze gândurile pentru a înțelege aspectele non-economice ale economiei și agriculturii ruse, precum și motivele degradării în Rusia și în întreaga lume.

 

Calea Rusiei în armonie cu legile naturii

 

 

Deoarece creșterea economiei în oricare stat astăzi este limitată de restrângeri de caracter ecologic, de rezervele resurselor naturale, capacitatea biosferei de autoepurare și capacitatea economică, în general, politica economică a statului (în funcție de obiectivele dorite ale dezvoltării sociale și sistemul de valori dominante în societate) capătă un caracter eco-creativ sau eco-distructiv. Codul cultural și spiritual profund al civilizației, puțin subordonat impactului politic sau economic, influenţează supra dezvoltării economiei naționale şi poate afecta politica economică a statului în sens de:

- refuz la creşterea continue a nevoilor culturale și spirituale în favoarea nevoilor materiale prin utilizarea tot mai intensă a resurselor naturale (civilizația occidentală);

- refuz la creşterea continue a nevoilor materiale în favoarea nevoilor spirituale (civilizația orientală);

- satisfacerea maximă a cerinţelor materiale biologic determinate şi creşterea productivității biologice a Pământului pe baza cunoștințelor, tehnicilor și tehnologiilor noi (civilizația rusă).

Creșterea și îmbunătățirea continuă a producției naționale în întregul spectru al nevoilor datorită creșterii productivității biologice a Pământului este calea specială a Rusiei, care poate extinde posibilităţile ecologice ale societății ruse și ale omenirii în întregime.

 

Întoarcerea la pământ trebuie să fie profitabilă

 

La baza acestui model de dezvoltare economică stă agricultura ecologică, care se bizuieşte, în primul rând, pe legile naturii. Aceste legi sunt simple: energia vie şi radiantă a soarelui este transformată de plante în materie organică, care devine hrană pentru animale și oameni. După încheierea ciclului său de viață în cadrul ciclului biologic, materia organică moare, putrezeşte și se transformă în sol. În baza acestei legi putem crește productivitatea biologică a pământului și asigura oamenii de pe planetă cu alimente, apă, materii prime și aerul. Acest lucru presupune:

a) vegetația absoarbă cât mai multă energie solară care ajunge la Pământ, iar acest lucru necesită să creștem densitatea stratului vegetal al Pământului;

b) în cadrul ciclului biologic al biosferei creşte biodiversitatea și populaţia regnului animalier de pe Pământ, numărul și durata lanțurilor biologice, utilizarea naturii sălbatice devine cât mai rațională;

c) cât priveşte geologia, trebuie să învățăm să utilizăm toate produsele rezultante din ciclul materiei biosferei (sol, sapropel, etc.).

Le etapă de tranziție la agricultura ecologică provocarea constă în trezirea la producătorii agricoli şi cetăţeni care sunt proprietarii terenurilor unui interes economic direct pentru creșterea masei de spațiu verde, creșterea biodiversității și densităţii populației de animale de pe pământ, îmbunătățirea solului; iar legislația funciară, ecologică și financiară ar trebui să sprijine aceste acţiuni. Principalele resurse ale statului trebuie să se concentreze pe faptul ca fiecare familie rusă și societatea în general să fie cointeresate în înverzirea deşertului, creşterea pădurii în stepe; să mărească de sute sau mii de ori suprafața plantațiilor pomicole, de fapt, să restabilească Gradina Edenului pe pământ. Acest lucru ar trebui să devină principala politica agrară şi funciară a statului.

Astfel, politica economică a Guvernului orientată la nivelul național implică trecerea activității economice a populației și principalelor structuri economice ale statului din sfera extracţiei resurselor naturale vii și procesarea lor în materia non-vie în sfera activităţii creative pentru restabilirea resurselor naturale și sporirea biodiversității și posibilităţilor biologice ale planetei, pe baza unor cunoștințe, tehnici și tehnologii noi.

 

Toţi – în moşieri!

 

Dezvoltarea noii economiei ruse, cu o bază solidă reprezentată de agricultura ecologică, va începe cu înțelegerea malignităţii societății tehnocratice și schimbarea conceptului de stat privind colonizarea populaţiei. Reședința compactă a oamenilor în metropole, localităţi și orașe (urbanizare), necesară în secolul XX pentru a realiza programul URSS de industrializare, în epoca noilor amenințări cu care se confruntă civilizația rusă, ar trebui să fie înlocuită cu dispersarea oamenilor prin tot teritoriu al statului. Agricultura industrială care a dat naștere la problemele monstruoase de mediu va începe să cedeze la agricultura tradiţională rusă de tip conac sau moşie. Deoarece viaţa pe terenul propriu cu o suprafaţă ecologic adecvată (1-2 hectare) cel mai eficient satisface nevoile familiei.

Astfel de moşii sunt deja construite de cetățenii ruși în întreaga țară, acestea sunt numite moşiile familiei (denumirea "moşia familiei" înseamnă un loc pe pământ unde omul îşi adună tot neamul, adică familia locuiește pe acest pământ din generație în generație și transmite toate roadele muncii nepoților și strănepoților.

Astăzi, în Rusia există mai mult de 300 de localităţi. De exemplu, în regiunea Vladimir sunt aşezări "Rodnoie", "Ladnoie", "Zavetnoie", "Mirnoie", "Solnecinoie", "Ciudnoie", "Drujnoie", "Liubodar", "Viazniki" și încă o aşezare este planificată lângă Suzdal . După cum puteți vedea, doar într-o singură regiune există mai mult de o duzină de astfel de așezări. În fiecare localitate deja locuiesc de la 50 la 100 de familii. Pe alocuri şi mai mult. Majoritatea familiilor au construit deja o casă, au plantat o pădure și o livadă, au amenajat o grădină de legume, un iaz şi încep să crească produsele ecologic curate. Aceasta este agricultura ecologică bazată pe restabilirea florei și faunei. Este un tip de gospodărie agricolă complet diferită, non-tehnocratică şi prin urmare apare şi o altă bază pentru întreaga economie națională. Acest lucru deja se petrece și vreau să atrag atenția dvs.

Ca și în cazul lui Stolîpin, apariția în masă a acestor gospodării va începe cu reforma funciară, elementul cheie al căreia ar trebui să fie Legea cu privire la moşiile familiei, proiectul legii în cauză a fost înaintat spre examinare în Duma de Stat. Recunoașterea legislativă a dreptului fiecărei familii ruse pentru obținerea gratuită a unui teren de pământ nu mai puțin de 1 hectar va satisface toate nevoile vitale ale întregii familiei datorită activităţii creative ecologice pe terenul propriu.

Toate roadele muncii familiei nu sunt supuse impozitelor. Acest pământ va fi proprietatea inalienabilă a omului și a familiei sale și va fi moştenită de copii, nepoți și strănepoți. Datorită acestei legi, milioane de ruși vor recâștiga patria lor, pierdută în secolul trecut. Acesta este scopul istoric al Legii cu privire la moşiile familiei.

Asigurând majoritatea cetățenilor ruși cu dreptul de a se ocupa cu agricultura la moşii şi conace, în care familiile ruse vor produce cea mai mare parte a produselor agricole și tot aici produsele vor fi consumate direct de cei care le produc, iar excesele de producţie – trimise pentru export, prin piețele deschise, profitând de toate mecanismele de OMC, statul rus va recâștiga nișa liderului mondial în producerea produselor agricole ecologic curate pentru toate țările din lume.

 

Un mod de viaţă biologic perfect

 

Cu pământul fertil şi poporul vrednic, Rusia are toate șansele de a face acest lucru. Importanța socială și ecologică a reformei agricole în Rusia, va consta în faptul că crearea în masă a moşiilor familiei va contribui la revigorarea zonelor rurale, restabilirea terenurilor degradate, înverzirea deșerturilor, reîmpădurirea, plantarea livezilor, revigorarea cătunelor, aşezărilor şi satelor. Acest lucru va permite statului să mențină controlul asupra teritoriului, va ajuta la rezolvarea problemei de păstrare a identității, limbii, culturii, fondului genetic al poporului rus, păstrarea și consolidarea familiilor, nașterea copiilor sănătoși și educarea lor în baza valorilor culturii ruse.

Trecerea majorității cetățenilor ruși la un mod de viața biologic perfect oferă posibilitatea de a educa o nouă generație de oameni cu un nivel ridicat de conștiință și o viteză de gândire, va ajuta la deblocarea potențialului uman și, în special, intelectului uman, ceea ce va duce la dezvoltarea științei ruse și activităţii ştiinţifice de cercetare. Cu un număr tot mai mare de oameni de știință și experți care locuiesc în casele lor ancestrale și au posibilitatea de a se auto-asigura cu alimente de calitate pentru funcționarea completă a creierului, în Rusia va crește considerabil numărul noilor dezvoltări intelectuale, ideilor și descoperirilor care vor determina o creștere rapidă a industriei ruse high-tech.

După câteva decenii programul privind moşiile familiei va permite Rusiei să ocupe un loc complet diferit în economia globală. Încă în timpul vieţii generației noastre, Rusia va deveni centrul mondial al științei avansate care va depăşi de mai multe ori toate statele dezvoltate din lumea tehnocrată. Dar asta este un alt subiect pentru conversație. Acum vreau să termin gândul meu astfel: răspunsul nostru la OMC – moşiile familiei! Acest program de dezvoltare economică ar trebui să fie luat în seamă la elaborarea tuturor documentelor de planificare strategică a statului.

 

 

Vasilie Petrov, jurist,
autor al proiectului Legii federale "Cu privire la moşiile familiei" (aşezarea Rodnoie, regiunea Vladimir).

 

 

Sursa: business-gazeta.ru

 

Miercuri, 03 iulie 2013
Vizualizări: 2540

Citiţi de asemenea

  Experiența unică a unui fermier care își asigură familia și cîștigă din doar 60 de ari de teren...   ...
107
1. pH echilibratLămîia în sine conține acizi, dar de îndată ce începe să fie absorbită în organism, ea începe să se tran...
190
Curățiți 300-400 de grame de usturoi, dați-l prin mașina de tocat carne, puneți-l într-un borcan de litru și umpleți-l c...
213
Degradarea clădirilor istorice din capitală este o consecință a proastei conduceri a statului și a orașului din cei 30 d...
85