ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Vorbirea reflectă starea mentală

Pentru a avea relaţii bune, este foarte important să atrageţi atenţia asupra vorbirii. Vorbirea este redarea gîndurilor noastre, vibraţiilor, în cuvinte, în sunete.

Cum este în prezent discursul nostru? Noi atragem puţină atenţie asupra tonului în care vorbim, ce cuvinte pronunţăm. Folosim cuvinte urîte, am uitat ce înseamnă un discurs înălţător. Aceasta însă nu este doar o demonstrare a degradării conştiinţei. Oare nu e evident că atunci cînd rostim cuvinte murdare şi urîte liniştea şi fericirea din interiorul nostru nu sporesc. Totul se întîmplă exact invers. Noi lăsăm cale deschisă pentru energia negativă, iar ulterior ne mirăm de ce trebuie să luăm pastile de dureri de cap.

Între timp, există o legătură directă între inteligenţă şi vorbire. Dacă mintea e sănătoasă, şi vorbirea e decentă. O minte sănătoasă este întotdeauna pozitivă. Avînd o asemenea minte, noi nu vorbim despre neajunsurile altora, nu criticăm, nu avem prezenţii. Nu ne plîngem pe soartă. Tonalitatea vorbirii este calmă şi binevoitoare. Fiecare, desigur, comunică cu plăcere cu un asemenea om. Să vorbeşti cu mînie este o manifestare a slăbiciunii sufletului.

Conform statisticii, 90% din certuri şi conflicte au loc din cauza că noi vorbim pe cineva de rău. Noi toţi trebuie să învăţăm să vorbim de o manieră calmă, plăcută, cîntărindu-ne cuvintele. În Orient, omul care nu-şi poate controla cuvintele este considerat primitiv.

Demult s-a constatat că noi dobîndim calităţile persoanei despre care ne gîndim şi vorbim, de ceea, vorbindu-l pe cineva de rău, criticîndu-l, noi proiectăm calităţile negative ale acestei persoane asupra noastră. Dacă o lăudăm, atunci reflectăm calităţile acestei persoane. De aceea să ne gîndim la Dumenzeu şi să vorbim despre El este cea mai simplă cale de a dobăndi calităţi dumnezeieşti.

Trebuie să vorbim despre toate direct, dar cu dragoste. Prin ce cuvinte nu şi-ar povăţui o mamă copilul, dar datorită dragostei materne, ele nu sînt perceput drept dure şi amare. Copiii simt: mama ne iubeşte, ea ne doreşte binele. La fel, orcît de clar nu ne-am exprima, aceasta nu va răni pe nimeni, dacă vom manifesta măronimie.

 

Sursa: econet.ru

Citiţi de asemenea

Probabil că toată lumea a auzit despre grîul încolțit. Într-o zi de germinare în apă, puterea vitală a grîului crește ...
273
De ce acest lucru a fost păstrat secret atît de mult timp?Numeroase studii au demonstrat că lămîia are proprietăți ant...
368
Maimuța Haplorhini este un mamifer din subordinul primatelor.Maimuțele Haplorhini au un nas uscat și un simț mai puțin d...
301
Din clasa întîi orice copil începe să învețe formule fără sfîrșit, reguli, și excepții la la diferite materii — de la ma...
373