Ultima „luptă” cu Anti-raţiunea

Istoria aşezării Sceastlivoe, partea a patra – Ultima „luptă” cu Anti-raţiunea …

09-04-2016 в 11:00 | Vizualizări:2038

История Счастливого, часть четвертая – Последняя “битва” с Антиразумом …Într-o măsură oarecare, putem spune că lumea noastră constă din trei componente de bază – oameni, idei şi mediu biologic de trai. Ce înseamnă oameni fără idei, fără un vis măreţ? Ce sunt ideile fără oameni? Nu mai puţin importantă este mediu biologic, ce constă din plante, animale, minerale, stihii, cosmos – această lume este adevărată, inocent, ce reprezintă un mecanism viu unic şi perfect. Cît de mult ne activează ea prin perfecţiunea ei, cînd avem vreun minut pentru a o contempla...