ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Arhitectura ecologică

La sfîrșitul secolului trecut, a apărut o problemă serioasă – înrăutățirea calității mediului. Și doar în prezent, în conștiința oamenilor au început să apară bazele arhitecturii ecologice. Conceptul mediului arhitectural viabil însă nu este atît de nou. Rădăcinile acestuia vin de la începutul secolului trecut. Pe atunci deja exista teoria, ce examina posibilitatea substituirii surselor tradiționale de energie cu cele alternative. Din păcate, această teorie nu a fost luată în seamă și, drept consecință, ea nu a aduc rezultate. Tentativele ecologice ale majorității orașelor se reducea doar la înverzirea teritoriilor, perfecționarea sistemelor de ventilație și la reducerea parțială a impactului poluării industriale asupra mediului. Însă chiar și acești pași mici au contribuit la începutul soluționării problemei de crearea a unei arhitecturi ecologice.

Alte surse consideră că așa-zisa arhitectură „verde” a început să se dezvolte în anii 50, cînd a sporit interesul față de construcția populară, fapt ce i-a determinat pe ingineri să caute soluții mai economice pentru construcții. În anii 70, în Occident s-a produs criza energetică, ce a determinat creșterea interesului față de economia resurselor energetice, precum și față de sursele regenerabile de energie pentru încălzirea caselor. În această perioadă apar multe proiecte de clădiri, ce funcționează datorită energiei solare.

Tot în acești ani, în multe țări ale lumii, independent una de ala, apar idei de crearea a orașelor ecologice. Un asemenea oraș trebuia să aibă un sistem ecologic sustenabil, care ar obține cea mai mare parte din energie de la Soare. Asemenea orașe puteau servi drept soluții pentru problema economisirii resurselor energetice și deficitul lor în țările în curs de dezvoltare. În prezent, majoritatea acestor proiecte, au fost implementate. De exemplu, orășelul din Germania „Parcul solar” cu case biologice cu baterii solare, ce consumă de 10 ori mai puțină energie în comparație cu analoagele tradiționale.

În această localitate nimic nu dăunează nimănui. Chiar și apele reziduale sînt epurate cu ajutorul plantelor, ce de hrănesc cu diferite bacterii. Și asemenea instalații sînt tot mai multe în lume! Apar noi idei și soluții, ce țin de dezvoltarea arhitecturii ecologice. Una dintre cele mai importante și interesante idei este cea de crearea a locuințelor din baloți de paie. A fost demonstrat că aceste case sînt nu doar mai energoeficiente și ieftine, dar și mai durabile și mai sustenabile. Cît privește microclimatul, în asemenea construcții te simți mai confortabil decît în casele tradiționale.

În prezent deja există principii ecologice ale proiectării arhitecturale:

Mateiale ecologic pure.

Surse alternative de energie energoeficiente. La acestea se referă pompele termale, colectoarele solare, precum și cazanele cu ardere energoeficientă și calitativă.

Metode corecte de utilizare a deșeurilor.

Un sistem de încălzire (răcire) confortabil și sănătos cu ajutorul suprafețelor radiante, ce transmit căldura direct prin intermediul undelor, fără a încălzi aerul în prealabil.

Energoeficiența obținută datorită pereților „calzi”, adică pereților izolați corect și bine.

Finisarea interioară a clădirilor cu tencuieli pe bază de lut, cu lemn, linoleum din materiale naturale. Această metodă de finisare asigură un nivel de umiditate necesar (circa 50 la sută) pentru sănătatea sistemului respirator.

Crearea unui sistem de ventilare, asigurînd un flux continuu de aer, fără a crea curent.

Proiectarea rațională, forme compacte, amplasarea corectă a suprafețelor de pătrundere a luminii și căldurii.

Înălțarea clădirilor ecologice, bazată pe aceste principii, costă cu 7-10% mai mult, însă cheltuielile se răscumpără timp de 7-10 ani, deoarece consumul de energie este cu 90% mai mic decît în construcțiile similare tradiționale.

Generația noastră este o generație, care a pășit într-o nouă epocă- epoca Energiei Solare. Să sperăm că conceptul Pămîntului ca un organism unic viu va continua să se dezvolte, păstrunzînd tot mai adînc în mințile a milioane de oameni și creînd o conștiință ecologică.

La sfîrșitul secolului trecut, a apărut o problemă serioasă – înrăutățirea calității mediului. Și doar în prezent, în conștiința oamenilor au început să apară bazele arhitecturii ecologice. Conceptul mediului arhitectural viabil însă nu este atît de nou. Rădăcinile acestuia vin de la începutul secolului trecut. Pe atunci deja exista teoria, ce examina posibilitatea substituirii surselor tradiționale de energie cu cele alternative.

La sfîrșitul secolului trecut, a apărut o problemă serioasă – înrăutățirea calității mediului. Și doar în prezent, în conștiința oamenilor au început să apară bazele arhitecturii ecologice. Conceptul mediului arhitectural viabil însă nu este atît de nou. Rădăcinile acestuia vin de la începutul secolului trecut. Pe atunci deja exista teoria, ce examina posibilitatea substituirii surselor tradiționale de energie cu cele alternative.

La sfîrșitul secolului trecut, a apărut o problemă serioasă – înrăutățirea calității mediului. Și doar în prezent, în conștiința oamenilor au început să apară bazele arhitecturii ecologice. Conceptul mediului arhitectural viabil însă nu este atît de nou. Rădăcinile acestuia vin de la începutul secolului trecut. Pe atunci deja exista teoria, ce examina posibilitatea substituirii surselor tradiționale de energie cu cele alternative.

Citiţi de asemenea

Primele produse cu canabis fabricate pe teritoriul Republicii Moldova fac senzație la nivel mondial.Crema cu canabis pen...
128
Organizația Particulară de Pază CHESTOR - Security a devenit cîștigătoarea Concursului Național al Mărcilor Recunoscute ...
133
O familie își petrecea ziua la plajă. Copiii înotau în mare și construiau castele de nisip. Dintr-o dată, în depărt...
202
Importanța punctului feng fu este pur și simplu unică, iar un rezultat atît de impresionant nu ar exista dacă nu ar fi...
205