Bisericile rupestre din Moldova (+ Video)

/ Vizionări: 7472

Bisericile rupestre din Moldova (+ Video)

 

Bisericile rupestre din Moldova

Moldova intenţionează până în 2020 să primească 20% de energie din surse regenerabile
Moldova intenţionează până în 2020 să primească 20% de energie din surse regenerabile

 

Arhitectura rupestră este răspîndită de-a lungul cursurilor rîurilor cu maluri înalte şi abrupte, cum este cursul Nistrului de mijloc şi cursul inferior al rîului Răut. În scrierile bizantine din secolul al X-lea sînt amintite unele lăcașe de-a lungul Nistrului, săpate în stînci, pe care este incizat semnul crucii.

Sursele istorice din secolul al XIX-lea indică prezenţa unor icoane pictate pe pereţii acestor grote. Bisericile rupestre cunoscute sînt amplasate în malurile înalte din calcar sau din cretă ale Nistrului şi afluenţilor săi, cu orientarea axei spre răsărit, intrarea dinspre nord şi cu chilii spre vest. Sînt renumite schiturile cu biserici şi chilii rupestre de lîngă satele Ţîpova, Japca, Saharna – toate săpate în faleza Nistrului şi a afluenţilor lui de stînga şi dreapta; schiturile de lîngă satul Butuceni din faleza rîului Răut. Lîngă satul Saharna, ca şi lîngă satul Butuceni, se află complexe din grote împrăştiate la diverse înălţimi în maluri de calcar, pe pereţii cărora sînt incizate simbolurile crucii, printre care crucea malteză. În schitul fondat de pîrcălabul Bosie, în malul Răutului lîngă satul Butuceni, în faţa Orheiului Vechi.

Moldova se va alătura acţiunii ecologice „Ora Planetei”
Moldova se va alătura acţiunii ecologice „Ora Planetei”

În grotele din malurile rîului Răut de lîngă satul Butuceni sînt excavate spaţii interioare cu chilii grupate sub forma petalelor în jurul unui spaţiu central. Înălţimea spaţiului interior este mai mică decît statura umană, impunînd aplecarea capului, fiind un procedeu de menţinere constantă a stării de umilinţă, caracteristică pustnicilor.

Sînt renumite cîteva monumente cu arhitectură rupestră, intrate în literatura istorică, cum ar fi Chilia lui Daniil Sihastrul din apropierea mănăstirii Putna, grota lui Iustin Karmaliuk de lîngă satul Valea Adîncă, raionul Camenca, sau Chilia lui Bechir din malul de cretă al rîpei Bechir, de lîngă oraşul Soroca, care pot fi datate cu o anumită precizie.

Complexe de locuire rupestră sînt identificate lîngă satul Socola, raionul Şoldăneşti, cea mai mare aglomeraţie de acest gen din Republica Moldova, numărul lor fiind peste 180 de grote. Printre grotele amenajate pentru locuire, au fost identificate și biserici rupestre. Acestea formează trei grupuri separate, în care grotele sînt amplasate în 3, 7 registre neuniforme. Majoritatea cavernelor aşezării rupestre nu au fost cercetate.

 

 

 

Sursa: moldovenii.md