Ecoturismul ar putea deveni un adevărat motor al economiei ruse

/ Vizionări: 1428

În prezent, omenirea s-a apropiat de un punct critic, cînd acţiunea antropogenă asupra biosferei nu doar conduce la reducerea calităţii vieţii şi al sănătăţii, dar şi comportă un risc pentru supravieţuirea civilizaţiei în general.

În prezent, omenirea s-a apropiat de un punct critic, cînd acţiunea antropogenă asupra biosferei nu doar conduce la reducerea calităţii vieţii şi al sănătăţii, dar şi comportă un risc pentru supravieţuirea civilizaţiei în general. Pentru a evita aceste consecinţe catastrofale, astăzi, vectorul dezvoltării mondiale tinde spre trecerea la economia verde, care spre deosebire de cea anterioară, „maro”, permite menţinerea ritmurilor creşterii economice şi restabilirea echilibrului ecologic pe planetă.

Autorii teoriei şi mecanismului de implementare a economiei verzi - experţii Programului ONU petnru mediul ambiant (UNEP) au evidenţiat 10 ramuri-cheie, ce necesită investiţii şi inovaţii, pentru a trece la o altă paradigmă de activitate a omenirii. Printre acestea, un loc important îl ocupă turismul, în legătură cu creşterea globală a nivelului de viaţă şi a cererii pentru recreaţie la etapa post-industrială de dezvoltare a societăţii. Pe de altă parte, datorită acestei sfere de a crea noi locuri de muncă şi capacităţii de fortificare a economiilor locale.

Bazele ecoturismului
Bazele ecoturismului

Totodată, odată du cu creşterea urbanizării şi majorării cererii populaţiei la serviciile ecologice (apă şi aer curat, landşafturi naturale etc.), în ultimii ani, a căpătat un impuls suplimentar pentru dezvoltare ecoturismul, care presupune aflarea pe un teritoriul natural în scopul studierii, păstrării şi restabilirii.

În timpul apropiat Agenţia naţională pentru dezvoltare durabilă din Rusia intenţionează să lanseze studii de cercetare şi sistematizare a potenţialului ecoturistic al Rusiei ca ramură de bază post-industrială, ce ar putea contribui la creşterea substanţială a PIB-ului ţării şi la asigurarea unei dezvoltări durabile a economiei în regiunile unde lipseşte industria competitivă.

 

Sursa: green-city.su