Problemele ecologiei umane

/ Vizionări: 9018

Problemele ecologiei umane

Problemele ecologiei umaneEcologia umană este o ştiintă complexă, care studiază interacţiunea omului ca organism biologic şi fiinţă socială cu mediul înconjurător.

Progresul ştiinţific şi tehnologic a avut un impact tehnogen negativ asupra naturii, inclusiv asupra însuşi omului.

Problemele ecologiei umane sunt divizate în 2 grupe:

  • determinarea surselor efectelor negative asupra organismului şi oamenilor din comunitate;
  • căutarea modalităţilor practice privind eliminarea sau reducerea impactul negativ asupra mediului înconjurător.

 

În urma poluării mediului înconjurător au apărut aşa-numite "boli ale civilizaţiei".

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), o proporţie semnificativă a maladiilor (80%) – sunt rezultatul condiţiilor ecologice în anumite regiuni ale globului.

În prezent, se efectuează o investigaţie activă în diferite regiuni pentru a evalua adaptarea lor pentru o existenţă umană normală.

Cele mai contaminate zone sunt evidenţiate în raioane cu dezastru ecologic, raioane cu schimbări ireversibile în mediul înconjurător, în care omul devine o parte pasivă, care suferă.

Locuri cu natură sălbatică conservată şi poluare minimă sunt destinate zonelor de reabilitare, utilizate pentru diferite staţiuni balneare.

Totodată, cercetătorii şi practicienii explorează activ şi identifică mecanismele impactului concret al substanţelor noi, create de industrie, asupra organismului uman.

Apar mai multe date despre terapiile naturale, utilizarea activă a proprietăţilor curative ale obiectelor şi fenomenelor naturale.

În ultimele decenii, o "a doua viaţă" a primit fitoterapia - utilizarea proprietăţilor curative ale plantelor şi ciupercilor.

Se studiază efectele curative ale sunetelor, mirosurilor, imaginilor estetice asupra organismului uman şi grupelor sociale.

Conform previziunilor OMS, în viitorul apropiat va avea loc o trecere intensivă la tratamentul şi recuperarea cu ajutorul substanţelor naturale, care vor contribui la armonizarea relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător.

 

 

Sursa