ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba 


 

 

Se consideră că în Evul Mediu, graniţa de vest între triburile slave şi germanice trecea pe râul Elba (în slavă - Labe). Cu toate acestea, demarcaţia este mai degrabă arbitrară, deoarece pe teritorii germane străvechi, la vest de Elba, s-au păstrat mai multe toponime slave. În unele locuri urmele trecutului slav s-au conservat în Germania până în ziua de azi. În acest sens, foarte tipic este pământul vechiului trib polabian (Drevener, Drawänen Drewjanen în scrisul german). Germanii în continuare numesc această zonă Hannoversche Wendland, ceea ce înseamnă ţara slavilor din Hanovra.

 

Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba  

Wendland este indicat pe hartă în verde.

 

În comparaţie cu alte triburi ale slavilor baltici, vechii polabiani au fost, probabil, unul dintre cele mai sărace şi mai puţin dezvoltate popoare. Motivul pentru acest lucru a fost, mai întâi de toate, specificul geografic al localităţii: pădurile impenetrabile de la care se trage denumirea tribului, mlaştinile imense şi solul infertil. Aici nu treceau rutele comerciale aglomerate, deoarece a fost dificil să se ajungă aici, şi puterea de cumpărare a populaţiei a fost foarte modestă. Dar ceea, ce la prima vedere a fost un pas înapoi pentru vechii polabiani, din punct de vedere istoric, s-a dovedit a fi pentru ei o binecuvântare. Anume această poziţie geografică dezavantajoasă le-a permis să se păstreze cultura cu o jumătate de mii de ani mai mult decât la triburile slave învecinate. Expansiunea militară germană şi daneză a fost îndreptată asupra târgurilor comerciale bogate ale obodriţilor şi rutenilor stabiliţi pe malul mării şi terenurile mai fertile şi mai potrivite pentru agricultură ale sârbilor din Juliţa. Aici au fost trimise şi fluxurile principale ale coloniştilor germani, şi puţin dintre ei doreau să se stabilească pe mlaştini amplasate pe malurile râului Elba. Ca urmare, limba slavă a fost scoasă din utilizare pe coastă deja în secolul al XIV-lea, pe pământurile vechilor polabiani ea s-a păstrat până la 1756!

În Germania modernă patrimoniul polabian s-a conservat nu numai în multe denumiri ale aşezărilor, precum şi ruinele meterezelor la fortificaţii, ci şi într-un fenomen destul de interesant - aşa-numite sate rotunde (Rundlingsdorf).

 

Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba  

 

Multe sate din Wendland sunt construite după acest plan şi au ca bază un cerc.

 

 Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba

 Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba

Satele rotunde ale vechi locuitori de pe malul râului Elba  

 

Până în prezent, nici un cercetător nu a reuşit mai mult sau mai puţin explicit să clarifice scopul pentru care a fost necesar să se construiască sate în astfel de mod, nu chiar raţional. Se pare că nu există avantaje pentru astfel de construcţii, acest lucru, dimpotrivă, doar creşte volumul lucrărilor de construcţii. Este puţin probabil, de asemenea, că astfel de edificii s-au construit din motive estetice – deoarece cercul este vizibil doar din sus şi sătenii nu puteau admira opera lor de la o înălţime mare.


Primul gând care vine în minte la vederea satelor rotunde este asemănarea lor cu cetăţi rotunde ale slavilor baltici. Într-adevăr, este foarte asemănător, mai ales având în vedere că multe forturi în interior au fost construite cu case în formă de cerc. Cu toate acestea, acest fapt nu poate servi drept o explicaţie decentă, deoarece forturi au fost utilizate, de obicei, doar în cazul de asediu şi permanent au trăit în ele doar prinţii şi favoriţii lor. Construcţiile circulare în cazul cetăţilor sunt doar utilizarea raţională a spaţiului. Aşezări slave, în care a trăit majoritatea oamenilor, niciodată nu au avut o formă rotunda. De asemenea, satele rotunde niciodată nu au fost înconjurate de metereze, acestea au fost montate în timpuri paşnice, mai târzii. Deci, ce este aceasta? Memoria cetăţilor antice, conservată intuitiv la populaţia devenind treptat germană? Sau poate că în bază stă o idee despre un cerc special într-un sens sacru, soarele, aşa cum s-a păstrat într-o horă? Îndepărtarea acestor locuri de centrele de civilizaţie ar putea, de asemenea, contribui la acest lucru. Nu este întâmplător că anume în limba vechilor polabiani s-a păstrat denumirea arhaică slavă a zilei de joi - Perendan (ziua de Perun).

În ultimii ani, în mai multe ediţii moderne, satele rotunde au încetat să fie considerate ca o relicvă a culturii slave. Problemă nu are nici o soluţie din motivul că există multe sate rotunde în Olanda, în care se pare că au trăit doar germanii. Numai că cercetătorii care afirmă acest lucru, parcă au "uitat" că în Olanda străveche s-au păstrat toponime slave, inexplicabile, conform teoriei lor.

 

 

Sursa: green-dom.info

 

ABONAȚI-VĂ
Luni, 12 martie 2012 15:30
Vizualizări: 11862

Citiţi de asemenea

Fundația Ecodava, în parteneriat cu Pretura sectorului Centru a organizat o acțiune ecologică în Parcul Valea Trandafiri...
157
Arborele Dragonului atinge o înălțime de 20 de metri, iar diametrul bazei ajunge pînă la patru metri....
192
Fundația ECODAVA, în parteneriat cu Pretura sectorului Centru, va organiza la data de 24 septembrie 2022 o acțiune ecolo...
779