ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilăSisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă


Articolul determină definiţia energiei durabile, descrie diferenţa dintre surse de energie durabile şi cele regenerabile. Vom examina unele surse de energie bine-cunoscute, cum ar fi energia eoliană, solară şi nucleară şi vom determina energia, produsă de acestea.Ce este energia durabilă?

Pentru a fi caracterizată ca stabilă, sursa de energie trebuie să îndeplinească trei cerinţe.

Disponibilitatea, pe termen lung, a sursei de energie şi totodată garanţia de a satisface nevoile consumatorilor în prezent şi viitor.

Sursa de energie trebuie să fie completată fără intervenţia umană.
 
Cantitatea energiei consumate pentru utilizarea unei surse disponibile, nu trebuie să depăşească cantitatea energiei produse de această sursă (deci eficienţa energetică a sursei).

Energia durabilă şi cea regenerabilă - acelaşi lucru?


Mulţi oameni utilizează termeni de energie "durabilă" şi "regenerabilă" fără nici o distincţie. Contrar opiniei generale, între ele, totuşi, există o diferenţă. Deşi surselor de energie regenerabilă se potrivesc toate caracteristicile de mai sus, acestea sunt sursele ecologice curate, ele nu poluează mediul înconjurător în timpul utilizării şi au un impact minim asupra sănătăţii umane şi a ecosistemelor. Cu toate acestea, termenul "durabilă" este mai larg şi include toate tipurile de energie regenerabilă.

Tipuri de surse de energie durabile şi regenerabile

Astfel de surse, cum ar fi soarele, vântul, căldura terestră pot fi caracterizate ca surse de energie stabile şi regenerabile, deoarece acestea afectează minim mediul.

Energia solară. Soarele ne oferă o sursă de energie complet curată şi ecologică. Ideile tehnice acum sunt direcţionate spre producerea modulelor solare de înaltă eficienţă pentru utilizarea acestei energii.

Vântul. Este o altă sursă de energie curată. Însă, pentru a atinge eficienţă, turbinele eoliene ar trebuzi să fie instalate în zonele cu vânt. Danemarca şi Germania sunt liderii mondiali în acest domeniu.

Biomasa. Plante, arbori, panicum virgatum şi alte biocarburanţi sunt convertite în etanol, care, la rândul său, este ars pentru obţinerea energiei. Se socoate că panicum virgatum are o eficienţă mai mare, decât culturile cerealiere. Din biomasă se poate produce, de asemenea, hidrogen, deşi la ziua de azi nu este cea mai eficientă modalitate de a o folosi. Mulţi propun să fie utilizată urina de bivol ca biocombustibil. În acest caz, este necesar să avem la dispoziţie volume uriaşe de urină, ceea ce este practic imposibil. Oricum n-ar fi, orice urină poate fi folosită pentru a produce hidrogen, care este un combustibil bun.

Energia geotermală. Centralele electrice geotermale funcţionează pe energia termică a Pământului pentru a produce electricitate. De obicei, în proces se utilizează apa, care este încălzită la o stare de vapori, iar apoi se petrece convertirea energiei cinetice a aburului pentru a genera electricitatea cu ajutorul generatoarelor electrice. În timpul acestui proces, nu există nici o poluare, dar acest tip de energie este disponibil numai în anumite ţări, cum ar fi Islanda.

Energia valurilor şi a mării. Valuri, mări şi puterile fluxurilor marine pot fi folosite ca surse de energie durabile/regenerabile curate. Cu toate acestea, tehnologii de utilizare a acestei energiei, necesită echipament rezistent şi materiale durabile, capabile să suporte impactul mecanic şi condiţiile dure, în caz de uragane sau furtuni.

Hidrogen. Hidrogenul poate fi folosit ca o sursă de energie, deşi aceasta este produsă cu ajutorul altor surse de energie, cum ar fi combustibili fosili, biomasa, energia solară sau eoliană. În funcţie de sursă şi eficienţa produsă, ea poate fi caracterizată ca o sursă constantă de energie. Cu toate acestea, numai producerea hidrogenului prin electroliza apei poate garanta o sursă de energie ecologic curată şi regenerabilă.Surse de energie durabile şi durabile /regenerabile

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă

Surse de energie durabile şi durabile /regenerabile

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă

Sisdematizăm cunoştinţe despre energie durabilă

Surse de energie durabileTipuri de energie durabilă.

Energia nucleară, deşeuri municipale, etc. nu sunt surse de energie regenerabile, deoarece acestea poluează mediul înconjurător. Însă, ele sunt durabile.

Divizarea nucleului şi fuziunea nucleară. Energiea divizării nucleului este obţinută prin separarea atomilor de uraniu în interiorul reactorului centralei nucleare. Reacţia în lanţ eliberează cantităţi mari de energie din volume foarte mici de combustibil, astfel încât această sursă poate fi considerată stabilă. Cu toate acestea, în urma producerii energiei se formează deşeuri radioactive, produs secundar extrem de periculos, care provoacă daune ireversibile organismelor vii. Pe de altă parte, energia nucleară produce energia prin combinarea a două sau mai multe nuclee pentru a forma nucleul mai greu şi mai stabil. Combustibilul ars, în acest caz, este hidrogenul. Utilizarea controlată a acestui proces ne va oferi o sursă de energie regenerabilă.

Deşeuri municipale. Este o sursă de energie foarte durabilă, care a devenit disponibilă în ultimele decenii. Gunoiul casnic este utilizat în calitate de combustibil ars pentru producerea electricităţii, şi acest proces, de asemenea, ajută la curăţarea depozitelor de deşeuri.

Petrol, gaze naturale, cărbune şi alţi combustibili fosili nu pot fi consideraţi drept surse de energie durabile din cauza daunelor ecologice,  aduse mediului înconjurător, precum şi din cauza rezervelor limitate.
Generaţiile viitoare vor fi obligate să acorde atenţie surselor de energie regenerabile şi să caute modalităţi inovatoare de îmbunătăţire a eficacităţii lor.

 

 

Sursa cu link pe www.brighthub.com

Luni, 17 ianuarie 2011
Vizualizări: 5766

Citiţi de asemenea

Legumele prezentate în acest articol sînt din ce în ce mai puțin prezente pe mese în zilele noastre. Dar în zadar, pen...
180
Fiecare are nevoie de momente pentru relaxare și detașare de rutina zilnică. Pentru realizarea acestui lucru, fiecare op...
132
Vreți ca copilul să reușească în viață? Atunci toată copilăria mîngîiați-l, îmbrățișați-l, acceptați-i sentimentele. Nu ...
239
În Republica Moldova început Campania națională de plantare a arborilor „Prin sădirea de pădure salvăm Moldova”, o acțiu...
93