ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

În Islanda, adolescenții au fost dezvățați să bea și să fumeze!

Această istorie este un exemplu al modului în care în Islanda, adolescenții au fost dezvățați să bea și să fumeze. Secretul este simplu! Li s-a oferit ceva mai bun...

În Islanda, oamenii de știință au descoperit ce procese biochimice provoacă dependență și, în 20 de ani, au redus de cîteva ori în țară numărul de adolescenți care fumează și beau. Despre aceasta scrie revista Mosaic Science.

Alegerea unui anumit tip de alcool sau drog depinde de modul în care organismul uman este obișnuit să lupte împotriva stresului. La această concluzie a ajuns Harvey Milkman, profesor american de psihologie, care acum predă la Universitatea din Reykjavik. Diferite substanțe provoacă procese biochimice în creier, de care apoi organismul devine dependent. Oamenii de știință au hotărît să găsească activități care stimulează aceleași procese în creier în mod natural.

"Puteți fi dependenți nu numai de fumat sau de alcool, ci și de mașină, de bani și de o anumită mîncare. Noi am decis să oferim adolescenților ceva mai bun", spune Milkman. Elevilor li s-au au promis includerea în programa școlară de ateliere gratuite în orice gen de sport sau artă pe care ar dori să le învețe.

Oamenii de știință au presupus că, prin efectul emoțional, astfel de activități ar fi trebuit să aibă același efect asupra adolescenților ca și alcoolul sau fumatul. Orele suplimentare de trei ori pe săptămînă au fost finanțate special de către stat. Fiecare adolescent a fost invitat să participe la program timp de trei luni, dar mulți continuă cursurile și cinci ani mai tîrziu.

"Dansul, muzica, desenul sau sportul provoacă, de asemenea, procese biochimice în creier care permit o mai bună depășire a stresului", au remarcat oamenii de știință. Pentru a rezolva problemele legate de dependența de nicotină și alcool în rîndul adolescenților, autoritățile au trebuit să schimbe legea. În Islanda, publicitatea țigărilor și băuturilor alcoolice a fost interzisă și au fost creatr organizații speciale de părinți care, împreună cu școala, au ajutat elevii să rezolve problemele psihologice.

"Este ciudat că astfel de metode nu sînt încă folosite în alte țări", spun oamenii de știință. La mijlocul anilor '90, adolescenții islandezi se numărau printre cei mai băutori și fumatori din Europa. Astăzi, Islanda se află în fruntea listei țărilor europene, în care adolescenții duc cel mai sănătos stil de viață. Țara a reușit să reducă numărul de adolescenți care beau regulat de la 48% la 5%, iar de fumători — de la 23% la 3%.

Tag-uri: adolescenți în Islanda, Islanda, adolescenți, adolescenții au fost dezvățați să bea, adolescenții au fost dezvățați să fumeze, Această istorie este un exemplu al modului în care în Islanda, adolescenții au fost dezvățați să bea și să fumeze. Secretul este simplu! Li s-a oferit ceva mai bun...


Это история - пример того, как в Исландии подростков отучили пить и курить. Секрет прост! им предложили кое-что лучшее...

В Исландии учёные выяснили, какие биохимические процессы вызывают зависимость, и за 20 лет в несколько раз сократили число курящих и пьющих подростков в стране. Об этом пишет журнал Mosaic Science.

Выбор определённого вида алкоголя или наркотика зависит от того, как организм человека привык бороться со стрессом. К этому выводу пришёл Харви Милкмен, американский профессор психологии, который сейчас преподаёт в Университете Рейкьявика. Различные вещества вызывают биохимические процессы в мозге, от которых потом и становится зависим организм. Учёные решили найти виды деятельности, стимулирующие такие же процессы в мозге естественно.

«Можно находиться в зависимости не только от курения или алкоголя, но и от машины, денег и определённой еды. Мы решили предложить подросткам кое-что получше», — говорит Милкмен. Школьникам пообещали включить в программу бесплатные мастер-классы по любому виду спорта или искусства, которым бы они хотели обучиться.

Учёные предположили, что по эмоциональному эффекту такие занятия должны были иметь то же влияние на подростков, что алкоголь или курение. Дополнительные занятия три раза в неделю были специально профинансированы государством. Каждому подростку предложили участвовать в программе три месяца, но многие продолжают занятия и спустя пять лет.

«Танцы, музыка, рисование или спорт тоже вызывают биохимические процессы в мозге, которые позволяют лучше справляться со стрессом», — отметили учёные. Чтобы решить проблемы никотиновой и алкогольной зависимости среди подростков, властям пришлось также изменить закон. В Исландии запретили рекламу сигарет и спиртных напитков, а также создали специальные родительские организации, которые вместе со школой помогали ученикам решать психологические проблемы.

«Странно, что подобными методами до сих пор не пользуются в других странах», — отмечают учёные. В середине 90-х исландские подростки входили в число самых пьющих и курящих в Европе. Сегодня Исландия возглавляет таблицу европейских стран, в которых тинейджеры ведут самый здоровый образ жизни. Стране удалось сократить количество регуляно пьющих подростков с 48% до 5%, а курящих — с 23% до 3%.

ABONAȚI-VĂ
Miercuri, 07 octombrie 2020 19:02
Vizualizări: 1102

Citiţi de asemenea

Un șofer nu a putut trece pe lîngă un leneș neajutorat care încerca să traverseze un drum. Cu siguranță ar fi fost lovit...
140
În așezarea ecologică moldovenească Sceastlivoe a avut loc în acest weekend sărbătoarea Ivana Kupala. Am aprins foc...
469
Un fizician din Marea Britanie consideră că materia întunecată este informație, care la rîndul său este o altă stare a m...
643
Un nou magazin Viorica Cosmetic și-a deschis ușile în sectorul Ciocana al capitalei la sfîrșitul săptămînii trecute.Vizi...
528